e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

Prof. Dr. Konukman 2003 bütçesini değerlendirdi

"Bütçede yatırımın adı yok"

Bütçede faiz dışındaki giderler törpülenmeye çalışıldığını kaydeden Konukman, sağlık, eğitim, karayolları, DSİ hizmetlerinin ve milli gelir içinde kamu harcamalarının küçüldüğünü, buna karşın resmi istatistiklerde "devlet büyüyor" diye çarpıtıldığını söyledi.

Tıp Dünyası - İZMİR - Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, AKP'nin seçim bildirgesi ile 2003 yılı bütçesinin birbirinden farklı olduğunu belirtirken, "2003 yılı bütçesinde yatırımın adı yok" dedi.

Aziz Konukman,  İzmir Tabip Odası'nca düzenlenen "2003 Yılı Bütçesi" konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. AKP'nin seçim bildirgesi, acil eylem planı, hükümet programı ve bütçenin birbirinden farklı olduğuna dikkat çeken Konukman, "Öncelikle yaşadığımız günler hükümet programı dışında acil eylem planı vb. bir programın olduğu tek dönemdir. Acil eylem planının meşruluğu yoktur. Çünkü TBMM de kabul edilmemiştir. İncelendiğinde görülecektir ki acil eylem planındaki önemli projeler hükümet programında yer almamıştır. Oysa resmi olan hükümet programıdır" diye konuştu. Konukman, bütçenin dilinin sanki yurttaşların anlamaması için yazıldığını belirtirken, pekçok ifadeyi değil yurttaşların, parlamentodaki milletvekillerinin bile anlamadan onayladığını söyledi.

2003 yılı geçici bütçesi 34.2 katrilyon olduğunu anımsatan Aziz Konukman, faiz oranının yüzde 48.8 yatırım oranının da yüzde 2.17 olduğuna işaret ederken, yatırım oranının tarihin en düşük rakamı olduğunu belirtti. Konukman, "Devletin sosyal harcamaları denen sağlık, eğitim, alt yapının  bütçe içindeki payı fonksiyon ayrımını verir. Bu bütçede sağlık hizmetlerine ayrılan parada yatırım konusu yoktur" dedi.

 Devlet küçülmüyor rantiye büyüyor

Bütçede faiz dışındaki giderler törpülenmeye çalışıldığını kaydeden Konukman, sağlık, eğitim, karayolları, DSİ hizmetlerinin ve milli gelir içinde kamu harcamalarının küçüldüğünü, buna karşın resmi istatistiklerde "devlet büyüyor" diye çarpıtıldığını anlattı. Konukman, "Bütçe harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla' ya oranı önemli bir rasyodur. Bütçe harcamaları içinde faiz olmayınca bu oran tabi ki değişiyor. Asıl büyüme devlette değil rantiyededir. Faiz harcamalarını bütçe harcamalarından düşerek bütçeyi özetlemek lazım. Birçok ülkede kamunun bütçe içindeki büyüklüğü bizden fazladır" değerlendirmesini yaptı.

Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının yüzde 70'lere ulaşmış durumda olduğuna dikkat çeken Konukman, bunun vergide adaletsizlik olduğunu, sermaye kesimine vergi konusunda yüklenilmediğini belirtti. Konukman, bütçe kesin hesap planının denetlenmesi gerektiğini kaydederken, "Bugün meslek örgütlerine ve siyasi partilere düşen en önemli görev budur. Çünkü faizler buradan ödeniyor" dedi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön