e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

KTO genel üye toplantısı yapıldı...

"Hekimler kazanacak"

Kocaeli Tabip Odası  tarafından yapılan genel üye toplantısında, AKP tarafından kısa sürede yapılan birçok yasal düzenleme ileuygulamaya koyulan değişikliklerin siyasal bir tercih olduğu, halk için sağlık hakkının gasp edilmesi, sağlık çalışanları için işsizlik, iş güvencesinin ve sosyal hakların ortadan kalkması, taşeronlaşma anlamına geldiği saptaması  yapıldı.

Tıp Dünyası - KOCAELİ -  Kocaeli Tabip Odası (KTO), AKP tarafından hızla yürürlüğe konan yasal düzenlemelerle gündeme getirilen “Sağlıkta Dönüşüm Programı” konusunda üyelerini bilgilendirmek ve “sağlıkta kamusal alanın tahribi” olarak nitelendirilen bu değişikliklere karşı neler yapılabileceğini belirlemek üzere sürdürmekte olduğu faaliyetler çerçevesinde 16 Ekim 2003 tarihinde genel üye toplantısı düzenledi. Tabip Odası hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya ağırlıklı olarak İzmit ve Gebze bölgesinden hekimler katıldı. Toplantıda, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında sunulanların aslında 1990’lı yıllardan bu yana Dünya Bankası tarafından ısrarla dayatılan ve siyasi iktidarlar tarafından ülkemizde uygulanmaya çalışılan “sağlıkta kamusal alanın tahribi ve özelleştirme” olduğu belirtildi. KTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Büyük Kongre Delegelerinin sunumları sonrası yapılan değerlendirmelerde, AKP tarafından kısa sürede yapılan birçok yasal düzenleme ile uygulamaya koyulan değişikliklerin siyasal bir tercih olduğu, halk için sağlık hakkının gasp edilmesi, sağlık çalışanları için işsizlik, iş güvencesinin ve sosyal hakların ortadan kalkması, taşeronlaşma anlamına geldiği, değişikliklerle sağlığın artık para karşılığı alınıp satılan bir meta haline getirilmeye çalışıldığı, bunun sadece sağlığa değil, tüm yaşamsal alanlara yönelik kapsamlı ve küresel bir saldırının parçası olduğu, bu saldırıya karşı ancak örgütlü, birleşik ve siyasal bir mücadele ile karşı konulabileceği, mücadelenin hem yerel hem ülke çapında, hem de küresel düzeyde olması gerektiği, salt hekimler değil, bu değişikliklerden etkilenecek memurlar, işçiler, işsizler, yoksullar, emekliler gibi kesimlerle birlikte bir mücadele yürütülmesi gerektiği, saptamaları yapıldı. Bu doğrultuda alınan kararlar şöyle:

- Hekimlere birlikte, tüm sağlık çalışanlarına yönelik bu türden bilgilendirme ve örgütlenmeye yönelik toplantıların daha sık ve değişik birimlerde yapılması.

- Bu kapsamda genel üye toplantısına katılan hekimlerden gelen öneriler ve beklentiler doğrultusunda, sağlık ocakları, SSK ve Devlet Hastanelerinde ve Gebze’deki tüm sağlık çalışanları ile  başta işçi ve memurlar, mahalle muhtarları olmak üzere halka yönelik olarak önümüzdeki günlerde toplantılar düzenlenmesi.

- Toplantıya katılan hekimlerin birim toplantıları ve çalışmalarında aktif görev alması.

- Diğer toplum kesimleriyle birlikte ortak bir muhalefet örgütlenmesi, buna yönelik örgütsel girişimlerin artırılması.

- Halka yönelik bilgilendirme çalışmalarının yürütülmesi.

- Gerektiği noktada grev dahil tüm mücadele yöntemlerinin kullanılması.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön