e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Kasım 2003  Sayı: 113

 

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi tamamlandı...

Aile Hekimliği sistemine karşı çıkıldı

TTB Pratisyen Hekimler Kolu, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği tarafından düzenlenen 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde, Sağlık Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği ve geçirmeye hazırlandığıdüzenlemelere tepki gösterildi. Gündemdeki Aile Hekimliği Sisteminin, Genel Pratisyenliğin çok gerisinde bir sistem olduğu belirtilerek, pratisyen hekimlerin bunu kabul etmeyecekleri bildirildi.

10.jpg (11592 bytes)Tıp Dünyası - ANTALYA - 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde, başta Aile Hekimliği Sistemi olmak üzere, Sağlık Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği ve geçirmeye hazırlandığı düzenlemelere karşı çıkıldı. Kongrede konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, “Bize önerilen Aile Hekimliği Sistemi, Genel Pratisyenlikten son derece geri bir model. Ekip anlayışı yok, hekimleri bireysel bir çalışmaya itiyor. Paralı bir sistem. Buna izin vermeyeceğiz, ayağa kalkacağız” dedi.

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi 15-19 Ekim tarihleri arasında Belek’te gerçekleştirildi. Sosyal ve bilimsel yönden son derece zengin bir gündemle toplanan kongrede, hekimlerin iş güvencesi, ücretler ve halkın sağlık hakkı için yapacakları iş bırakma eylemi, Aile Hekimliği Sistemi, sözleşmeli hekimlik, performansa göre ücretlendirme konuları öne çıktı.

Kongrenin açılış konferansına Avrupa Genel Pratisyenler Birliği Başkan Yardımcısı Mateja Bulc, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Başkanı Özen Aşut, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Muharrem Baytemur ve Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Erdoğan Mazmanoğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Konuşmasında Türkiye sağlık ortamına ilişkin bazı verileri aktaran Sayek, sağlık ocaklarının yüzde 14’ünde hekim, sağlık evlerinin yüzde 75’inde ise ebe bulunmadığını, Türkiye genelinde bir sağlık ocağına 12 bin 57 hastanın düştüğünü, sağlık ocaklarında bir pratisyen hekimin yılda ortalama 3 bin 734 hastaya baktığını bildirdi. Sayek, sağlık ocaklarının önemli bir kısmının altyapısız, gerekli basit laboratuvar malzemelerinden bile yoksun olduğunu, bir kısmında ısınabilmek için personelin ceplerinden odun-kömür parası verdiklerini, bir yandan “rpt” yapmaya zorlandıklarını bir yandan da reçeteleme haklarının gaspedildiğini anlatarak, 

tüm bu olumsuzluklara karşın sağlık ocaklarında yılda 56 milyon kişinin görüldüğüne, 388 bin 260 sağlam bebek, 44 bin 686 çocuk,  83 bin 452 loğusa izlendiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın, “Sağlık ocaklarında hekimler yatıyor” sözlerine göndermede bulunan Sayek, “Sağlık ocakları ve pratisyenler çalışmıyor diyenlere inat, bu rakamlar gösteriyor ki, sağlık ocakları ve pratisyenler çalışmış” dedi.

10-1.jpg (39482 bytes)Füsun Sayek, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık ocaklarını körelten uygulamalarını sürdürdüğünü, kaynakların kısıtlandığını, hekim maaşlarının eridiğini belirterek, bütün bunların üzerine sözleşmeli personel yasası ile hekimlerin iş güvencesinin de ortadan kaldırılacağı uyarısında bulundu. “Mevcut Sağlık Bakanlığı hekim ile hastanın arasını açan her türlü propagandayı yürütüyor” diyen Sayek, uluslararası kuruluşların katkısı ile hekimlere “Sadece moda diye” bazı modellerin dayatıldığını, birikimin yok sayılmaya çalışıldığını söyledi. Sayek şöyle devam etti:

“Genel pratisyenlik iyileştirilmeli ama aile hekimliği sistemi iyileştirilecek bir pratisyenlik ortamından çok daha geri bir sistem. Hekimleri izolasyona itecek, nüfus tabanlı ve ekip anlayışı olmayan, bireysel hareketi öngören bir sistem. Aile hekimliği 1940’lı yıllarda

yaşanmıştı. Artık pratisyen hekimliği geriye döndürmek olamaz, buna ne kendimiz ne çocuklarımız ne halkımız için izin vereceğiz, yani ayağa kalkacağız.”

Konferans, hekimlerin ayakta alkışlarıyla sona erdi.

Avrupa Genel Pratisyenler Birliği (UEMO) Başkanı Mateja Bulc da Avrupa’da genel pratisyenlik ve aile hekimliği konularında bilgi verdi.

 

10-2.jpg (36714 bytes)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön