e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

Tabip odalarının “savaşa hayır” etkinlikleri sürüyor...

Tabip odalarının giderek yakınlaşan savaş tehlikesi ve ABD’nin olası Irak saldırısını protesto eden etkinlikleri sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Diyarbakır, Kocaeli tabip odalarından sonra Samsun-Sinop tabip odası da savaşın karanlık yüzünü yeniden ortaya koymak amacıyla “Savaş ve Sağlık Paneli” düzenledi.

Tıp Dünyası - SAMSUN - Samsun-Sinop Tabip Odası Tıp Öğrenci Kolu’nca (TÖK) düzenlenen “Savaş ve Sağlık” paneli 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF) Oditorium’da 25 Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirildi. OMÜTF öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Samsun-Sinop Tabip Odası yöneticileri ve çok sayıda hekimin izlediği paneli, TÖK üyesi öğrenciler yönetti.

2.jpg (24216 bytes)Panelde konuşan OMÜTF öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Pekşen, savaşı bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirdi. Savaşlarda en çok sivillerin ve çocukların öldüğünü rakamlarla ortaya koyan Pekşen, kısa bir dia gösterisi sundu. TÖK temsilcisi İntörn Dr. Serkan Nural, savaşların tarihçesini anlattığı konuşmasında yakın tarihte yaşanan savaşların arka planına ilişkin bazı tespitler aktardı.

TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı da, savaşların ekonomik ve sosyal nedenlerini, günümüzde bütün dünyada geçerli olan ekonomi politiği ve savaşın sağlıkla ilişkisini anlattı. ABD’nin Irak’a saldırı planında Samsun Limanı’nın da kullanılmak istenmesinin arka planında neler olabileceğini katılımcılarla birlikte değerlendiren Bakkalcı, kimyasal savaşın tüyler ürperten görüntülerine ilişkin bir görsel sunum yaptı.

OMÜTF öğretim üyesi Prof. Dr. Taner Özbenli de, “barışı bir tas sıcak süte benzettiği” konuşmasında, barışın ortamının oluşturulmasında ve sürdürülmesinde tarih boyunca büyük bedeller ödendiğini vurguladı ve bugünlerde de herkesin barış için çok daha fazla bedel ödemesi gerektiğinin altını çizdi.

Şanlıurfa'da da, "savaşa hayır" eylemleri doğrultusunda, aralarında Şanlıurfa Tabip Odası'nın da bulunduğu 16 demokratik kitle örgütü "Demokrasi Platformu"nu oluşturdular. 2 Ocak 2003 tarihinde bir yerel televizyonda ABD'nin beklenen Irak saldırısının sebepleri ve doğuracağı sonuçlar ele alındı. Yaklaşık 3 saat süren programa katılan Şanlıurfa Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. İbrahim Hatipoğlu, savaşa karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini bildirdi. 4 Ocak 2003 tarihinde de, Demokrasi Platformu'nca aynı konuda bir basın açıklaması düzenlendi.

Denizli Tabip Odası da, 1 Aralık 2002 tarihinde "savaşa hayır" etkinliği düzenlendi. Şair ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Özer'in "Vadesiz Ölenler" konulu fotoğraf sergisi ve şiir dinletisinin sunulduğu etkinlik, Mehmet Özer ve şair Şükrü Erbaş'ın konuşmacı olarak katıldığı panelle sürdü. Panelde savaşın karanlık yüzü gözler önüne serilerek, barışa çağrı yapıldı. 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön