e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

 

3 Kasım seçimleriyle göreve gelen AKP hükümeti iktidarda iki ayını doldurdu...
Öncelikli taleplerimiz beklemede


TTB, "İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı"nın iptalini istedi
"Hastalar mağdur"

TTB, 23 Ekim 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2002 Yılı SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı" için 23 Aralık 2002'de Danıştay'da "yürütmeyi durdurma" istemiyle dava açtı. İzmir Tabip Odası da aynı istemle dava açarken, tabip odalarının talimatnamenin geri çekilmesine ilişkin uyarıları sürüyor.


TTB'den Sağlık Bakanı'na yazı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ’a bir yazı göndererek, tıpta uzmanlık yönetmeliği ile ilgili çalışmalar hakkında TTB’nin sistemli olarak bilgilendirilmesini istedi.


"Tek çatı"da karmaşa

AKP Hükümeti’nin programında ve acil eylem programında yer alan “sosyal güvenlikte tek çatı uygulaması”, “paran kadar sağlık” anlayışının bir devamı niteliğini taşıyor. Yeterli hazırlıktan yoksun olan projede, finansın nereden sağlanacağı ve nasıl bir organizasyonda somutluk kazanacağı netlik taşımıyor.


Tabip dalarının "savaşa hayır" etkinlikleri sürüyor

2-1.jpg (4503 bytes)Tabip odalarının giderek yakınlaşan savaş tehlikesi ve ABD’nin olası Irak saldırısını protesto eden etkinlikleri sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli tabip odalarından sonra Samsun-Sinop tabip odası da savaşın karanlık yüzünü yeniden ortaya koymak amacıyla “Savaş ve Sağlık Paneli” düzenledi.


TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Epidemiyoloji Kursu Ankara'da yapıldı
GPE kursları sürüyor

3-1.jpg (4293 bytes)Ankara’da başlayan “Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Epidemiyoloji Modülü”nün ardından,  Edirne’de “Sağlık Yönetimi”,  Aydın’da “GPE Felsefesi ve Temel Özellikleri” modülleri gerçekleştirildi


Gündem
Dr. Füsun Sayek
4.jpg (1789 bytes)Artık ben de “köşe”liyim. Hayır,endişelenmeye gerek yok. Uzun süredir Tıp Dünyasına yaptığım baskı sonuç verdi ve işte “köşe”mden size sesleniyorum: Merhaba

Numune Hastanesi'nde görev yapan Dr. Murat Gülçek, bir hastası tarafından bıçaklandı
ATO: Hedef olmak istemiyoruz

5-1.jpg (3560 bytes)“Yaşanan tüm saldırıların ortak yönü, sağlıkta yaşanan sorunların nedeninin hekimler ve sağlık çalışanları olarak algılanmasıdır. Bu bilinçli bir kampanyanın sonucudur”


Milletvekillerinden TTB'ye Ziyaret
6-1.jpg (3727 bytes)TTB Merkez Konseyi, 3 Kasım seçimlerinde milletvekili olan 17 hekimle 7 Ocak 2003 tarihinde biraraya geldi. TTB’nin çalışmalarının milletvekillerine aktarıldığı toplantıda, hekimlerin öncelikli istekleri yine dile getirildi ve sağlık konularında yapılacak tüm çalışmalarda TTB ile koordineli olunması istendi.

"Hükümetin sağlık politikası belirsiz"
Prof. Dr. Hamdi Aytekin, daha önceki hükümetlerin de çeşitli adlarla gündeme getirdiği Genel Sağlık Sigortası sisteminin Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra uygulanan bir sistem olduğunu, ancak son 20-25 yıldır çökmeye başladığını söyledi. Aytekin, bazı özentilere kapılarak, tam içeriğini ve işlevini açıkça ortaya koymadan, gerçek maliyetler hesaplanmadan yeni düzenlemeler getirilmesinin, giderilmesi güç zararlara yol açacağı uyarısında bulundu.

2002 Behçet Aysan şiir ödülü sahiplerini buldu
7.jpg (1056 bytes)Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sıvas katliamında yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan ile 36 aydının anısına bu yıl sekizincisi verilen Behçet Aysan Şiir Ödülü sahiplerini buldu.

"Vardiya ayak bağı"
8-1.jpg (3134 bytes)Elazığ-Tunceli-Bingöl Tabip Odası’nın çalışması, vardiya sisteminin toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamadığını, aksine hekimlere yeni angaryalar yüklediğini ortaya koydu. Elazığ-Tunceli-Bingöl Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Selçuk Bulut, vardiya uygulamasının en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Necati Evi'ne "Hüseyin Çelik" engeli
9-1.jpg (3546 bytes)Ankara'da Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan ilk Milli Eğitim Bakanlarından Mustafa Necati'nin evini, Kültür Bakanlığı ile imzalanan protokol doğrultusunda "Kültür Merkezi" haline getirmeye hazırlanan TTB, yeni bakanın engellemesi ile karşılaştı

Arada bir
Dr. Osman Öztürk
Geçmiş yıllarda hükümetler değiştiğinde halefle selef arasında klasik bir "enkaz devraldık" tartışması yaşanırdı. 3 Kasım seçimlerinden sonra benzer polemiğe pek tanık olmadık. Geçmiş hükümet dönemindeki tahribat o kadar büyüktü ki yeni gelenler "arifi tarife gerek yok" diye düşündüler, muhtemelen. Üstelik seçmen eski iktidar partilerine öyle büyük bir ceza vermişti ki ortada  polemiğe girecek muhatap da kalmamıştı, zaten.

Tekirdağlı hekimlerin "hukuk" arayışı

Tekirdağ Tabip Odası, Çerkezköy SSK Hastanesi'nde görevli Dr. Ayhan Akbıyık ile Dr. Yaşar Türkatalay'ın, haklarında herhangi bir idari soruşturma ve teftiş raporu bulunmamasına karşın, görevine geri dönen Başhekim Dr. Bahadır Baykal tarafından il dışına atanmalarına tepki gösterdi.


GPE Yönetim Kurulu belirlendi

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 28 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda başkanlığa Dr. Özen Aşut, genel sekreterliğe de Dr. Hüseyin Demirdizen seçildi. TTB GPE Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:


BULMACA

10-1.jpg (2929 bytes)


Prof. Dr. Aziz Konukman 2003 bütçesini değerlendirdi
"Bütçede yatırımın adı yok"
Bütçede faiz dışındaki giderler törpülenmeye çalışıldığını kaydeden Konukman, sağlık, eğitim, karayolları, DSİ hizmetlerinin ve milli gelir içinde kamu harcamalarının küçüldüğünü, buna karşın resmi istatistiklerde "devlet büyüyor" diye çarpıtıldığını söyledi.

"İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması" için başvuru süresi başladı
İTO'dan işçi sağlığı ödülleri

İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması için başvuru süresi başladı. "İşçi sağlığı" alanında yapılacak bilimsel çalışmaların ödüllendirileceği yarışmanın başvuru süresi 14 Şubat 2003'te sona erecek.


HTO'nun sürekli tıp eğitimi programları sürüyor
2003 takvimi belirlendi
Sürekli Tıp Eğitimi programlarını sürdüren Hatay Tabip Odası,  derslerin 2003 takvimini belirledi. Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp Eğitimi programı Haziran'da sona erecek.

Genel Pratisyenlik Araştırma Projesi Yönergesi

KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP...KİTAP
Hekimler ve tıp öğrencileri için yeni bir kaynak
11-1.jpg (3561 bytes)Çeviri editörlüğünü   Doç. Dr. Cem Terzi’nin yaptığı “Temel Cerrahi Bilimler” kitabı Dokuz Eylül Yayınları arasından çıktı. 860 sayfa olan kitap, 400’e yakın tablo, çizim ve fotoğrafın yanı sıra, 35 adet de renkli fotoğraf içeriyor. Hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri için yeni bir kaynak olarak sunulan kitabın arka kapağında şu bilgilere yer veriliyor:
 

KISA KISA

Başesgioğlu'na ziyaret

İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği REsmi Gazete'de

İTO'dan etkinlikler

Özel Sağlık Kuruluşları Derneği'nden TTB'ye ziyaret

TDB'nin eski başkanı Bilgin yaşamını yitirdi

Dr. Fuat Aziz Göksel yaşamını yitirdi

MYK toplandı

Dr. Berat Kıran uçak kazasında yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da ODSH kursu

Konya'da işyeri hekimliği sempozyumu

Hekimler atama bekliyor

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön