e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ocak 2003  Sayı: 97

 

İTO'dan işçi sağlığı ödülleri

İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması için başvuru süresi başladı. "İşçi sağlığı" alanında yapılacak bilimsel çalışmaların ödüllendirileceği yarışmanın başvuru süresi 14 Şubat 2003'te sona erecek.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası (İTO) eski genel sekreterlerinden Dr. Nejat Yazıcıoğlu anısına her yıl düzenlenen "İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması" için başvuru süresi başladı. İTO'nun düzenlediği yarışma kapsamında, "işçi sağlığı" alanında yapılacak bilimsel çalışmalara ödül verilecek. Başvuru süresi 14 Şubat 2003'te sona erecek.

İTO Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Sekreter Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yaşamının son 10 yılını işçi sağlığı ve meslek hastalıklarına adamış bir hekim olan Nejat Yazıcıoğlu'nun başlıca idealinin genç hekimleri bu alana çekmek olduğunu anımsatarak, "Kendisini bir kez daha saygıyla anıyor ve meslektaşlarımızı bu yarışmaya katılmaya çağırıyoruz" dedi. Fincancı, yarışmaya katılacak olan hekimlerin çalışmalarını en geç 14 Şubat 2003 günü mesai saati sonuna kadar İstanbul Tabip Odası'na iletmeleri gerektiğini bildirdi.

 

Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması katılım koşulları:

1-Çalışmalar isçi sağlığı ve meslek hastalıkları alanında yapılacaktır.

2-Bu çalışmalara yalnızca hekimler katılabilir.

3-Çalışmaların konusu genel olarak işçi sağlığıdır. Bu bakımdan çalışmalar işçi sağlığının tüm öğelerini kapsayacaktır.

a)İş kazaları

b)Meslek hastalıkları

c)İş güvenliği (iş hekimliği yönünden)

d)Erken yaşlanma

e)Mesleki rehabilitasyon

4-Çalışmalar İşçi Sağlığı Metodolojisi esaslarına göre yapılacaktır. Hazırlanırken konunun multidisipliner konumu gözönüne alınacaktır. ILO standartları E.C ve ülke yasa ve tüzükleri bu alandaki iç ve dış bilimsel yayınlar gözden geçirilecektir. Doğal olarak, yapılan çalışmalarda konunun hekimlik yönü işlenecektir.

5-Son 5 yıl içinde yapılmış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış prospektif araştırma niteliğindeki çalışmalar yarışmaya girebilecektir. (Bu alandaki retrospektif araştırmalar genellikle kabul görmemektedir. Hele bizim gibi bu alanda yetişmiş elemanı olmayan ülkelerde toplanan verilerden yararlanmak olası değildir.)

6-Çalışmalar işyerinin iş kazaları veya meslek hastalıkları yönünden değerlendirilmesi ile ilişkili olmalıdır. Burada yapılacak çalışmalar işyerinde yapılan işe giriş muayeneleri veya periyodik muayene sonuçlarının değerlendirilmesi şeklinde olabileceği gibi, işyerinde bulunan bir sağlık zararlısının etkilerinin değerlendirilmesi yönünde de olabilir. İşyeri ortam sağlık zararlıları olarak, kimyasal, biyolojik, fiziksel etkenler veyahut cilt veya akciğer meslek hastalıklarını oluşturan etkenlerin üzerinde yapılmış olabilir.

7-Çalışmalar, yazılar, düzenlemeler istatistiklere ve genel bilimsel esaslara göre hazırlanmalıdır.

8-Çalışmalar tam sayfa ve aralıklı olarak hazırlanacak, metin 8 sayfayı geçmeyecek; şekil, resim ve fihrist 4 sayfa halinde yazılabilecektir.

9-Bu esaslar doğrultusunda hazırlanacak aday dosyaları birbirinin aynı 7 nüsha olarak düzenlenecektir.

10-Çalışmalar özgün nitelikte ve yayınlanmamış olmalıdır. Ödül kazanan yazıların yayın hakkı İstanbul Tabip Odası'na aittir.

11-Jüri tarafından belirlenen çalışmalara ödülleri 14 Mart Tıp Haftası içinde verilecektir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön