e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi Kapanış Bildirgesi

12.jpg (39482 bytes)Bilimsel ve sosyal etkinlikleri 3000 katılımcıyla gerçekleştirilen 8. Pratisyen Hekimlik Kongremize bundan önceki kongrelerimizde olduğu gibi hep birlikte hayat verdik.

Kongremizde 5 kurs, 28 oturum, 2 söyleşi, 23 serbest bildiri, 20 poster sunumu yapıldı.

Kongremize UEMO (Avrupa Pratisyen Hekimler Birliği) Genel Sekreteri ve Norveç Tabipler Birliği’nden uluslar arası genel pratisyenlik örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

8. Pratisyen Hekimlik Kongremize katılan pratisyen hekimler olarak “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında çalışma koşullarımızda yapılmak istenen değişiklikleri tüm boyutları ile tartıştık.

Kongreye getirdiğimiz bilimsel araştırmalarda; önlenebilir hastalıklardan, sokakta çalışan çocuklar ve gençlerin sağlık sorunlarına, okul çağı çocuklarının sağlık sorunlarından yaşlılara kadar toplum sağlığını ilgilendiren konuları ele aldık.

Sahip çıktığımız ve çalışmaktan onur duyduğumuz, sağlık ocaklarımız bölgesindeki mevcut durumu araştırmalarımızla saptıyor ve gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bize rağmen yapılan değişikliklerin hayata geçmeyeceğini biliyoruz.

Kongremizde Türkiye’de ve dünyada pratisyen hekimliğin özgün bir tıp disiplini olarak gelişmesi konusunda yürütülen çalışmaları değerlendirdik.

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü olarak geldiğimiz noktada mesleki eğitim programı kapsamında ilk aşamada 27 ilde 250 eğitici genel pratisyeni yetiştirmenin gururunu taşıyoruz.

Kongremize gelen uluslar arası katılımcılar da sahip olduğumuz birinci basamak örgütlenmesi ve yürüttüğümüz çalışmaları takdirle karşılayarak bize destek vereceklerini belirttiler.

Bizler sağlık ocaklarımızı muayenehaneye, insanlarımızı müşteriye dönüştürmeye çalışan uygulamalara seyirci kalmayacağız.

Toplum sağlığı yerine bireysel sağlık anlayışını kabullenmeyeceğiz, sağlık hizmeti sunan yerine sağlık hizmeti satan hekimler olmayacak ve sağlık ocaklarımızın yazar kasaları ve vergi levhaları ile ticarethane haline getirilmesini kabul etmeyeceğiz.

Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında bize rağmen yapılmak istenenleri bu ülkedeki 40.000 pratisyen hekim olarak izliyor ve soruyoruz.

NEREYE!

Geçici görevlendirmeler, o an akla gelen protokoller ve keyfi uygulamalarıyla pratisyen hekimlerin çalışma sürekliliğini ve barışını aksatan yöneticiler yarattıkları olumsuzlukları yine bize fatura ederek, bizlere çalışmıyorlar, yatıyorlar deseler de biz onurlu ve saygın bir şekilde mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Çocuklarımızı çiçek ve poliodan kurtardığımız gibi, kızamıktan ölmesine de izin vermeyeceğiz.

İş güvencemiz ortadan kaldırılarak bireysel sözleşmelerle köle gibi çalışmak istemiyoruz.

Çalışma koşullarımız ve özlük haklarımız her gün daha da kötüleşirken boş vaatler dinlemek istemiyoruz.

Yetkilileri başka arayışlar yerine birinci basamak sağlık sorunlarının çözümünde önemli rol alan bu programı desteklemeye çağırıyoruz.

Kongremizde Sağlık Bakanlığı, meslek örgütü ve derneğimize düşen sorumlulukları tartıştık.

Reçetelerimize kısıtlama getiren kararlarla mesleki uygulamalarımıza yapılan müdahalelerin aslında halkın sağlığına müdahale olduğunu biliyor ve bir an önce kaldırılması için yaptığımız mücadeleyi sürdürüyoruz.

Kararını kendimizin vermediği hiçbir ilacı reçetemize yazmayacağız.

Savaşın kızamıktan, zatürreden daha çok çocuk öldürdüğünü, gerisinde yıllar süren acılar bıraktığını biliyor ve savaş çığırtkanlığı yapan tutumları kınıyoruz.

 

8. KONGREMİZDE, KAMUOYUNA, YETKİLİLERE VE TÜM TIP ORTAMINA, MESLEĞİMİZE, ONURUMUZA, ÖRGÜTLERİMİZE, GELECEĞİMİZE, HALKIN SAĞLIĞINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİ BİR KEZ DAHA DUYURUYORUZ.

UNUTULMASIN BİZ GÖREVDEYİZ!

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön