e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2003  Sayı: 112

 

 

Sağlık alanındaki uygulamalardan rahatsız olan hekimlerden "görev yoklaması"na tam destek...
G(ö)REVDEYİM!

3-1.jpg (3087 bytes)Türk Tabipleri Birliği’nin “insanca yaşayabileceğimmaaş artışı için”, “iş güvencem için”, “nitelikli sağlık hizmeti üretebileceğim iyi donanmış sağlık ortamı için”, “ücretsiz, eşit, ulaşılabilir halkın sağlık hakkı için” başlıklarıyla yürüttüğü program hekimlerin desteğini aldı. Tabip odalarınca 6-10 Ekim tarihleri arasında yürütülen “görev yoklaması”na katılım yüksek oranda gerçekleşti.


Tabip Odalarının eylemlilikleri sürüyor

1 Mart'ta reddedilen Irak'a asker gönderme tezkeresi, halkın büyük tepkisine karşın kabul edildi
"Onlara Irak, bize yakın"

AKP Hükümeti’nin geniş kesimlerin karşı çıkmasına karşın Irak’a asker gönderme kararı alması, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB öncülüğündeki binlerce yurttaş tarafından protesto edildi. 7 ve 8 Ekim günleri Türkiye’nin pekçok yerinde savaş karşıtı eylemler düzenlenirken, Ankara’da düzenlenen eylemde gruba copla müdahalede bulunan polis, TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek’in ayağına da tekme attı.


Cinnet geçiren tıp hekimi aranıyor!!!

Aynı zamanda bir hekim olan Sağlık Bakanı televizyon programlarında hekim maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla konuyu aydınlatıyor!


"TTB Onur Kurulları İşlevleri" toplantısı yapıldı
Hekimlik ve sağlık alanında yaşanan etik sorunlar ile bu sorunlara müdahalede Onur Kurullarının işlevinin tartışıldığı toplantıda, Onur Kurulu’na sıkça yansıyan olgular, yargılama sürecini etkileyen sorunlar ve çözüm önerileri, Onur Kurulu’na yansımayan, ancak sık yaşandığı düşünülen olgular, bölgelere özel sorunlar ve öneriler ele alındı. Toplantının uygun aralıklarla ve belirlenmiş başlıklarda özelleştirilerek tekrarlanmasına, tartışma konularına özel uzun dönemli çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi.

İsrail Tabipler Birliği Başkanı'nın Dünya Tabipler Birliği Konsey Başkanlığı'na seçilmesi büyük tepki yarattı

Konsey Başkanlığı’na seçilmesine tepkiler sürüyor. Son olarak British Medical Journal (BMJ) ve Lancet dergilerinde yayımlanan yazılar, işkence ve diğer insan hakları ihlalleri konusunda sessiz kalmakla eleştirilen İTB Başkanı’nın Konsey Başkanlığı’na seçilmesinin, DTB’nin güvenilirliğini zedelediği yönünde yorumlar içeriyor. Eleştirileri yanıtlayan yazarlar ise, çok tanıdık bir söylemle “insan hakları şampiyonları”ndan ve iki yüzlülükten söz ediyorlar. Yanısıra, Britanya Tabipler Birliği’nin yazılanlara verdiği yanıt, örgütün insan hakları ihlallerine karşı genel tavrını bilenler için oldukça şaşırtıcı. Tartışmayı yansıtan makalelerin ilk bölümünü tam metin olarak sunuyoruz. Tartışmanın ikinci bölümü gelecek sayıda sürecek. Konsey Başkanlığı’na seçilmesi büyük tepki yarattı


Gündem
Babamdan Havva'ya Genel Pratisyen Hekimlik
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Bugün önce vatandaş şapkamı giyecek ve bana sorulan bu önemli soruyu yanıtlayacağım. Soru 1980’li yılların hemen başında Türk Tabipleri Birliği’nin sevgili Ümit Kartoğlu ve küçük Kaynak’ı çocuk parkında yakalayan bir “resim”le (başka resimler de vardı sanırım) süslü afişinde yer alıyordu. 2003’te, vatandaş ben, bu soruyu şöyle yanıtlardım: bilgili, güven veren, beni “bir müşteri” değil de kendisine, bilgisine teslim olduğumu hisseden bir doktor, beni dinlerken çocuğunun okul taksidini, ev kirasını, yakında katılmayı istediği bilimsel etkinliğin maliyetini düşünmediğine inandığım bir doktor, küçük Kaynak’larıyla çocuk parkına gidebilecek vakti bulmuş bir doktor, ikinci iş, üçüncü iş peşinde helak olmamış bir doktor, nöbetinde insanca koşullarda çalışmış, ertesi gün dinlenme olanağı bulmuş, emeğinin karşılığını almış bir doktor, sağlık hizmetinin finansman sorununu çözmemiş hükümetlerin günah keçisi yapmadığı bir doktor, gece yarısından sonra hastanelere baskın yapıp hastalardan, kendilerinin parasız bıraktıkları hastanelerinin talep ettiği 50 milyon TL’yi doktorlardan alıp haber olan Başbakanların onurunu kırmadığı bir doktor, dinlenme odasında dinleme böceği haberi ile esas gündemleri örten bir Sağlık Bakanı’nın “çalışmıyorlar” diyerek haksızlık etmediği bir doktor istiyorum. Mağdur edilmemiş, oturmuş, gelişmiş bilgisiyle güven veren bir hekim istiyorum. Ben hekimimin iyi bir sağlık altyapısında hizmet verebilmesini istiyorum. Ben gülen, mutlu hekimimi istiyorum, karşımda onu görmek istiyorum. Ben ancak böyle bir hekimle sağlıksızlığa ve kötü bir sağlık sistemine karşı durabilirim.


Kocaeli sendika ve meslek odalarından ortak açıklama:
"Emekçi sınıflara karşı yürütülen saldırıya karşı koyacağız"
Kocaeli Tabip Odası (KTO) tarafından düzenlenen, Kocaeli’ndeki sendika ve meslek odalarının katıldığı toplantının sonuç bildirgesi 02 Ekim 2003 tarihinde KTO’da yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. KTO’nun yanı sıra toplantıda Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Emekli Sen Kocaeli Şubesi, ESM Sen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Dişhekimleri Odası, Kocaeli Eczacılar Odası, SES Kocaeli Şubesi, Tarım Orman Sen Kocaeli Şubesi,TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu yöneticileri hazır bulundu. KTO Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanan bildirge metni şöyle:

Hacettepe Tıp'ta "beyaz gömlek" töreni

TTB takviminden...

Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülü töreni 24 Ekim'de

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Türkiye'de Adli Tıp Hizmetleri ve Gelinen Durum
Dr. Ümit Biçer

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

TTB Onur Kurulları İşlevleri Toplantısı sonuç bildirgesinden:
"Hekimler ticari ilişkiler ağının basit bir parçası haline getirilmeye çalışılmakta"
Hekimlik uygulamalarındaki güncel eğilim ve sorunları belirlemek,  son yıllarda belirginleşen etik sorunların çerçevesini çizmek, Tabip Odası Onur Kurullarının sorunlarını tartışmak ve Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ile yerel Onur Kurulları arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Onur Kurullarının İşlevleri Toplantısı” sonucunda kamuoyuna duyurulmasına karar verilen görüşler şöyle:

Deontoloji ve Adli Tıp Anabilim Dallarından öğretim üyelerinin görüşleri
lternatif tıp, tamamlayıcı tanımının ardına gizleniyor. Bu yöntemlere “zarar vermezse uygulanabilir” ya da “hasta isterse yapılabilir” biçimindeki hekim yaklaşımları, alternatif yöntemleri uygulayanların “işe yararsa doğrudur” savlarına destek olabileceğinden, söz konusu uygulamalara meşruiyet sağlayabileceğinden ve hastaların bilimsel tıbba güvenlerini zedeleyebileceğinden tehlikelidir. Bu noktada 1998’de TTB Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olan Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda hekimin mesleğini bilimsel yönteme göre uygulaması gerektiği biçimindeki ilkeyi anımsamakta yarar vardır.

8. Halk Sağlığı Güz Okulu "bilim" gündemiyle toplandı
11-1.jpg (3396 bytes)İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu’nca 24-28 Eylül tarihleri arasında “Bilim” konulu 8. Halk Sağlığı Güz Okulu’nu gerçekleştirdi. Bu yılki Güz Okulu’nda katılımcılar,  21. yüzyılda bilimle uğraşmanın, bilimin yaşamla, eğitimle ve iktidarla olan ilişkilerinin, bilim adamının toplumsal rolünün anlamını sorguladılar. İlk gün Osman Gürel’in “Bilim Tarihi” sunumuyla başlayan okul, öğleden sonra bilim tarihinden portreler ve film gösterimiyle devam etti.

TTB-STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Dışarıdan Göz...
Gerçeğin iki yüzü
Attila Aşut
 

TTB Nusret Fişek Ödülleri sahiplerini buldu


Hukuk Köşesi
İşyeri Açma Ruhsatı Harcı
Av. Ziynet Özçelik
TTB Halk Sağlığı Kolu-DISK’e bağlı Dev.Maden-Sen, maden bölgelerinde tarımsal tahribatı azaltmak ve rehabilitasyon sağlamak amacıyla bir çalışma yürütmekte, bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen Tavşanlı bölgesinde rehabilitasyon etkinliklerini sürdürmektedir. Dev.Maden-Sen, Balıkesir’in Balya İlçesindeki maden bölgesinde de benzer bir etkinlik başlatmayı planlamış ve bu amaçla bölgeye bir inceleme gezisi yapılmıştır. Geziye Dev.Maden-Sen’in çağrısı üzerine TTB Halk Sağlığı Kolu, TMOBB vb. meslek örgütlerinden katılım olmuştur. Geziye TTB Halk Sağlığı Kolu adına katılan Dr. Nilay Etiler ve Dr. Esin Kulaç’ın izlenimleri

AKP sağlıkta da kararlı: Türkiye'yi götürecek ama nereye?

21 Ağustos'ta Bağdat'a giden Türk heyetinde bulunan Anadolu Ajansı fotomuhabiri Hamza Şahin:
"Irak'ta insanlık dramı sürüyor"
14-1.jpg (3963 bytes)Hamza Şahin, Irak’ta ilaç sıkıntısı çekildiğini, halkın ambargo kalkmasına karşın hala yeni ilaç gelmediğinden yakındığını söyledi. Halen, Saddam döneminden kalma ilaçların kullanıldığını belirten Şahin, Amerikalılar’ın “propaganda yapılır” endişesiyle savaşta yaralanan çocukların yurtdışına tedaviye gönderilmesine izin vermediğini kaydetti.
 

"Hey Rumsfeld! Bugün kaç çocuk öldürdün?"

15-1.jpg (6640 bytes)Prof. Dr.   Şükrü Hatun*-Çocuk Hakları sözleşmesine göre 18 yaşına kadar her birey çocuk sayılır. Çocuklar evrenin biyolojik potansiyelidir ve bu nedenle de incinen, tahrip edilen veya yok edilen her çocukla birlikte   bütün evrenin  acı çekmesi beklenir. Çocukların karar verme yetkileri yoktur ama   savaş ve çatışmalardan en çok onlar etkilenir.  Nikaragua’lı bir çocuk “Büyükler savaşa gider ama yaptıklarının çocukları ne kadar yıkıma uğrattığını düşünemezler” diyerek bu acı durumu anlatır.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Sağlıkta Dönüşüm Programı" kitabı çıktı

 

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Kocaeli'de B Tipi İşyeri Hekimliği Kursu

Sağlık ÇAlışanlarının Hakları Sempozyumu

Sütlaş'dan "Köşeli Yazılar"

2004 TTB Asgari Ücret Kitabı hazırlanıyor

UDKK yeni yönetimi belirlendi

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön