e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Eylül 2004  Sayı: 125

 

 

"Dışarıdan hizmet satın alımı" uygulamasında hekim alımı geçici süreyle durduruldu
Taşeronlaştırmaya geçici sınırlama

Sağlık Bakanlığı’nın, “sağlık hizmetlerinin taşeron firmalar aracılığıyla dışardan satın alınması” yönündeki uygulamada hekim alımına “ikinci bir yazılı talimata kadar” son verildi. Ancak yardımcı sağlık hizmetlerinin satın alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de önümüzdeki günlerde ihale açılacak.

 

Sağlık Bakanlığı'ndan meslek örgütlerine müdahale

Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’ni (TDB) ortadan kaldırarak, sağlık alanındaki tüm meslek mensuplarını tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Buna göre, Türkiye’de “sağlık mesleği” tanımına giren 28 meslek grubunun örgütlenmesi tek bir yasada düzenlenecek. 

Hızlı tren felaketini iki ayrı tren kazası daha izledi...
Raydan çıkan ne?

22 Temmuz 2004 günü Sakarya’da meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği “hızlı tren” kazasının ardından, Türkiye iki tren kazası ve 17 Ağustos 1999 depreminin yıldönümüne rastlayan bir sel felaketi yaşadı. Onlarca kişi yaşamını yitirdi, ağır maddi zararlar meydana geldi. Ardı ardına yaşanan felaketlerde, uyarıların dikkate alınmaması ve ihmallerin öne çıkması AKP Hükümeti’nin bilime, insana verdiği önemi, yönetme tarzını ortaya koyuyor ve akıllara tek bir soruyu getiriyor: Raydan çıkan ne?

 

17 Ağustos depreminin üzerinden 5 yıl geçti...
Unuttuk mu? Hiç hatırlamadık mı?

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi, 5. yılında, aynı güne rastlayan ve İstanbul’da yaşamı felç eden sel felaketinin gölgesinde anıldı. 5 yıldır, bölgeden hala benzer haberler yansıyor, prefabriklerde ve hasarlı binalarda yaşamlar sürüyor, toplum yeni depremlere alıştırılmak isteniyor ancak kalıcı önlemler alınamıyor.


Şimdi de tetanoz aşısı yok

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerine yazı göndererek, yeterli tetanoz aşısının bulunmadığını bildirdi ve eldeki aşıların sadece gebeler için kullanılmasını istedi.


"SSK'deki iddialar bütün yönleriyle soruşturulsun"

İstanbul Tabip Odası (İTO), Roche firması tarafından üretilen Neo Recormon adlı ilacın SSK’ye bazı ecza depolarına ve özel hastanelere satıldığından yaklaşık 3 misli bedelle satıldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaparak, SSK’deki yolsuzlukları tamamen ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını istedi.


TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Orhan Odabaşı, sağlık gündemini değerlendirdi...
"Sağlık Bakanlığı'nın çözüm diye önerdiği bütün modeller iflas etti"

“Tek kelimeyle çok vahşi bir tablo önümüzde duran. İki yıldır TTB’nin hemen her türlü platformu kullanarak işaret ettiği tehlikelere ve önerdiği formüllere kulaklarını tıkayan Sağlık Bakanlığı, ne yazık ki 2005’te hekimler üzerindeki tahribatı bir kat daha artıracak adımlar atıyor. Denizli devlet hastanesinde gereksinim duyulan uzman kadrolar için açılan ihale tabloyu çok netleştirdi.”


Gündem
Her şey aklıma gelmişti de...

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Mayıs ayı kutlamalar ayıdır… 12 Mayıs’ta hemşireler, 14 Mayıs’ta eczacılar günüdür. 14 Mart’tan bu topraklarda çağdaş tıp eğitiminin başlamasını simgeler, birlikte sağlık hizmeti sunduğumuz hemşire ve eczacılar içinde Mayıs ayı böyle bir öneme sahip olmalı…


Kocaeli Tabip Odası, SEKA arazisinde demir çelik işletmesi kurulmasına karşı çıktı
"SEKA'nın tasfiyesi tamamlanıyor"

Kocaeli Tabip Odası, SEKA arazisinin ERDEMİR demir çelik işletmesine devredilmesine karşı çıkarak, bu girişimin SEKA’nın tasfiyesini tamamlama amacına dönük olduğunu açıkladı.

Basın Konseyi'nden Altaylı'ya kınama

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın “Bölücü Doktorlar” başlıklı yazısında hekimleri haksız yere küçük düşürdüğü gerekçesiyle “kınanmasına” karar verdi.

"Ticari sağlık sektörü daha çok haber oluyor"

Hasta haklarından hekim haklarına, ilaç sanayiinden sağlık skandallarına değin çok geniş alanı içeren “sağlık gazeteciliği”nde konular, dengeli beslenmeden iş ve meslek kazalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede işleniyor.


Günde 12 saat boş mideyle çalışan çocuklar
Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Bölümü, Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Emel Alphan ve Araştırma Görevlisi Süleyman Avcı, Kartal Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden 15-19 yaş arası 186 çocuk üzerinde bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılan hem kız hem de erkek çocukların boy ve kilolarının “standartlardan anlamlı derecede düşük olduğu” belirlendi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Hızlı tren "Kaza"sı; Raydan çıkan kim?
Dr. Coşkun Ova Şeyhoğlu

İstanbul hala depreme hazırlanmayı bekliyor
17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden bu yana geçen beş yılda, master planı ve afet sonrası hazırlıklar yapıldı. Ancak İstanbul’un depreme hazırlanmaya ne zaman geçeceği yakın zamanda tartışılacak. Yüzügüllü, Gürdallar ve Kıral çalışmaları değerlendirdi.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Sağlıklı olmanın ölçüsü para olmamalı...
Şennur Erdoğan
 

Türk Hematoloji Derneği'nden açıklama...
"Kordon kanı mağdurları" uyarısı

Türk Hematoloji Derneği, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de açılmaya başlanan “otolog kordon kanı bankaları” ile ilgili olarak açıklama yaptı. Derneğin, konuyla ilgili bazı sorulara yanıt verdiği açıklaması söyle:


Hukuk Köşesi
Yağ satarım, bal satarım, psikiyatri hizmeti satarım, kardiyoloji hizmeti satarım...
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

Gaziantep-Kilis Tabip Odası, "Sağlıkta Dönüşüm", "Aile Hekimliği" ve "Genel Sağlık Sigortası" hakkında dosya hazırladı
"Son dönüşüm; modern kölelik"

Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın TBMM gündemine taşıdığı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Taslağı”nın ışığında, sağlık alanında yaşanan “dönüşüm”ü değerlendirdi. Gaziantep-Kilis Tabip Odası’nca hazırlanan dosyada, gündemdeki “Sağlıkta Dönüşüm”, “Aile Hekimliği” ve “Genel Sağlık Sigortası” hakkındaki düzenlemelerin, sağlık çalışanları açısından iş güvencesini yok etme, halk açısından ise daha çok sağlık harcaması, var olan eşitsizliklerin artması demek olduğu vurgulandı.


Dünyada "doğal nedenli olağandışı durunlar"a bağlı mal kaybının yüzde 40'ına sel neden oluyor
"En temel problem temiz su"
Dünyada en sık görülen doğal afetin sel olduğunu bildiren TTB Merkez Konseyi, tüm “doğal nedenli olağandışı durumlar”a bağlı mal kayıplarının yüzde 40’ının sel nedeniyle olduğunu belirtti. Konseyin açıklamasında, sellerin sayısının ve olumsuz etkisinin artmasına karşın, ölüm sayısının yıldan yıla azalmakta olduğuna dikkat çekildi ancak yine de tüm dünyada “doğal nedenli olağandışı durumlara” bağlı ölümlerin yarısından fazlasının sellere bağlı olduğu kaydedildi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Sağlıkta Dönüşüm Sözlüğü" Kocaeli Tabip Odası yayınlarından çıktı

Türk Tabipleri Birliği Kocaeli Tabip Odası, yeni bir kitap yayınladı. "Sağlıkta Dönüşüm Sözlüğü"  adıyla yayınlanan kitap, Sağlık Bakanlığı tarafından Haziran 2003 tarihinde kamuoyuna sunulan Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adlı dokümandaki kavramları irdeliyor.  Kocaeli Tabip Odası Pratisyen Hekimlik Komisyonu üyelerinin hazırladığı kitap  SDP'de yer alan bir çok kavramı inceleyerek değerlendirmeler sunuyor. Bu kavramlar arasında, Aile Hekimi (Aile Doktoru), Bütçe, Cepten Ödeme, Desantralizasyon, Dönüşüm, Döner Sermaye, Fatura, Grup Pratiği, Hakkaniyet, Hasta Memnuniyeti, İrtibat Bürosu, İşletme, Kapı Tutma/Kapı Tutucu, Kampanya, Katkı Payı (Maliyet Paylaşımı), Müşteri, Norm Kadro,  Ofis, Performansa Dayalı Ücretlendirme, Pazar Ekonomisi/Piyasacı Ekonomi, Poliçe, Prim, Provizyon, Rekabet, Sigortacılık, Sağlık Sigortası, Teminat Paketi, Verimlilik yer alıyor.


Dr. Mehmet Serçe
Geçen hafta, Amerikan Tıp Birliği (AMA), doktorların “malpraktis avukatlarına, ailelerine ve bunlarla çalışanlara yönelik olarak acil durumlar dışında tedaviyi reddetmelerini öngören” bir önergeyi tartışmaya açtı.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

ATO Başkanı Gököz kaza geçirdi

MSG'nin yeni sayısı çıktı

Sağlık ocağı olmayan köye doktor atandı

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön