e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

“Barış istiyoruz!”

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, ülkede barış ortamının korunabilmesi amacıyla bildiri yayınlayan ve daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapan aydınların öncülüğünü üstlenen İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un çabalarının, hekimlik mesleği tarihindeki olumlu yerini aldığını açıkladı.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, en temel sağlık hakkının yaşama hakkı olduğu belirtilerek, varlık sebebi insan yaşamını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek olan hekimliğin, ancak şiddetten arınmış ve barış ortamında istenen düzeyde yürütebileceği bildirildi. Bu nedenle, gerekçesi ne olursa olsun şiddet ortamının derhal ve önkoşulsuz sonlandırılması için çaba göstermenin hekimlik mesleğinin en sıradan ve en temel ilkesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Kaldı ki, hepimiz barışın kendi başına bir erdem olduğunu, barış istemek için insan olmanın dışında bir gerekçeye gerek olmadığını biliyoruz” denildi. Gerek şiddetin son bulması, gerekse insanların mutluluğu, toplumların gelişmesi, ülkenin bağımsızlığı için özgürlükler ve demokrasinin geliştirilmesinin yaşamsal öneminin ortada olduğuna değinilen açıklamada, şiddetin en önemli panzehirinin demokrasi ve adaletin hukuk kuralları içerisinde geliştirilmesi ve korunması olduğu kaydedildi. Konseyin açıklamasında şöyle denildi: “Mesleğimiz doğası,  nefrete karşı sevgi ateşe karşı su üretmektir. Bu yüzdendir ki, ülkemizde ve dünyada barış hareketlerinin önünde her zaman hekimler/sağlıkçılar yer almaktadır. Yaşamamızın boğulmaya çalışıldığı son dönemde, mesleğimizin ve TTB’nin değerleri ışığında yürütülen çabalarımız kamuoyunca yakından izlenmektedir. Bu kapsamda, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy’ın çabaları da mesleki tarihimizdeki onurlu yerini almıştır. Hiç kuşkusuz şiddetten arınmış, demokratik bir Türkiye doğrultusundaki bu çabalarımızın bundan sonra daha da etkin olarak sürdürülmesi gereği bugün daha büyük anlam kazanmıştır.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön