e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Eylül 2004  Sayı: 125

 

“Dışardan hizmet satın alımı” uygulamasında hekim alımı geçici süreyle durduruldu…

Taşeronlaştırmaya geçici sınırlama

Sağlık Bakanlığı’nın, “sağlık hizmetlerinin taşeron firmalar aracılığıyla dışardan satın alınması” yönündeki uygulamada hekim alımına “ikinci bir yazılı talimata kadar” son verildi. Ancak yardımcı sağlık hizmetlerinin satın alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de önümüzdeki günlerde ihale açılacak.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, “sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilen hizmetlerin taşeron usulü satın alınması” uygulamasında, Türk Tabipleri Birliği’nin girişimleri üzerine, “ikinci bir yazılı talimata kadar” dışardan hekim alımını durdurdu. Ancak yardımcı sağlık hizmetlerinin taşeron firmalar aracılığıyla dışardan satın alınmasına devam edilecek. Bu kapsamda, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de önümüzdeki günlerde ihale açılacak.

Hızlı başlayan dışardan hizmet satın alımı uygulamasında, Siyami Ersek ve Şişli Etfal hastanelerinden sonra, Denizli Devlet Hastanesi’nde de uzman hekim istihdam etmek üzere 5 Ağustos 2004 tarihinde ihale açıldı. 4 ay süre için, psikiyatri, onkoloji, çocuk psikiyatri, endokrinoloji ve alarji olmak üzere 5 dalda açılan ihaleye, 2 psikiyatri uzmanı ve bir eczacı başvurdu. Diğer branşlarda başvuru olmazken, aylık 2 milyar lira brüt ücret öneren hastane ile ihaleye katılan hekimler arasında “ücretin düşüklüğü” gerekçesiyle anlaşma olmadı.

Akdağ: Bilgim yok

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, gelişmeler üzerine ihalenin gerçekleştirildiği gün Sağlık Bakanı Recep Akdağ’dan acil randevu talep etti. 6 Ağustos günü Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen görüşmede, dışardan sağlık hizmeti satın alınmasına ilişkin sürece hekimlerin tepkisi dile getirildi. TTB Merkez Konseyi, bu sürecin salt “sözleşmeli çalışma” olarak değerlendirilmeyeceğini, hekimlerin ihaleye giren şirketler üzerinden “şirketin malı” gibi çalıştırılacaklarını aktardı. Bu istihdam modelinin başta hekimler olmak üzere halk sağlığına ve Türkiye tıp ortamına çok ciddi zararlar vereceği uyarısında bulunan TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanı Akdağ’dan uygulamanın bir an önce durdurulmasını istedi.

Akdağ ise Denizli Devlet Hastanesi’nde yapılan ihale ilgili bilgisi olmadığını, konuyu araştıracağını ve tekrar gözden geçireceğini söyledi.

Sayek: Çok rahatsızız

Sağlık Bakanı Akdağ ile yapılan görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek de, hekimlerin bu süreçten son derece rahatsız olduklarını söyledi. Dışardan hizmet satın alınması, sözleşmeli personel çalıştırılması gibi uygulamaların aslında hükümetin genel politikası içerisinde bir yere oturduğunu belirten Sayek, “Ancak hizmetin sürekliliği açısından, halk sağlığına büyük zararları dokunacağını düşünüyoruz. Bu, radikal ve çok geniş çaplı bir uygulamadır. Son verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Amaç iyi   hizmet değil”

Denizli Tabip Odası da, 4 ay süreyle satın alınması planlanan sağlık hizmetinde amacın “iyi hizmet” olamayacağına dikkat çekti. Denizli Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Amaç, sağlık alanında kamunun ortadan kaldırılması, sağlık hizmetinin meta olarak sunulması ve bu kavramın oturtulmasıdır. Sağlık hizmeti için -herhangi bir pazar ürünü gibi- alım, satım, açık ihale, yüklenici firma, kar payı vb. gibi piyasa ekonomisi kavramları kulaklara alıştırılmak isteniyor” denildi. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Hizmet satın alımı ihalesi ile uzman hekimlerimiz ister bireysel, isterse yüzde 25 kar payını yüklenici firmaya vermek koşuluyla şirket aracılığıyla hizmetini satmak için başvurabilecek. Bu ihale tamamen yeni iş yasası düzenlemelerine göre çalışacak. Önemli ve acil durumlarda günün her saatinde görev için çağrılabilecek. Bu ‘ücretli kölelik’ düzeni uygulamasını andıran işe sadece 4 aylık bir süre için talip olacak. Bizler sağlığın bir insan hakkı olduğunu, piyasaya bırakılmayacak kadar hassas olduğunu, kamu yoluyla verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İş güvencesi olmayan bu uygulamalara bir an önce son verilmesi gerektiğini ilgililere bildiriyoruz.”

Sonuç: Hekim alımına son

Bu sürecin sonunda, Sağlık Bakanlığı 18 Ağustos tarihinde bir genelge yayınlayarak “ikinci bir yazılı talimata kadar” dışardan hekim ve uzman hekim alımının durdurulduğunu açıkladı. Genelgede şöyle denildi:

“Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlar nezdindeki tabip ve uzman tabiplerin eşit dağılımının sağlanmasına yönelik olarak gerekli merkezi planlamaların yapıldığı ve bu planlama çerçevesinde gerekli istihdam politikalarının oluşturulduğu şu aşamada tabip ve uzman tabip hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmesinin bir kısım aksamalara sebebiyet verebileceği müşahade edildiğinden, ikinci bir yazılı talimata kadar, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılacak olan hizmet satın alma işlemlerinde, tabib ve uzman tabiblik hizmetlerine yer verilmemesi kararlaştırılmıştır.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön