e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

Bulmaca...

SOLDAN SAĞA

10.jpg (21322 bytes)1- Ölü görmekten duyulan aşırı korku - “....... kaldım susuz kaldım/ Terk etmedi sevdan beni” (Ahmet Arif). 2- Vilayet - Açık alanlardan ve kalabalık yerlerden korkma. 3- Çeşitli yüksekliklerdeki havuzların birinden öbürüne akan küçük çağlayan - Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim. 4- İki ya da daha çok sesin, belli aralıklarla aynı ezgiyi tekrar ettikleri besteleme türü - Ensiz. 5- Bir elementin, bütün kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük birimi - “....... Yılmabaşar”: Seramik sanatçımız - Bir cetvel türü. 6- Bir çağıl eki - Kitap getirmemiş peygamber - Giz. 7- Yön göstermek için belli yerlere konulan işaret - Bir görevin yerine getirilmesi için birkaç organın birlikte çalışması durumu. 8- Bir dilin sözcüklerini ses yapısı bakımından inceleme - Bir  kimsenin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümü. 9- İşyeri - Birbirinden bağımsız işletmeler arasında, rekabeti sınırlandırma ya da ortadan kaldırmak amacıyla yapılan anlaşma. 10- Açık toprakrengi - Yapmacıklı davranış - Bir nota. 11- “Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı/ .........’ler öter ötmez ordayım” (Bekir Sıtkı Erdoğan) - Çapraz çubuklarla yapılan ve pencerelere takılan siper. 12- Kokusu hardala benzeyen zehirli bir savaş gazı - Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin kısa yazılışı.

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Karanlıktan aşırı derecede korkma. 2- Bir göz rengi - Sürat korkusu. 3- Bir maçın sayısal sonucu - Gaziantep’in bir ilçesi. 4- Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri - “Türkçem benim ....... bayrağım” (Fazıl Hüsnü Dağlarca) - Berilyum elementinin simgesi. 5- Tanrı - Metrekarede 1 kandelaya eşdeğer ışıltı birimi - Pasak, leke. 6- Fotoğrafta ya da sinemada hoş bir görünümü olan - İlgi eki. 7- Müstahkem yer - Haylaz, serseri. 8- En kalın erkek sesi - Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı - Satrançta özel bir hareket. 9- Anlatım - Uzun süreli uçuşlarda vücudun saat farkına uyum sağlayamaması nedeniyle oluşan rahatsızlık. 10- Düz ve geniş arazi - İlkçağda bir ya da birkaç kentten oluşan devlet - Bir nota. 11- Mübalağa - Hastalık derecesine varan alışkanlık. 12- Asya’da bir ülke - Maksat, amaç - Yürürken dayanmak için kullanılan kalın sopa.


 

 

 

 Yanıtlar

Soldan Sağa: 1- Nekrofobi - Aç. 2- İl - Agorafobi. 3- Kaskat - Savan. 4- Kanon - Dar. 5- Atom - Jale - Te. 6- Lar - Nebi - Sır. 7 - Ok - Sinerji. 8- Fonetik - Etik. 9- Ofis - Kartel. 10- Boz - Rol - La. 11- İbibik - Kafes. 12- İperit - Gata.

Yukarıdan Aşağıya: 1- Niktalofobi. 2- Ela - Takofobi. 3- Skor - Nizip. 4- Rakam - Ses - Be. 5- Ogan - Nit - Kir. 6- Fotojenik - Ki. 7- Or - Nabekar. 8 - Bas - Lir - Rok. 9- İfade - Jetlag. 10- Oca - Site - Fa. 11- Abartı - İllet. 12- Çin - Erek - Asa.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön