e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

 

O biliyor! Onlar bilmiyor!

Bakan Recep Akdağ, aile hekimliğinin koruyucu sağlık hizmetlerine zarar vereceğini söyleyenleri “bu işi bilmeyenler” olarak niteledi. Akdağ, “Ben bütün dünyayı bu mesele için gezdim” dedi.

 

Aile hekimliği arap saçına döndü

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği için önce “pilot”, sonra “pre-pilot”, daha sonra da “laboratuvar” ilan ettiği Düzce’de “kaos” yaşanıyor. 15 Eylül’de başlatılan uygulama için Düzce’de açılan 104 aile hekimliği kadrosunun halen 20 tanesi boş dururken, “aile sağlığı elemanları” olarak anılan yardımcı sağlık personeli kadrosunda da 54 kişilik boşluk bulunuyor.


Türk Tabipleri Birliği ilk adımı attı:
Hopa'da tanısı konmuş kanser araştırması

Türk Tabipleri Birliği, kanser olgularının oranının tartışıldığı Karadeniz Bölgesi’nde “Tanısı Konmuş Kanser Olguları Araştırması”nı başlattı.
 

TTB Merkez Konseyi ve PHD'den tehditle görevlendirmeye tepki

Düzce’deki aile hekimliği uygulaması için gönüllü sağlık çalışanı bulmakta zorlanan Sağlık Bakanlığı, tehdit, baskı ve gözdağı ile atama yoluna gitti. Sağlık Bakanlığı’nın boş kalan kadrolara zorla görevlendirme yapması Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin (PHD) tepkisine yol açtı. TTB Merkez Konseyi ve PHD protesto amacıyla Sağlık Bakanlığı önüne siyah önlük bıraktı.
 

TTB Genel yönetim Kurulu toplandı

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK), üyelerinin yanı sıra yönetim kurulu, onur ve denetleme kurulu üyeleri ve TTB kol yönetimlerinin de katılımıyla genişletilerek 24-25 Eylül 2005 tarihlerinde Ankara’da toplandı.
 

Devlet sırrı kolera

Ankara’da Temmuz ayından bu yana görülmekte olan infeksiyonlar adeta “devlet sırrı” olarak kaldı. Sağlık personelinin bilgilendirmemesi ve kaynak belirleme araştırmalarının yapılmaması Sağlık Bakanlığı’nın bu süreçteki iki büyük eksikliği olarak öne çıktı.

 

Bebek ölümleri araştırılıyor

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, önce Haziran ayında Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, sonra Temmuz ayında Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi’nde ve son olarak da Ağustos ayında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’nde görülen ve hastane enfeksiyonları sonucu oluştuğu belirtilen bebek ölümlerini araştırmak üzere bilimsel bir komisyon kurdu.


Gündem
Ziller kimin için çalıyor?

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Ağustos’ta üniversite sınav sonuçları açıklandı ve gençler istekli/isteksiz, kararlı/kararsız, “tercih”lerini yaptılar. İşte ziller çaldı ve onlar okullu oldu. Ziller gerçekte kimin için çalıyor?

 

Hekimler "tükenmiş" ama umutlu

Türk Tabipleri Birliği’nce yaptırılan araştırma, çalışma koşulları ve iş ortamında yaşanan olumsuzluklar sonucu oluşan ve bir sağlık sorunu olarak tanımlanan “tükenmişlik sendromu”nun hekimleri etkilediğini ortaya koydu.

 

4 yılda yaklaşım 500 kişide görüldü, 20 kişinin ölümüne neden oldu
Türkiye'de yeni ortaya çıkan bir hastalık; Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi

Ülkemizde ilk olarak 2002 yılında görülen “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi” hastalığı mevsimsel seyrediyor ve yaz dönemlerinde görülüyor. Ancak üzerindeki araştırmaların halen sürdüğü hastalığın kışın unutulmaması gerekiyor.  Hastalık, mortalite oranının yüksek oluşu ile dikkat çekiyor. Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ni, ilk tanı konulan 2003 yılından bu yana araştırmalarını sürdüren Doç. Dr. Önder Ergönül anlattı.
 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Programı Çalıştayı yapıldı...
İşyeri hekimliği eğitimi yeniden düzenleniyor

TTB, işyeri hekimliği sertifika programlarını yeniden düzenliyor. Bugüne kadar A, B ve C tipi olmak üzere 3 basamakta gerçekleştirilen sertifika programları bundan böyle “temel eğitim” ve “ileri eğitim” olarak basamaklandırılacak. Yeni programda üniversitelerle işbirliği yapılacak. Yeni programın ilk uygulamasına Kasım ayında geçilmesi planlanıyor.
 

"Barış istiyorz"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, ülkede barış ortamının korunabilmesi amacıyla bildiri yayınlayan ve daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapan aydınların öncülüğünü üstlenen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un çabalarının, hekimlik mesleği tarihindeki olumlu yerini aldığını açıkladı.
 

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

 

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...


Arada bir
Ku derete deşiya?
Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı
 

Dünyadan Haberler

 

Eğitim hastanelerinde performans anketi:
"Etik dışı uygulamalara yol açıyor"

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bir araştırma, eğitim ve araştırma işlevini göz önünde tutarak, eğitim hastanelerinde döner sermaye uygulamasının yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koydu.

 

Dışarıdan Göz...
Yaşamın olmazsa olmazı: Sağlık

Jülide Gülizar

 

Hukuk Köşesi
"Yeni dönem"
Av. ziynet Özçelik

 

1 Eylül Dünya Barış Günü

Türk Tabipleri Birliği, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde bir kez daha barış çağrısında bulundular. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri, Türkiye’deki çatışma ortamının sona erdirilmesi, bir an önce silahların susturulması çağrısında bulunurken, çatışmalar sonucu oluşan intikam duygusu ve linç girişimlerinin de engellenmesini istediler.

Behçet Aysan Şiir Ödülü Onur Caymaz'ın
Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan 2005 Yılı Şiir Ödülü sahibini buldu. Ödül Seçici Kurulu 18 Eylül 2005 günü yaptığı değerlendirmede, 2005 yılı ödülünün “Bak Hala Çok Güzelsin” adlı kitabıyla Onur Caymaz’a  verilmesini kararlaştırdı.
 

TTB Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri'nde 17. Yıl

TTB’nin her yıl düzenlediği Halk Sağlığı Gezici Eğitim Semineri’nin bu yıl 17.’si gerçekleştirildi. “Bulaşıcı Hastalıklar ve Çevre Sağlığı”nı konu alan seminer kapsamında, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş ve Bingöl’de incelemelerde bulunuldu.

TTB'de Sosyal Güvenlik "Reformu" toplantısı
AKP’nin sosyal güvenlik “reformu”nun gerekçelerinin gerçeği ne kadar yansıttığı, emek cephesi için ne anlama geldiği ve karşı söylemin ne olabileceği tartışıldı.

"Türkiye'de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde Tükenmişlik Sendromu ve Etkileyen Faktörler" araştırması kitaplaştırıldı

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Musa Özdemir yaşamını yitirdi
Denizli'de işyeri hekimliği kursu
Aşıda civa tartışmaları
İstanbul ve İzmir'de güz okulları
GSS zorlaştıracak
TTB Odsh yürütme Kurulu toplandı
TTB'den sel uyarısı

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön