e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Eylül 2004  Sayı: 125

 

İTO, SSK’deki yolsuzlukları tamamen ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını istedi

“İddialar bütün yönleriyle soruşturulsun”

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası (İTO), Roche firması tarafından üretilen Neo Recormon adlı ilacın SSK’ye bazı ecza depolarına ve özel hastanelere satıldığından yaklaşık 3 misli bedelle satıldığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yaparak, SSK’deki yolsuzlukları tamamen ortadan kaldıracak önlemlerin alınmasını istedi.

İTO, 20 Ağustos tarihinde bir basın açıklaması yaparak, SSK’nin ilaç firmaları tarafından zarara uğratıldığı iddialarının bütün yönleriyle soruşturulmasını, tüm sorumluların açığa çıkarılmasını ve SSK’nin uğradığı maddi kayıpların acilen tazmin edilmesini istedi. 2001 yılında “Beyaz Önlük Operasyonu”, 2003 yılında “Neşter Operasyonu” gibi geçmiş örnekleri de dikkate alarak, SSK’de gündeme gelen iddialar ve olguların sadece kriminal düzlemde ele alınarak çözülemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, “Giderek kronikleşen bu tür yolsuzluk iddiaları ve operasyonlar SSK’de her türlü yolsuzluğa zemin oluşturan politikalar ve idari örgütlenmenin de tartışılmasını zorunlu kılmaktadır” denildi.

Açıklamada, SSK’nin zarara uğratılmasına yol açan olayların SSK’yi yönetenlerin “en hafif deyimle”, kurumun çıkarlarını korumak için gerekli beceriyi gösteremediklerini ortaya çıkardığı belirtildi. Finansmanı tamamen işçiler ve onların adına işverenlerin ödedikleri primlerle karşılanan SSK’nin yasal olarak idari ve mali özerkliğe sahip olmasına karşın, bu özerkliğin kağıt üzerinde kaldığı, SSK’nin fiili olarak siyasi iktidarlar tarafından yönetildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı:

“SSK’nin büyük maddi zararlarına yol açan benzer olayların gelecekte de yaşanmaması için Çalışma ve Sağlık Bakanlıkları’nın ilaç-sağlık politikaları ve idari örgütlenmesi hızla sağlıklı bir yapıya kavuşturulmalı; sağlık alanındaki hizmetin sunulmasından finansman ve ilaç alımına kadar tüm aşamalarının piyasa mekanizmalarına terk edilemeyecek “kamusal” bir hizmet olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. İlaç alımı yolsuzluğu olarak oluşan gündemin “ihale şartnamesi” vb. gerekçeler ileri sürülerek örtbas edilemeyeceği bilinmelidir. SSK’li çalışanların primlerinden ve SSK hastanelerinde zor koşullarda hizmet veren hekim ve sağlık personelinin emeğinden elde edilen haksız kazançlar, başta siyasi atamalarla oluşan bürokrasi olmak üzere fırsatçılık yapmaktan çekinmeyen ilaç kuruluşlarına kadar tüm sorumlulardan tazmin edilmeli; bu anlayışın adli yargıdan çok kamu vicdanı tarafından mahkum edilmesi önemsenmelidir.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön