e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

hukuk
köşesi

Avukat Ziynet Özçelik

‘Yeni Dönem’

1   Ekim 2005’te yeni yasama dönemini başladı. TBMM yasama çalışmalarına henüz başlamadan, geçen dönem özellikle sağlık alanı ile ilgili yapılan çalışmalar açısından durum nedir bir bakalım:

1 Ekim 2004 ile  Meclis’in tatile girdiği 3 Temmuz 2005 dönemi arasında, toplam 428 adet yasa tasarısı ya da teklifi verilmiş, bunlardan 170’i yasalaşmış,  3 tanesi geri çekilmiş, 11 tanesi Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha görüşülmek üzere iade edilmiş.

Geçen dönemde sağlık alanı ile ilgili bazı ilginç olaylar yaşandı. Bilindiği üzere normal koşullarda, hükümet istediği alanlarda bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmek için, yaptığı hazırlığı Bakanlar Kurulu adına kanun tasarısı olarak Meclis Başkanlığı’na göndermektedir. Ancak,  hekimlere yeniden  “zorunlu hizmet” getiren düzenleme, Uşak AKP milletvekili Dr. Alim Tunç tarafından teklif olarak meclise sunuldu, Hükümet ve Sağlık Bakanlığı bu teklifi derhal ve şiddetle  benimsediler.  Bütün güçleri ile destekleyerek yasalaşmasını sağladılar. Meclis kulislerine yansıyan fısıltılara göre ise zaten bu teklif Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanmıştı.  Hükümet, nasıl hukuksal koşullar nedeniyle asaleten atayamadığı bazı görevlileri vekaleten atama yoluna gidiyorsa, bu alanda da  kendi adına sunmayı uygun bulmadığı bazı düzenlemeleri, vekiller yolu ile gerçekleştirmeyi tercih etti.

Geçen dönem geri çekilen üç kanun tasarısı ya da teklifinden bir tanesi yine sağlık alanı ile ilgiliydi. Sayın Dr. Cevdet Erdöl “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni hazırlayarak sunmuş, ancak arkasından alt komisyon aşamasında iken yine kendi önerisi ile geri alınmasını sağlamıştı. Bu da bir “yenilik” olsa gerek.

Geçen dönem,  sözleşmeli sağlık personelinin çalışma saatleri haftalık 40 saatten 45 saate çıkarılarak 657 sayılı Yasaya tabi çalışan sağlık personeli ile “uyumlu” hale getirildi.

Kamu sağlık kuruluşlarında, döner sermayeden ayrılacak pay ile sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması olanağı getirildi. Bu döner sermaye ücretlerinin azalmasına neden olur mu bilmem?

Vekil öğretmen gibi, vekil hemşire ve ebe ve sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin yasal düzenleme  yapıldı.

Önümüzdeki dönemde ise, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Taslağı görüşülmeyi bekliyor.

Sağlık Bakanlığı Özel Sağlık Kuruluşları Ruhsatlandırma Yönetmeliği çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Eğer taslak olduğu gibi yürürlüğe konulursa, muayenehane dahil olmak üzere bütün özel sağlık kuruluşlarını hekim dışı kişiler açabilecek. Yani parası olan herkes sağlık kuruluşu açacak. Bu arada   hekimlere biçilen rol de aileden varlıklı değil ise, okuyup tacirlerin ücretli çalışanı olmak. Uzun eğitim ve ihtisas bir sosyal koruma alanı değil.

TBMM gündeminde görüşülmeyi bekleyen bir teklif daha var. AKP Mersin Milletvekili Saffet Benli hazırlayıp vermiş bu teklifi. Diyor ki; “ Türkiye ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönem yaşamaktadır. Herkese fedakarlık düşmektedir. Tatil günlerimiz diğer ülkelere göre çok fazladır. Tatil günlerimizin bol olduğu ülkemizde her iş günü kaybı ülke ekonomisinden çok şey götürmektedir. Bayram ve tatillerin çok olması yanında cumartesi günlerinin mesai günü olarak kabulü bir denge oluşturacak, çalışılmayan günler telafi edilecektir. Bu nedenle cumartesi günlerinin de çalışma saatine katılması uygun olacaktır. Bunun için memurların haftalık çalışma süresi 48 saat olarak düzenlensin”.   Mayıs ayında 50’ye yakın maddesi Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilen, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde de böylesi bir çalışma düzenine izin veren düzenlemeler yapıldı.

Bu arada hükümet, kamu mallarının özelleştirilmesini son hızı ile sürdürüyor. Kamuya ait varlıklar ve en temel kamusal hizmetler özelleştirilirken, çalışanların emeği daha çok, daha çok çalışmaları gerektiği savıyla ‘kamusallaştırılıyor’. Acaba arada bir bağlantı mı var?

 

 

 

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön