e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Eylül 2004  Sayı: 125

 

Sağlık Bakanlığı’ndan meslek örgütlerine müdahale

Sağlık Bakanlığı, uzunca bir süredir ilgili kesimlerden “habersiz” olarak hazırlığı yürüttüğü “Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarı Taslağı”nı tamamlayarak kamuoyuna açıkladı. Buna göre, Türkiye’de “sağlık mesleği” olarak tanımlanan 28 meslek grubunun örgütlenmesi tek bir yasayla düzenlenecek.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’ni (TDB) ortadan kaldırarak, sağlık alanındaki tüm meslek mensuplarını tek çatı altında toplamaya hazırlanıyor. Buna göre, Türkiye’de “sağlık mesleği” tanımına giren 28 meslek grubunun örgütlenmesi tek bir yasada düzenlenecek. 

Sağlık Bakanlığı, uzunca bir süredir ilgili kesimlerden “habersiz” olarak hazırlığı yürüttüğü “Sağlık Meslek Mensupları Birliği Yasa Tasarı Taslağı”nı tamamlayarak kamuoyuna açıkladı. Taslak, 24 Ağustos tarihi itibariyle TTB, TEB ve TDB’ye gönderilerek, bu kurumların 10 Eylül tarihine kadar taslakla ilgili görüşlerini Sağlık Bakanlığı’na iletmeleri istendi. Taslak, Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasından da yayınlanarak, “sağlık meslek mensuplarının” görüş ve önerilerini aktarabilmeleri için bir elektronik posta adresi ayrıldı. Gelen görüş ve öneriler ışığında taslağın tekrar değerlendirileceği bildirildi.

Bakanlığın gerekçesi AB

Sağlık Bakanlığı, söz konusu düzenlemeye gerekçe olarak, şu açıklamayı yaptı:

“Günümüzde sağlık alanındaki mesleklerin oda ve birlik kurmalarına imkan sağlayacak tabiplere ait 23 Ocak 1953 tarih ve 6023 sayılı TTB Yasası, eczacılara ait 25 Ocak 1956 tarih ve 6643 sayılı TEB Yasası ve diş hekimlerine ait 7 Haziran 1985 tarih ve 3224 sayılı TDB Yasası dışında düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzün gelişen şartları, Avrupa Birliği’ne uyum sürecindeki çalışmalar, oda ve birlik kurmak isteyen ancak hukuki dayanakları olmayan diğer sağlık meslek mensuplarının talepleri nedenleri ile bu kanun tasarı taslağı hazırlanmıştır. Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yeni sağlık mesleklerinin ortaya çıkmaya başladığı, ayrı kanunların çıkarılması halinde sağlık alanındaki çeşitli meslek mensupları arasında farklılıklar olabileceği ve zamanla ortaya çıkacak gelişmelere göre değişiklik yapılması gerektiğinde onlarca kanunda ayrı ayrı değişiklik yapılması gerekeceği göz önünde tutularak bir çerçeve kanun taslağı şeklinde hazırlanmıştır.”

Taslakta yasanın amacı, “sağlık alanındaki mesleklerden her birinin mensuplarının kendi ortak ihtiyaçlarını gidermek, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ve meslek ile ilgili etik kuralları belirlemek üzere sağlık meslek mensupları odaları ve birliklerinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek” olarak tanımlanıyor.

Taslağa göre “sağlık meslekleri” tanımına ise “sağlıklı ya da hasta kişileri konu alan, temel faaliyet alanları doğrudan doğruya insan üzerinde uygulamalara dayanan, sağlık uygulamalarında hekim veya diş hekiminin yönlendirmesi ve denetimi altında teknik destek sağlayan, sağlık alanında insan üzerinde doğrudan uygulaması olmayan ve sağlıkla ilgili diğer meslekler” giriyor. Yine Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de “sağlık meslekleri” tanımına giren 28 ya da 29 meslek grubu bulunuyor. Taslağın yasalaşması durumunda tüm bu meslek mensuplarının “örgütlenme” ihtiyacına çözüm olacağı iddia ediliyor.

AB’de örneği yok

Sağlık Bakanlığı’nın “Avrupa Birliği”ne uyum sürecinde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönündeki gerekçesine karşın AB ülkeleri arasında, bütün sağlık meslek mensuplarının örgütlenmesini tek bir yasada düzenleyen ülke bulunmuyor. TTB Avukatı Ziynet Özçelik bu konu ile ilgili olarak verdiği bilgide, AB ülkelerindeki sağlık meslek örgütleri arasında bir araştırma yaptıklarını ve ortak uygulama ya da mevzuata rastlamadıklarını, birbirinden oldukça farklı yöntemlerle kurulmuş örgütler olduğunu söyledi.

Birçok ülkede, Türkiye’de olduğu gibi hekim meslek örgütünün tek başına kurulmuş olduğunu anlatan Özçelik, “Tek bir düzenleme ile birden fazla sağlık mesleğine ilişkin meslek birliği kurulmuş ülkelerde de birlikte düzenlenen meslek sayısı altıyı geçmiyor. Bizde düşünüldüğü gibi 28 ya da 29 meslek mensubunun bir arada düzenlendiği ülke yok.  Sadece “sağlık meslek mensubu gibi” genel tanımın yapılarak onlarca meslek odasının görev ve yetkilerinin birlikte düzenlediği bir ülke de yok. En fazla altı mesleği bir arada düzenleyen ülkelerde bile Hekim Meslek Birliğinin görev ve yetkileri, işleyişi ayrıca ve uzun uzun düzenlenmiş.   İşleyişleri demokratik, kendi alanlarına ilişkin birçok kamusal yetki ile donatılmış durumdalar” diye konuştu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön