e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2003  Sayı: 112

 

Kocaeli sendika ve meslek odalarından ortak açıklama:

“Emekçi sınıflara karşı yürütülen saldırıya karşı koyacağız”

Kocaeli Tabip Odası’nca düzenlenen ve Kocaeli’ndeki sendika ve meslek odası şubelerinin katıldığı toplantıda, emekçi sınıflara karşı yürütüle saldırılara, ortak bir program çerçevesinde eylem ve etkinlikler yürütülmesi kararlaştırıldı.

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Kocaeli Tabip Odası (KTO) tarafından düzenlenen, Kocaeli’ndeki sendika ve meslek odalarının katıldığı toplantının sonuç bildirgesi 02 Ekim 2003 tarihinde KTO’da yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. KTO’nun yanı sıra toplantıda Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Emekli Sen Kocaeli Şubesi, ESM Sen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Dişhekimleri Odası, Kocaeli Eczacılar Odası, SES Kocaeli Şubesi, Tarım Orman Sen Kocaeli Şubesi,TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu yöneticileri hazır bulundu. KTO Yönetim Kurulu tarafından kamuoyuna açıklanan bildirge metni şöyle:

1. AKP Hükümeti tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında uygulamaya konulan değişiklikler esas olarak 24 Ocak 1980 Kararları ile toplumumuz gündemine giren, ardından 12 Eylül 1980 darbesi ile yerleşik kılınan ve Dünya Bankası ve IMF’nın direktifleri doğrultusunda kademeli olarak tüm dünyada ve ülkemizde uygulamaya konulan, kamusal alanın geniş çaplı  talanına yönelik neoliberal politikaların bir parçasıdır.

Bu süreç, dünyada eşzamanlı yaşanan değişimlere paralel olarak 1990’lı yıllardan itibaren “Sağlıkta Reform” adı altında yürütülen faaliyetlerle hız kazanmıştır. Yaklaşık bir yıllık iktidarı süresinde AKP Hükümeti’nin sağlık alanına yönelik olarak çıkardığı ve çıkarmaya hazırlandığı “Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu”, “Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı”, “4924 sayılı ‘Çakılı Kadro’ Yasası”, “Devlet Memurlarının Özel Sağlık Kurumlarına Sevki Hakkındaki Genelge”, “SSK-Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesislerinin Ortak Kullanımına Dair Protokol”, “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı”, “Aile Hekimliği Projesi”, “İlaç ve Eczacılık Kurumu Yasa Taslağı” gibi yasa, genelge ve protokoller bu politikaların yansımalarıdır. Bu yolla sağlık bir hak olmaktan çıkarılıp “paran kadar sağlık” anlayışı egemen kılınmaktadır.

2. Kamusal alanın yok edilmesine yönelik bu politikalar, sadece sağlıkta değil, eğitimden çalışma hayatına, sosyal güvenlikten, orman, enerji, ilaç gibi ülke kaynakları ile tarıma kadar tüm yaşamsal alanları yağma ve talana açmaya yönelik, emekçi sınıflara karşı bir saldırıdır.

3.Biz, bir araya gelen sendika ve odalar olarak, bu saldırıya karşı koyacağımızı açık olarak ifade diyoruz.  Bu amaçla;

a. Bu mücadelenin siyasal bir mücadele olacağı,

b. Ortak bir program ve mücadele perspektifi geliştirileceği,

c. Bu perspektifin bu saldırıları aynı derecede yaşayan işçi sendikaları, demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve emekten yana siyasi partileri de kapsaması gerektiği,

d. Bu yapı içinde yer alan ve alacak örgütlerin başta kendi üyeleri olmak üzere, tüm halka yönelik bilgilendirme ve örgütlenme faaliyeti yürüteceği,

e. Ortak bir program çerçevesinde eylem ve etkinlikler yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön