e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

TTB’de Sosyal Güvenlik “Reformu” toplantısı

AKP’nin sosyal güvenlik “reformu”nun gerekçelerinin gerçeği ne kadar yansıttığı, emek cephesi için ne anlama geldiği ve karşı söylemin ne olabileceği tartışıldı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, akademisyenler ve sendika temsilcilerinin katkılarıyla 18 Eylül 2005 Pazar günü, “sosyal güvenlik reformu” ile ilgili bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıda, AKP’nin sosyal güvenlik reformu ile ilgili gerekçelerinin gerçeği ne kadar yansıttığı ve emek cephesi açısından ne anlama geldiği ele alınırken, karşı söylemin ne olabileceği tartışıldı.

“Sosyal Güvenlik Reformu” olarak adlandırdığı düzenlemeleri adım adım yaşama geçiren hükümet, geçtiğimiz Nisan ayında TBMM’ye gönderdiği eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren tasarının ardından, primsiz ödemeler ve sosyal yardımlarla kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi ile ilgili tasarıları da önümüzdeki günlerde TBMM’ye göndermeye hazırlanıyor.

TTB Merkez Konseyi, gündemindeki bu konuyu bir kez daha çeşitli yönleriyle değerlendirebilmek amacıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirilen toplantıya, ODTÜ İktisat’dan Cem Somel, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu’ndan Nilgün Küçükkaraca, emekli Nüfusbilimci Mümtaz Peker, Niğde Üniversitesi’nden Bayram Ünal, KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul ve Kristal-İş Sendikası Eğitim Uzmanı Aziz Çelik ile TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Haluk Başçıl, Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Ercan Yavuz ve İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Osman Öztürk katıldılar. 

Toplantıda, AKP’nin öne sürdüğü gerekçelerden hiçbirinin bilimsel gerçeğe dayanmadığı tespiti yapılırken, sosyal güvenlik “açıkları”yla ilgili rakamlar, Güney Asya ülkeleri model alınarak ortaya atılan “fırsat penceresi” hesapları ve sosyal güvenlikte yoksulluğu önleme programları arasındaki ilişkinin doğru olmadığı ortaya kondu.

Sosyal güvenliğin felsefesi     değiştiriliyor

Dr. Osman Öztürk’ten alınan bilgilere göre, toplantıda ortaya konan tespitler özetle şöyle:

- İşsizlik ve kayıt dışının bu kadar yaygın, işgücüne katılımın bu kadar düşük olduğu bir ülkede nüfusla ilgili tahminlerin ne işe yarayacağı bile belli değil.

- “Reform”un asıl amacı sosyal güvenlik felsefesinin değiştirilmesi. Bu değişikliğin temel amacı da sosyal güvenliğin sosyal bir sorumluluk olmaktan çıkarılıp bireysel bir sorun olarak kabul ettirilmesi; kamusal desteğin kaldırılması.

- “Reform”un felsefesi; “her koyun kendi priminden asılır.”

- Sosyal güvenlik kurumlarına kamunun katkısı olmamasına rağmen siyasi bu kurumların vesayet altında olması büyük problem.

- “Reform”un sosyal güvenliğe devlet katkısı olarak öngördüğü oran bugün fiili olarak var olan orandan daha düşük.

- Eğer gençken sürekli çalışır, sigorta primlerinizi de sermaye piyasasında değerlendirmeyi başarabilirseniz, emeklilikte hiç olmazsa asgari bir yaşam standardınız olabilir. Bunları yapamazsanız yaşlandığınızda toplumun sizi düşünmek gibi bir sorumluluğu olmayacak. Başınızın çaresine nasıl bakarsanız bakın, o sizin sorununuz.

- “Reform” savunucularının konuyu sanki tamamen teknik bir meseleymiş gibi sunmaya çalışmaları yanıltıcı. Meselenin esası bölüşümle ilgili ve dolayısıyla siyasi, ideolojik ve sınıfsal bir konu.

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön