e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

 

Hastalara müşteri denmemesi için, yoksul halktan ek vergi alınmasını önlemek için, maaşlarımız ve çalışma ortamımız için;
5 Kasım'da hep birlikte!

2-1.jpg (9499 bytes)Sağlık alanında her geçen gün artan olumsuzluklara, iş güvencesini ortadan kaldıran “sözleşmeli personel yasası”na, çalışma barışını bozan ve hekimlik mesleğinin insani yanını tırpanlayan “performansa göre ücretlendirme”ye, sağlık ocaklarını birer işletmeye çeviren “döner sermaye yasası”na, yoksul halktan ek vergi alınması anlamına gelecek olan “Genel Sağlık Sigortası” uygulamasına, maaşlarının günden güne erimesine ve sağlık alanındaki bütün eksikliklerin sorumlusunu hekimler olarak göstermeye çalışanlara    “dur” demek isteyen hekimler, 5 Kasım 2003 Çarşamba günü tüm Türkiye’de uyarı eylemi gerçekleştirecekler.


Uyarı eylemlerinde özen gösterilecek kurallar

TTB Merkez Konseyi düzenlediyi bir basın toplantısıyla 5 Kasım eylemini duyurdu...
"AKP felaketi kıyamete dönüştürüyor"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bir basın toplantısı düzenleyerek 5 Kasım’da tüm Türkiye’de sağlık hizmeti sunulamayacağını  açıkladı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, sağlık alanındaki olumsuzlukların halkı da hekimleri de mağdur ettiğini belirtirken, “Bu hükümet bizim beklentilerimizi karşılayacak gibi görünmüyor, bizim çağrılarımıza kulak vermiyor. Hekimler bu koşullarda üzerlerine düşeni yapmak istiyorlar. Bu nedenle 5 Kasım’da yapacağımız eylemin ahlaki sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz” dedi.


Sayek, dünyada sağlık alanında yürütülen eylemlilikleri anlattı...
"Hekimlik mesleğinin ahlaki sorumluluğu"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, sağlık alanındaki olumsuzluklara karşı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının eylem yapmasının hekimlik mesleğinin ahlaki sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, dünyanın pekçok ülkesinde bunun sayısız örneği olduğunu belirtti. Sayek, pekçok ülkede sağlık çalışanlarının çeşitli dönemlerde uzun süren eylemliliklerde bulunduklarını bildirdi.


TTB Merkez Konseyi kararını Sağlık Bakanı Akdağ'a bildirdi...
Akdağ: Eyleminiz ahlaki değil
5-1.jpg (5835 bytes)Sağlık ortamındaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla uzun süredir hükümeti uyaran TTB Merkez Konseyi’nin, 5 Kasım’da uyarı amaçlı olarak eylem yapmasını Sağlık Bakanı Recep Akdağ “ahlaki” bulmadı. TTB Merkez Konseyi üyesi Eriş Bilaloğlu, Akdağ’ın sözlerine “hastalara müşteri denildiği; halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bir ülkede ek vergi anlamına gelen Genel Sağlık Sigortası’nın ahlakiliğinin tartışılmadığı bir ortamda, hekimlerin kendi hakları için ve halkın sağlık hakkı için yapacakları etkinliğin ahlakiliğinin tartışılmasını kabul etmiyoruz” diye karşılık verdi.

Sözleşmeli Personel Yasası, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi'nde de gündemdeydi...
"Sözleşmeli Personel Yasası kabul edilemez"

Sağlık Bakanlığı’nın “eleman temininde güçlük çekilen yerler” için hazırladığı ancak daha sonra bütün ülkeyi kapsayacak biçimde düzenlediği “çakılı personel yasası”, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde de gündeme geldi. Kongrede, uygulamanın hekimlik mesleğini dar politik çıkarlar etrafına ve politik baskı altına iteceğine, hekimlerin iş güvencesini ortadan kaldıracağına dikkat çekilerek, bu düzenlemenin kabul edilemeyeceği bir kez daha dile getirildi.


Gündem
5 Kasım
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Bugün önce vatandaş şapkamı giyecek ve bana sorulan bu önemli soruyu yanıtlayacağım. Soru 1980’li yılların hemen başında Türk Tabipleri Birliği’nin sevgili Ümit Kartoğlu ve küçük Kaynak’ı çocuk parkında yakalayan bir “resim”le (başka resimler de vardı sanırım) süslü afişinde yer alıyordu. 2003’te, vatandaş ben, bu soruyu şöyle yanıtlardım: bilgili, güven veren, beni “bir müşteri” değil de kendisine, bilgisine teslim olduğumu hisseden bir doktor, beni dinlerken çocuğunun okul taksidini, ev kirasını, yakında katılmayı istediği bilimsel etkinliğin maliyetini düşünmediğine inandığım bir doktor, küçük Kaynak’larıyla çocuk parkına gidebilecek vakti bulmuş bir doktor, ikinci iş, üçüncü iş peşinde helak olmamış bir doktor, nöbetinde insanca koşullarda çalışmış, ertesi gün dinlenme olanağı bulmuş, emeğinin karşılığını almış bir doktor, sağlık hizmetinin finansman sorununu çözmemiş hükümetlerin günah keçisi yapmadığı bir doktor, gece yarısından sonra hastanelere baskın yapıp hastalardan, kendilerinin parasız bıraktıkları hastanelerinin talep ettiği 50 milyon TL’yi doktorlardan alıp haber olan Başbakanların onurunu kırmadığı bir doktor, dinlenme odasında dinleme böceği haberi ile esas gündemleri örten bir Sağlık Bakanı’nın “çalışmıyorlar” diyerek haksızlık etmediği bir doktor istiyorum. Mağdur edilmemiş, oturmuş, gelişmiş bilgisiyle güven veren bir hekim istiyorum. Ben hekimimin iyi bir sağlık altyapısında hizmet verebilmesini istiyorum. Ben gülen, mutlu hekimimi istiyorum, karşımda onu görmek istiyorum. Ben ancak böyle bir hekimle sağlıksızlığa ve kötü bir sağlık sistemine karşı durabilirim.


Bakanlık performansa göre döner sermaye uygulaması için harekete geçti
"Performansa göre döner sermaye" tasarısı Başbakanlık'ta...
Sağlık Bakanlığı, hekimlerin tüm tepkisine, hekimlik mesleğinin doğasına aykırılığına ve pilot uygulamadaki tüm başarısızlıklara karşın “performansa göre döner sermaye uygulaması” konusundaki ısrarını sürdürüyor. Bolu’daki iki hastanede Nisan ayından bu yana pilot uygulaması sürmekte olan “performansa göre döner sermaye” uygulamasının 2004 Ocak ayından itibaren tüm Türkiye’de yaşama geçirilmesi planlanıyor.

KTÖ genel üye toplantısı yapıldı...
"Hekimler kazanacak"
Kocaeli Tabip Odası  tarafından yapılan genel üye toplantısında, AKP tarafından kısa sürede yapılan birçok yasal düzenleme ileuygulamaya koyulan değişikliklerin siyasal bir tercih olduğu, halk için sağlık hakkının gasp edilmesi, sağlık çalışanları için işsizlik, iş güvencesinin ve sosyal hakların ortadan kalkması, taşeronlaşma anlamına geldiği saptaması  yapıldı.

TTB takviminden...

İzmit Büyükşehir Belediyesi'ne "sağlıkt dönüşüm" brifingi

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Sağlık Devrimcisi Prof. Dr. Nusret Fişek
Uzm. Dr. Engin Tonguç

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

Çocuklar Hekimi Çocuklar Ozanı Ceyhun Atuf Kansu
6-1-1.jpg (4527 bytes)Prof. Dr. Bahar Gökler*- Tıp bir bilimdir. Yaşamı irdeleyen, yaşama dönük bir bilim, sanatsa yaşamın yeniden yorumlanmasıdır. Tıp bilimi, hekimin öncelikle kendini, ilişkilerini, insanları, dünyayı bütün bu bağlamda işlevini yakından gözlemleyip, kendi içinde yeniden değerlendirip yorumlamasıyla bir sanata dönüşebilir. Sanatta ise yaşamın yeniden biçimlendirilmesi, yaşama yeni bir içerik katılması söz konusu olduğundan; sanat bilime çok yakın durabilir.

Sayek ve Odabaşı Hürriyet Gazetesi'ni ziyaret ettiler

Hasta "müşteri" iken, özgür hekim mi: hekim seçme özgürlüğü mü?
Özgür düşüncenin olmadığı yerde özgür insandan, özgür insanın olmadığı yerde özgür hekimden söz edilemez. Günümüzün geriye saran değer ölçüleri içinde, tek hedefin para kazanmak olduğu bir ortamda; ne yazık ki hekim de, tıp da yaralıdır. Kendi içlerinde özgür olmayan insanların, seçme özgürlüklerinden veya seçilme özgürlüklerinden söz edebilmek olası mıdır? Kaldı ki; bilgi açısından büyük bir asimetri yaşanan hasta-hekim ilişkisinde, hele bir taraf da “müşteri” iken, özgürlük ne derece geçerlidir? Diğer taraftan hastaya “müşteri” olarak yaklaşmak, gerçekte var olan bu asimetriyi, özde hedeflenen eşitlik ve özgürlük alanını örseler bir durum haline getirmeyecek midir?

TTB Merkez Konseyi üyeleri hekim milletvekilleriyle biraraya geldi
“Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programı kapsamında etkinliklerini yoğun bir biçimde yürüten Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, bu kapsamda 21 Ekim 2003 Salı günü hekim milletvekilleriyle biraraya geldi. TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, hekim milletvekilleri ile “2004 Bütçesi ve Sağlık” başlığı ele alındı. Milletvekillerine, 6-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen “g(ö)rev yoklaması” sürecine ilişkin bilgi aktarıldı. Sağlığa ayrılan bütçenin artırılması ve hekimler ile sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarını tahrip eden yasal düzenlemelerin geri alınması taleplerini hekim milletvekilleri ile de paylaşan TTB Merkez Konseyi üyeleri, hekimlerin bu isteklerin yerine getirilmesi konusunda kararlı oldukları mesajını da verdiler.

Dışarıdan Göz...
"Yetti artık!" Sağlıkta da...
Sibel Özbudun
 

İsrail Tabipler Birliği Başkanı'nın Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanlığı'na seçilmesine tepkiler sürüyor

İşkence ve insan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmakla eleştirilen İsrail Tabipler Birliği Başkanı’nın Dünya Tabipleri Birliği Konsey Başkanlığı’na seçilmesine ilişkin olarak, British Medical Journal (BMJ) ve Lancet dergilerinde yer alan yazıların ilk bölümü 15 Ekim 2003 tarihli Tıp Dünyası’nda yayınlanmıştı. Tartışmaların ikinci bölümünü ve konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği görüşünü sunuyoruz.

Hukuk Köşesi
Hekimler Nasıl Çalış(tırıl)ır?
Av. Ziynet Özçelik
TTB Halk Sağlığı Kolu-DISK’e bağlı Dev.Maden-Sen, maden bölgelerinde tarımsal tahribatı azaltmak ve rehabilitasyon sağlamak amacıyla bir çalışma yürütmekte, bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen Tavşanlı bölgesinde rehabilitasyon etkinliklerini sürdürmektedir. Dev.Maden-Sen, Balıkesir’in Balya İlçesindeki maden bölgesinde de benzer bir etkinlik başlatmayı planlamış ve bu amaçla bölgeye bir inceleme gezisi yapılmıştır. Geziye Dev.Maden-Sen’in çağrısı üzerine TTB Halk Sağlığı Kolu, TMOBB vb. meslek örgütlerinden katılım olmuştur. Geziye TTB Halk Sağlığı Kolu adına katılan Dr. Nilay Etiler ve Dr. Esin Kulaç’ın izlenimleri

İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama:
"Sözleşmeli çalışmayı reddediyoruz"

Aşılama oranları düştü
 

Aile Hekimliği sistemine karşı çıkıldı

10-1-1.jpg (7407 bytes)8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde, başta Aile Hekimliği Sistemi olmak üzere, Sağlık Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği ve geçirmeye hazırlandığı düzenlemelere karşı çıkıldı. Kongrede konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, “Bize önerilen Aile Hekimliği Sistemi, Genel Pratisyenlikten son derece geri bir model. Ekip anlayışı yok, hekimleri bireysel bir çalışmaya itiyor. Paralı bir sistem. Buna izin vermeyeceğiz, ayağa kalkacağız” dedi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"GPE Temel Modüller Eğitim Programı"

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi Bildirgesi
 

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Adana'da A tipi sertifika kursu

Adana'da B Tipi işyeri Hekimliği Kursu yapıldı

Denizli Tabip Odası'ndan etkinlikler

Tekirdağ'da B Tipi İşyeri Hekimliği Kursu yapıldı

Ankara Tabip Odası'ndan konferans

Aşı takviminde değişiklik

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön