e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

Sözleşmeli Personel Yasası, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde de gündemdeydi...

“Sözleşmeli personel yasası kabul edilemez”

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sözleşmeli personel yasasının kabul edilemeyeceği bir kez daha dile getirildi. Düzenlemenin hekimlik mesleğini “dar politik çıkarlar etrafına ve politik baskı altına iteceğine” ve hekimlerin iş güvencesini ortadan kaldıracağına dikkat çekildi.

Tıp Dünyası - ANTALYA - Sağlık Bakanlığı’nın “eleman temininde güçlük çekilen yerler” için hazırladığı ancak daha sonra bütün ülkeyi kapsayacak biçimde düzenlediği “çakılı personel yasası”, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde de gündeme geldi. Kongrede, uygulamanın hekimlik mesleğini dar politik çıkarlar etrafına ve politik baskı altına iteceğine, hekimlerin iş güvencesini ortadan kaldıracağına dikkat çekilerek, bu düzenlemenin kabul edilemeyeceği bir kez daha dile getirildi.

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde hekimler, gazetecilerin, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu sözleşmeli sağlık personeli yasasına ilişkin sorularını yanıtladılar.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, sözleşmeli personel yasasına, gündeme geldiği ilk günden bu yana karşı çıktıklarını belirterek, uygulamanın daha önce SSK’da denendiğini, ancak başarısız olduğunu anımsattı. SSK’daki uygulamada hekimlerin kamuda çalışan diğer meslektaşlarının yarısı kadar ücret aldıklarını, nöbet ücreti almadıklarını, hamilelikte bile senelik izinlerini kullanamadıklarını söyleyen Sayek, “Bunlar ortadayken bizim yeni bir sözleşmeli yasayı kabul etmemiz mümkün değil. Devlet her yıl tıp fakültelerine 4 bin 500 öğrenci alıyorsa onlara iş de bulmak zorunda. 657 sayılı yasa içinde sağlık çalışanlarını iş güvenceli istihdam etmek zorunda” diye konuştu.

Sözleşmeli personel yasasının yaşama geçmesini önlemek için hukuki yollara da başvurmak istediklerini ancak buna yetkilerinin olmadığını söyleyen Sayek, “Gitmek isteyene gitme diyemiyoruz, ama meslektaşlarımızın mağduriyetini önlemek için yapabileceğimiz her şeyi yapacağız” dedi.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı Dr. Özen Aşut, uygulamanın hekimleri “yerel ve politik inisiyatiflerle karşı karşıya getireceğine dikkat çekerek, “Hekimlik mesleği yerel ve politik etkilerden uzak olmalı. Bunların hepsi halk sağlığını olumsuz etkiler. Bu, hekim hakları açısından geriye gidiştir. Hekimlere kamuda yeterli ücret verilmeli, hekimler iş güvencesi ile çalışmalıdır” diye konuştu.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şefik Zan, sözleşmeli personel yasasının kısa dönemde hekimlerin iş güvencesini ortadan kaldıracağını, uzun dönemde de devleti sağlık hizmeti sunmaktan alıkoyacağını, özgün ve özerk koşullarda yürütülmesi gereken hekimlik mesleğini “dar politik çıkarlar etrafına ve politik baskı altına iteceğini” söyledi.

TTB Pratisyen Hekimlik Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemur da Sağlık Bakanlığı’nın işsizliği kullanarak sağlık çalışanlarına sözleşmeli çalışmayı dayattığını belirtirken, “Başka seçeneği olmayan sağlıkçılar sözleşmeliyi talep edebilir ancak sözleşme süresi ve ücretlerdeki belirsizlik uzun dönemde sağlık çalışanlarını daha çok sıkıntıya sokacaktır. İl başkanı, ilçe başkanı, milletvekili istemeden kimsenin sözleşmesi yenilenemeyecektir” görüşlerini aktardı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön