e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

Hastalara müşteri denmemesi için, yoksul halktan ek vergi alınmasını önlemek için, maaşlarımız ve çalışma ortamımız için;

5 Kasım’da hep birlikte!

Hekimler, sağlık alanında her geçen gün artan olumsuzluklara karşı durmak ve ileride sağlık ortamını daha da yıpratacak gelişmelerin yaşanmasını önlemek ve bu konuda kararlılıklarını hükümete göstermek amacıyla 5 Kasım 2003 günü uyarı eylemi yapacaklar.  Uyarı eylemi tüm Türkiye’de  ve acil servisler dışında tüm  birimlerde gerçekleştirilecek.

2.jpg (23009 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık alanında her geçen gün artan olumsuzluklara, iş güvencesini ortadan kaldıran “sözleşmeli personel yasası”na, çalışma barışını bozan ve hekimlik mesleğinin insani yanını tırpanlayan “performansa göre ücretlendirme”ye, sağlık ocaklarını birer işletmeye çeviren “döner sermaye yasası”na, yoksul halktan ek vergi alınması anlamına gelecek olan “Genel Sağlık Sigortası” uygulamasına, maaşlarının günden güne erimesine ve sağlık alanındaki bütün eksikliklerin sorumlusunu hekimler olarak göstermeye çalışanlara    “dur” demek isteyen hekimler, 5 Kasım 2003 Çarşamba günü tüm Türkiye’de uyarı eylemi gerçekleştirecekler.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin  programı kapsamında sembolik bir anlam yükleyerek 6-10 Ekim 2003 tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Görev Yoklaması”na 20 bin hekim adını-soyadını belirterek katıldı. Kısaca maaş artışı, iş güvencesi ve halkın sağlık hakkı başlıklarında toplanan taleplerle ilgili olarak tabip odalarından Merkez Konsey’e son derece olumlu geri bildirimler yapıldı. Bu geri dönüşün ardından Merkez Konseyi odalarla birlikte ortak bir değerlendirme yaparak eylemin içeriğini, tarihini ve yöntemini netleştirdi. Buna göre, 5 Kasım’da eylem, hekimlerin haklılığını ortaya koymak, şimdiki tabloda kaçınılmaz görünen; gelecekte özlük haklarını ve sağlık ortamını daha da yıpratacak gelişmelerin yaşanmasını önlemek amacıyla gerçekleştirilecek.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 23 Ekim tarihinde tüm odalara yazı göndererek hekimlere bu süreçle ilgili olarak bilgi verdi. Yazıda şöyle denildi:

“Eylül 2003 itibariyle başladığımız maaş artışı, iş güvencesi, sağlık hakkı başlıklarında kısaca toparladığımız taleplerimizle ilgili odalardan gelen geri bildirimler, büyük ölçüde olumlu tepkiler içermektedir.

1.jpg (27323 bytes)Sembolik bir anlam yüklediğimiz “GöREV YOKLAMASI” etkinliğimize 20.000’e yakın meslektaşımız adını, soyadını da belirterek katılmıştır.  Merkez Konseyi’nin odalarla birlikte yaptığı ortak değerlendirme ile önümüzdeki sürece ilişkin yapılacak etkinliğin adı, içeriği, yöntemi ve tarihi netleştirilmiştir.

Bu etkinlik sürekli ifade ettiğimiz taleplerimizin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacaktır.

Gelinen noktada; artık niyetimizin ve talebimizin ciddiyetini gösterecek bir etkinliğe sıra gelmiştir. 5 Kasım 2003 Çarşamba günü, sağlık hakkı, iş güvencesi, maaş artışı için, Hükümete kararlılığımızı hatırlatmak amacıyla Uyarı Eylemi yapılacak olup, anılan tarihte aciller ve ekte sunulan listedeki durumlar dışında sağlık hizmeti verilemeyecektir.

Merkez Konseyi 5 Kasım 2003 eyleminin başarılı olabilmesi için, odalarımızla işbirliği içinde olacak ve hafta başında basılı materyali iletecektir.

Bu sürecin ve görevin başarıyla yürütülebilmesi için odalarımızda; işyerlerinde sürecin örgütlenmesi/yürütülmesini sağlayacak çalışmaların yapılması, oda başkanları başta olmak üzere, bütün yönetici ve ilgili hekimlerin illerindeki sağlık birimlerini bir kez daha ziyaret etmeleri, sağlık yöneticilerini bilgilendirmeleri ve hekimlerin 5 Kasım 2003 Çarşamba günü için hazırlık yapmalarını sağlamaları yerinde olacaktır.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön