e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

Milletvekillerinden TTB’ye ziyaret

TTB Merkez Konseyi, 3 Kasım seçimlerinde milletvekili olan 17 hekimle 7 Ocak 2003 tarihinde biraraya geldi. TTB’nin çalışmalarının milletvekillerine aktarıldığı toplantıda, hekimlerin öncelikli istekleri yine dile getirildi ve sağlık konularında yapılacak tüm çalışmalarda TTB ile koordineli olunması istendi.

6.jpg (19527 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, 3 Kasım’da milletvekili seçilen hekimlerle ve TBMM Sağlık Komisyonu üyeleriyle 7 Ocak 2003 günü TTB Merkez Konseyi binasında biraraya geldi. TBMM’de Genel Kurul toplantısının uzamasına karşın 31 hekim milletvekilinden 17’sinin katıldığı toplantıda, TTB’nin çalışmaları ve hekimlerin öncelikli istekleri aktarıldı. 

TTB’nin daveti üzerine gerçekleşen toplantı, 7 Ocak günü saat 17.30’da başladı. TBMM’de Genel Kurul toplantısının uzaması nedeniyle bazı milletvekillerinin geç katıldığı toplantıda Merkez Konsey ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Tabip Odası yöneticileri, TTB’nin farklı çalışma gruplarından ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nden (GPE) hekimler bulundu. Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ da, bir telgraf göndererek yoğun gündemi nedeniyle toplantıya katılamamaktan üzüntü duyduğunu bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek’in açış konuşmasının ardından toplantıda bulunanlar kısaca kendilerini tanıttılar. Daha sonra TTB’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Füsun Sayek, halk sağlığı çalışmalarından kredilendirme etkinliklerine, mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporundan sertifika programlarına, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri çalışmalarından Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün kurslarına kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Hekim milletvekillerinden daha fazla tıp fakültesi açılmasının önlenmesi konusunda destek isteyen Sayek, savaş konusuna da değinerek, ülkenin adım adım içine sürüklendiği savaşa karşı çıkılması konusunda milletvekillerinden en üst düzeyde çabayı göstermelerini talep etti.

TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu da, hekimlerin özlük hakları konusunda TTB’nin yürüttüğü çalışmaları ve TBMM’den beklentileri anlattı. Özlük hakları denince sadece “para”nın düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu, TTB’nin tüm sağlık politikalarıyla yakından ilgili olduğunu belirtti. Bilaloğlu, “TTB ‘hekimci’ bir örgüt değil, ‘halk sağlığı konseptiyle hekimlerin haklarını arayan’ bir örgüttür. TTB, kendini halk sağlığına adamış bir örgüttür” diye konuştu.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Haluk Başçıl TTB’nin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği konusundaki çalışmalarını, TTB ODSH Yürütme Kurulu üyesi Dr. Harun Balcıoğlu da olağandışı durumlardaki sağlık hizmetleri konusundaki çalışmaları anlattılar. Milletvekillerine GPE çalışmaları, işyeri hekimliği ve savaş konusunda 3 ayrı kısa film sunusu yapıldı.

Milletvekilleri de  söz alarak, sağlık çalışmalarında TTB ile koordineli olmaktan memnuniyet duyacaklarını açıkladılar ve ilişkilerin sürekliliği açısından bu tür toplantıların periyodik hale getirilmesini talep ettiler.

Toplantıya katılan milletvekilleri şöyle:

Dr. Mahmut Koçak (AKP Afyon Milletvekili), Dr. Turhan Çömez (AKP Balıkesir Milletvekili), Dr. Alim Tunç (AKP Uşak Milletvekili), Dr. Nevzat Doğan (AKP Kocaeli Milletvekili), Dr. Şükrü Ayalan (AKP Tokat Milletvekili), Diş Hekimi Bayram Özçelik (AKP Burdur Milletvekili), Dr. Muzaffer Kurtulmuşoğlu (CHP Ankara Milletvekili), Dr. Mustafa Özyurt (CHP Bursa Milletvekili), Dr. Mehmet Uğur Neşşar (CHP Denizli Milletvekili), Dr. Zübeyir Amber (CHP Hatay Milletvekili), Dr. Hakkı Akalın (CHP İzmir Milletvekili), Dr. Hüseyin Güler (CHP Mersin Milletvekili), Dr. İdris Sami Tandoğdu (CHP Ordu Milletvekili), Dr. Mahmut Duyan (CHP Mardin Milletvekili), Nurettin Sözen (CHP Sıvas Milletvekili), Enver Öktem (CHP İzmir Milletvekili), Dr. Dursun Akdemir (Iğdır Bağımsız Milletvekili).

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön