e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

Adana’da A tipi sertifika kursu sürüyor

Tıp Dünyası - ADANA - Türk Tabipleri Birliği tarafından Adana’da düzenlenen 9 günlük A Tipi İşyeri Hekimliği kursu 25 Ekim 2003 tarihinde başladı. Kurs 2 Kasım 2003 günü sona erecek. 200 hekimin katıldığı kursta “İşyeri Hekimliği Ders Notları” kitabında yer alan konular işlendi ve 4 saatlik bir işyeri gezisi düzenlendi. Kursun sonunda, kursta anlatılan konularla ilgili olarak sınav düzenlenecek.

 

Adana’da B tipi işyeri hekimliği kursu yapıldı

Tıp Dünyası - ADANA - Adana Tabip Odası tarafından düzenlenen İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika Kursu 18-19 Ekim tarihleri arasında Adana Hekimevi salonlarında gerçekleştirildi. B Tipi Sürekli Eğitim Kursu olağan programının uygulandığı kursa Adana’da 34 hekim katıldı. Hekimler kursun son derece yararlı olduğu görüşünde birleştiler.

 

Denizli Tabip Odası’ndan etkinlikler

Tıp Dünyası - ANKARA - Denizli Tabip Odası, “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programı kapsamında 14 Ekim 2003 tarihinde Denizli Devlet Hastanesi’nde bir toplantı düzenledi. Sözleşmeli Personel Yasası, Kamu Yönetimi Temel Yasası ve Yerel Yönetimler Yasası’nın anlatılıp tartışıldığı toplantıya yaklaşık 100 hekim katıldı.

Etkinlikler kapsamında 20 Ekim 2003 günü de Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir açıklama tüm hekim milletvekillerine faks yoluyla gönderildi. Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan basın bildirisi yerel ve ulusal basına gönderildi, sorunlar ve çözüm önerileri ile hekimlerin talepleri dile getirildi. Denizli Tabip Odası’nca bilgilendirme amaçlı olarak başlatılan hastane ve sağlık ocağı ziyaretleri devam ediyor.

 

Tekirdağ’da B tipi işyeri hekimliğikursu yapıldı

Tıp Dünyası - TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tabip Odası’nca düzenlenen İşyeri Hekimliği B Tipi Sertifika Kursu 25-26 Ekim tarihleri arasında Çorlu Sağlık Grup Başkanlığı salonlarında yapıldı. 36 hekimin katıldığı kursta, ilk gün “Çalışma Sağlığı ve Güvenliği, TTB’nin Rol ve Sorumlulukları”, “İşyeri Hekiminin Özlük Hakları”, “İşyeri Sağlık Hizmetleri ve İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları”, “Yerel Sorunlar Grup Çalışmaları”; ikinci gün ise “Risk Değerlendirmesi”, “İşyeri Sağlık ve Kayıt İstatistikleri” dersleri verildi. Kurs, ikinci günün sonunda “Kurs Değerlendirmesi” ve “Grup Sunumları” ile sona erdi.

 

Ankara Tabip Odası'dan konferans

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası'nca düzenlenen, yürürlüğe giren 4857 sayılı yeni iş yasasının işçi sağlığı ve işyeri hekimliği üzerine etkilerinin tartışıldığı konferans 8 Ekim 2003 tarihinde Ankara Tabip Odası'nda gerçekleştirildi. Selüloz İş Sendikası Hukuk Danışmanı Avukat Murat Özveri'nin konuşmacı olarak katıldığı konferansı 70 hekim izledi. Murat Özveri iş yasasının değiştirilmesine gerekçe olarak öne sürülen esnek üretim ve esneklik uygulamalarının çalışanların sağlığı üzerine olumsuz etkilerini örneklerle sunarken katılımcı işyeri hekimleri de işyerlerinde yaşadıkları deneyimlerle tartışmalara zenginlik kattılar. Ankara Tabip Odası'nın İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu'nun düzenlediği işyeri hekimliği konulu buluşmalar önümüzdeki günlerde de sürecek.

 

Aşı takviminde değişiklik

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Hepatit B aşılama takviminde değişiklik yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Bağışıklama Danışma Kurulu, Türkiye'de gebe kadınlara rutin gebe izlemleri sırasında hepatit B taşıyıcılığı yönünden taramanın yeterince yapılamadığı gerekçesiyle, aşılamada bebeğe daha erken ulaşılmasını kararlaştırdı. Ancake rken dönemde aşıya başlansa bile, genel olarak hepatit B aşı takvimi 3-4-9 aylar olarak uygulanmaya devam edecek.

Türkiye'de yüzde 6 dolayında olduğu tahmin edilen Hepatit B taşıyıcılığına karşı rutin aşılamanın doğumda başlatılması kararı doğrultusunda, anneden bebeğe hepatit B bulaşının önlenebilmesi için Hepatit B aşısı 0,2 ve 9. aylarda; doğumda tespit edilemeyen bebeklere ilk karşılaşmada 1. doz, en az 1 ay sonra 2. doz, ve 5 ay sonra 3. doz hepatit B aşısı uygulanacak.

Türkiye'de bebeğin korunmasını önlemek amacıyla hepatit B aşısının uygulanmasına daha erken başlanması görüşü TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi'nin Ocak 2003 sayısında yer almıştı. Dr. Selma Yegane Tosun, Dr. Muhsin Karaca ve Dr. Erhun Kasırga "Ülkemizde Uygulanan Universal Hepatit B Aşılama Şeması Yeterli mi?" başlıklı çalışmalarında bu konuya dikkat çekmişlerdi.

Sağlık Bakanlığı ayrıca okul aşı programında da değişiklik yaptı. İlköğretim 1 ve 5. sınıfta Td ve Lise 1. sınıfta TT şeklinde yapılan tetanos aşılamalarının takvimi değiştirilerek; 1. sınıfta Td, 8. sınıfta Td şeklinde uygulanması kararlaştırıldı. Okullaşma oranının düşük olduğu illerde Sağlık Bakanlığı'nın görüşlei doğrultusunda özel aşılama takvimleri uygulanabileceği bildirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön