e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

Türk Tabipleri Birliği  ilk adımı attı:

Hopa’da tanısı konmuş kanser araştırması

1.jpg (12032 bytes)Türk Tabipleri Birliği, kanser olgularının oranının tartışıldığı Karadeniz Bölgesi’nde “Tanısı Konmuş Kanser Olguları Araştırması”nı başlattı.

Hopa Belediyesi’nin başvurusu üzerine öncelikle Hopa’da başlatılan araştırma, elde edilecek bilgiler doğrultusunda Karadeniz Bölgesi’ndeki başka kentlere de taşınabilecek.

Tıp Dünyası - ANKARA - Hopalı sanatçı Kazım Koyuncu’nun ölümünün ardından bir kez daha gündeme gelen Çernobil faciası ve Karadeniz’deki kanser hastalıklarının oranına ilişkin tartışmalar sürerken, Türk Tabipleri Birliği ilk adımı attı ve Hopa’da “Tanısı Konmuş Kanser Olguları Araştırması”nı başlattı.

Araştırma Temmuz ayında oluşturulan “TTB Halk Sağlığı Kolu Çer-nobil Sonrası Türkiye’de

Kanser Çalışma Grubu” tarafından planlandı. Çalışma grubu, bir yandan bu alan araştırmasını yürütürken, diğer yandan da Türkiye’deki kanser olguları ve ölümleri ile ilgili veri toplamaya çalışıyor.

Hopa Belediyesi ile birlikte yürütülen bu tanımlayıcı çalışmada,   Hopa’da yaşayanlarda bugüne kadar tanısı konmuş kanser olguları ile son 3 yıl içerisinde

2.jpg (81777 bytes)kanser nedeniyle yaşamını yitirmiş kişilerin sayısını belirlemek ve ilçede kanser görülme sıklığını hesaplamak amaçlanıyor. Araştırma, sağlık kayıt sisteminden kanserle ilgili yeterli veri alınamadığı için sorunu tanımlamak amacıyla atılan ilk adım niteliğini taşıyor.

Sonuçlar Aralık ayında

Araştırma için TTB Halk Sağlığı Kolu’nca (HSK) hazırlanan anket formları kullanılıyor ve yine TTB HSK tarafından eğitime alınan Hopa gönüllüsü 26 anketör  tarafından ilçedeki tüm evler tek tek ziyaret edilerek bilgi toplanıyor. Halen veri toplama çalışmalarının sürdürüldüğü proje kapsamında, veri toplama işleminin sona erdirilmesinden sonra bir rapor hazırlanması ve sonuçların Aralık ayı içerisinde kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

Kanser sıklığı ve dağılımı araştırılacak

Araştırma sonucunda, yörede kanser görülme sıklığı, bu sıklığın yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımı ve en çok görülen kanser türleri ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Hopa’da beklenenin üzerinde kanser olgusu olup olmadığını anlamak için, araştırma sonucunda elde edilen veriler Türkiye’nin başka yörelerindeki veriler, başta Ukrayna ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere Çernobil nükleer kazasından en çok etkilenen ülkelerdeki kanser görülme sıklıkları ve bu konuda yapılmış başka araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılacak. Araştırma sonucunda ilçede kanser olgularının beklenenin üzerinde çıkması durumunda, ikinci bir adım olarak bu kez kanser taraması çalışması gündeme gelebilecek. Hopa Belediye Başkanı Yılmaz Topaloğlu, araştırma sonucunda gereksinim tanımlanması halinde, üçüncü bir adım olarak da, Hopa başta olmak üzere tüm Doğu Karadeniz Bölgesi’ne hizmet sunabilecek bir kanser araştırma, tanı ve tedavi merkezinin kurulması amacıyla girişim başlatabileceklerini söylüyor.

3 bin 700 ev ziyaret     edilecek

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu (TTB-HSK) üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kayıhan Pala tarafından yürütülen araştırmada 1 Eylül tarihinde başlatılan veri toplama çalışmaları 3 hafta sürecek. Bu sürede Hopa’daki 3 bin 700 hane ziyaret edilecek ve yaklaşık 15 bin kişi ile görüşülecek. 

1993-1994 yılları arasında Hopa Halkevleri bölgede kanser olgularının sayısını belirleyebilmek için benzeri bir anket çalışmasını başlatmış, ancak, bu çalışmayı yürütenler herhangi bir gerekçe gösterilmeden göz altına alınmış ve çalışma da böylece yarım kalmıştı.

Bölgede görev yapan hekimler, TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından yürütülen araştırmaya destek vererek, böyle bir çalışmanın şart olduğunu, kanser görülme yaşının giderek düştüğünü gözlediklerini ve 1994-1997 yılları arasında doğumsal anomali oranının son derece yüksek seyrettiğini aktarıyorlar.

 

3.jpg (15133 bytes)

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön