e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Ekim 2005  Sayı: 138

 

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Programı Çalıştayı yapıldı…

İşyeri hekimliği eğitimleri yeniden düzenleniyor

TTB, işyeri hekimliği sertifika programlarını yeniden düzenliyor. Bugüne kadar A, B ve C tipi olmak üzere 3 basamakta gerçekleştirilen sertifika programları bundan böyle “Temel Eğitim” ve “İleri Eğitim” olarak basamaklandırılacak. Yeni programda üniversitelerle ve uzmanlık dernekleri ile işbirliği yapılacak. Yeni programın ilk uygulamasına Kasım ayında geçilmesi planlanıyor.

Tıp Dünyası – ANKARA – Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nca (TTB-İSİHK) düzenlenen “İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Programı Çalıştayı” 17 Eylül 2005 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. Çalıştayda, işyeri hekimliği eğitimlerinin reorganizasyonu ele alındı ve A Tipi Sertifika Programı gözden geçirildi.

TTB’nin işyeri hekimliği sertifika programlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlıkların ve çalışmaların ele alınması amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, TTB ve İSİH Kolu yöneticileri ile bugüne kadarki eğitimlerde görev alan 21 eğiticinin katılımıyla TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirildi.

Hazırlık süreci

TTB-İSİH Kolu tarafından düzenlenen işyeri hekimliği eğitimlerinin yeniden düzenlenmesi “işyeri hekimlerinin gereksinimlerini yeterince  karşılama” ve “işçi sağlığı alanındaki güncel bilimsel bilgi birikimini işyeri hekimleri ile buluşturabilme” gereksinimleri nedeniyle gündeme geldi. Gelinen aşamada A tipi kursların TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim Eğitim Kurulu desteği ile yeni biçim ve içeriğiyle güncelleştirilmesi benimsendi.

İşyeri hekimliği eğitim kurslarının yeniden düzenlenmesinde yol göstermesi amacıyla geçmiş yılarda A tipi kursa katılmış ve Türkiye’nin çeşitli illerinde ve çeşitli işkollarında işyeri hekimliği yapan hekimlerin görüşlerini almak üzere anket formu oluşturuldu. Anket formları, Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Adana, Zonguldak ve Diyarbakır tabip odaları aracılığıyla B tipi kurs katılımcılarına, web sayfası, “ttb-isak” ve “ttb-işyeri hekimi” elektronik tartışma gruplarından tüm işyeri hekimlerine ulaştırıldı. Bu çalışmalardan çıkan  sonuçların TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Bilim Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilmesi, sonrasında A tipi kursların yeni biçim ve içeriğiyle güncelleştirilmiş olarak yapılması amaçlandı.

Eğitim 2 aşamada

TTB’nin ilgili yönetim ve çalışma organlarında (MK, BEK, İSİH Kolu) bugüne kadar A, B ve C tipi olmak üzere 3 basamakta verilen işyeri hekimliği sertifika kurslarının “temel eğitim” ve “ileri eğitim” biçiminde 2 basamak olarak düzenlenmesine karar verildi. “Temel eğitim”in kendi içinde “ön” (uzaktan) ve “katılımcı” (yüzyüze) olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmesi benimsendi. “İleri eğitim” ise aynı kurgu ile 17 başlıkta modüler tarzda verilecek. İşyeri hekimlerinin eğitimi dışında, “işçi eğitimi” konusuna da girilecek.

Ardından, bu düzenlemeleri içeren taslak metin TTB’nin işyeri hekimi sertifika kurslarında bugüne kadar eğitimlere katılmış 102 aktif eğiticiye gönderildi. Geri bildirimler üzerinden metnin son hali verildi. Çalıştay, değerlendirmesini bu metin üzerinden yaparak kurs programını hazırladı, konuların sunum ve metinlerini hazırlamak üzere görev paylaşımı yaptı.

İşçi eğitimi de kapsamda

TTB İSİH Kolu Başkanı Dr. Celal Emiroğlu, işyeri hekimliği eğitim programlarının reorganizasyonuyla ilgili olarak verdiği bilgide, bugüne kadar uygulanan modelin değiştirileceğini söyledi. Emiroğlu, bu amaçla eğitimin ve eğiticilerin standardını oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, işyeri hekimliği eğitiminin yanında işçi eğitimini de ayrı bir kurguyla sürdüreceklerini bildirdi. Emiroğlu, “İşçi eğitimlerini de, eğittiğimiz işyeri hekimlerine verdirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çalıştayda, yeni eğitim programının kabul edildiğini, buna uygun ders programının oluşturulması, başta TTB eğitimlerinde görev alanlar olmak üzere üniversite desteği ile eğitici havuzunun genişletilmesi ve eğitim kriterlerinin yeniden tarif edilmesi konularının görüşüldüğünü anlatan Emiroğlu, eğitici kriterleri ile ilgili olarak yeni bir yönerge hazırlanacağını da bildirdi. Bu süreçte üniversitelerle de işbirliği yapmak istediklerini belirten Celal Emiroğlu, bu amaçla Türkiye’deki tüm üniversitelerin rektörlerine “eğitim programında işbirliği” yapma çağrısında bulunulduğunu aktardı. Şimdiye kadar 19 üniversitenin rektörünün öneriye yanıt verdiğini ve bunlar içinde olumsuz yanıt bulunmadığını bildiren Emiroğlu, doğrudan destek veren üniversitelerin yanı sıra ilk aşamada 8 üniversitenin bu işbirliği önerisini kabul ettiğini kaydetti. Emiroğlu, önümüzdeki dönemde üniversitelerle bu iletişime geçileceğini ve yeni modeli Kasım ayında yaşama geçirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön