e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

Bakanlık performansa göre döner sermaye uygulaması için harekete geçti

“Performansa göre döner sermaye” tasarısı Başbakanlık’ta...

Sağlık Bakanlığı, hekimlerin tüm tepkisine, hekimlik mesleğinin doğasına aykırılığına ve pilot uygulamadaki tüm başarısızlıklara karşın “performansa göre döner sermaye uygulaması” konusundaki ısrarını sürdürüyor. Bolu’daki iki hastanede Nisan ayından bu yana pilot uygulaması sürmekte olan “performansa göre döner sermaye” uygulamasının 2004 Ocak ayından itibaren tüm Türkiye’de yaşama geçirilmesi planlanıyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, pilot uygulaması başarısızlıkla süren ve hekimlerin “çalışma barışını bozduğu” gerekçesiyle karşı çıktıkları “performansa göre döner sermaye” uygulaması için yasa tasarısı hazırladı. Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık’a gönderilen tasarının kısa süre içinde yasalaştırılarak, 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulamaya geçilmesi için çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı, “Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” hazırladı. Başbakanlığa gönderilen tasarıya göre, hekimler bundan böyle “performanslarına”, yani baktıkları hasta sayısına göre döner sermayeden pay alacaklar. Döner sermaye gelirlerinin dağılımı konusunda üst sınırlar belirlenirken, her hizmet için bir puan esas alınarak sağlık çalışanının alacağı para hesap edilecek.

Tasarıya göre, döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödeme tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının; pratisyen, diş ve uzman hekimler ile doktora yapmış olanlar için yüzde 500’ünü, uzman doktorlar için yüzde 700’ünü, klinik şef ve şef yardımcıları için yüzde 800’ünü diğer personel için ise yüzde 200’ünü geçemeyecek. Yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakli ünitesi ve acil servislerde yoğun çalışan yardımcı sağlık personeli için ise yüzde 200 oranı yüzde 20’sine kadar artırılabilecek. Belirtilen rakamlar üst sınır olarak belirlenirken, döner sermayeden alacağı gelir bu yaptığı işin özelliğine göre puanlanması ile hesap edilecek. Yani ameliyat yapmış bir uzman doktor alacağı ameliyat puanına göre döner sermaye geliri elde edecek.

Sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline, mesai içi veya dışı ayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilecek. Bu ödemenin oranı, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi gibi unsurlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermaye işletmeleri, Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personele ek ödemede bulunulması ve yapılacak harcamaların karşılanması amacıyla aylık gayrisafi hasıladan aylık tahsil edilen tutardan yüzde 2’ye kadar olan miktarı Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Tasarıya göre, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması çalışmalarında görev almak üzere en fazla 25 devlet memuru Bakanlık merkez teşkilatında süresi 2 yılı geçmemek üzere görevlendirilebilecek. Bunlar da döner sermayeden yararlanabilecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön