e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Eylül 2004  Sayı: 125

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

 

Soldan Sağa7.jpg (24784 bytes)

1- Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaşayan Alevi Türkmenler’e verilen ad. 2- Yelkenli savaş gemilerinden oluşan Osmanlı donanmasının, en küçük ve en hızlı gemisine verilen ad - Deriyle kaplı bir çeşit Eskimo kayığı. 3- Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patalojik ses - İyi nitelikli undan yapılan ince uzun ekmek. 4- Yumuşak deri - Mısır ve Suriye’deki geleneksel konutlarda, yazlık sofa benzeri mekan - Müstahkem yer. 5- Bir seslenme ünlemi - Lokmanruhu - Berilyum elementinin simgesi. 6- Erzurum’un bir ilçesi - Kara batmamak için ayağa takılan bir çeşit örgülü ayaklık. 7- Sazın en kalın ses veren teli - Eskiden cenazelerde ağlaması için ücretle tutulan kadın. 8- Bir organımız - Yeni çıkmaya başlamış ekin - Tıpta en gelişmiş görüntüleme tekniğinin kısa yazılışı.  9- Güney Amerika’da yaşayan bir lama türü - Hayat arkadaşı - Parola. 10- Orhan Pamuk’un bir romanı - Bir renk - Gözleri görmeyen. 11- ince ve uzun metal şerit - Voleybol ve teniste oyunun her bir bölümüne verilen ad - Orta Anadolu’da bir göl. 12- İlkçağın en büyük askeri önderlerinden biri olan ünlü Kartacalı komutan - Ön ödeme.

Yukarıdan Aşağıya

1- Özellikle “Babalar ve Oğullar” adlı romanıyla tanınmış Rus yazar - Uzaklık işareti. 2- Güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi - Kaşındırıcı bir deri hastalığı. 3- Geleneksel Hawaii dansı -  Rubidyum elementinin simgesi - Alçak ve altı düz gemi. 4- Türkiye’nin plaka işareti - Bayrak ya da ışık gibi görsel işaretlerle haberleşme yöntemi. 5- Uyarıcı etki yaparak beynin etkinliğini artırdığından doping amacıyla kullanılan bir ilaç - Suudi Arabistan’ın plaka işareti. 6- Tehlike durumu, imdat, yardım - Hayvanlara vurulan damga - Kirpik boyası. 7- İngiltere ve Amerika’da kullanılan bir alan ölçüsü - Bir soru sözü - Argoda esrar. 8- Resim yapımında kullanılan bir boya - Küçük bir alan üzerine odaklanmış yoğun ışık kaynağı. 9- Cemal Nadir’in yarattığı bir karikatür tipinin ve çıkardığı mizah dergisinin adı - Konut. 10- Coğrafyadaki kıyı tiplerinden biri - Bir ay adı - Kalın ve kaba bir kumaş. 11- Telefon sözü - Zerdüşt dininde kötülük tanrısı. 12- Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir tür flüt - Bir gezegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.jpg (23464 bytes)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön