e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2003  Sayı: 112

 

Kocaeli’de B tipi işyeri hekimliği kursu

Tıp Dünyası - KOCAELİ - Türk Tabipleri Birliği’nin işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında yıllardır yürüttüğü eğitim faaliyetleri arasında yer alan B Tipi İşyeri Hekimliği Sertifika Programı çerçevesinde 1996 yılından beri sürdürülen eğitim programlarından biri daha 4-5 Ekim 2003 tarihlerinde Kocaeli’nde gerçekleştirildi.

Sınırları içinde ülke sanayi kuruluşlarının yüzde 17’sini barındıran, Türkiye’nin en küçük illerinden biri olmasına karşın yüzde 12.8’lik üretim payı ile sanayi üretimi sıralamasında dördüncü sırada yer alan bir emekçi kenti olan Kocaeli’nde, gerek sağlık hizmetlerinin  sunumunda gerekse örgütlenmesinde önemli bir yer tutan, bir birinci basamak sağlık hizmeti olarak işyeri hekimliği özel bir anlam taşıyor.

Kocaeli Tabip Odası (KTO) hizmet binasında gerçekleştirilen ve KTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Erhan Uysal’ın  açış konuşması ile başlayan kursa, aktif olarak işyeri hekimliği yapan 20 hekim katıldı. Kurs eğiticilerinin Kocaeli bölgesinden olması gibi bir özelliği de olan kurs sürecine Kocaeli Tabip Odası İşçi Sağlığı ve  İşyeri Hekimliği Komisyonu ile birlikte  TTB B Tipi Kurs Eğiticileri Dr. Cem Coşkun, Dr. Saim Erarslan, Dr. Ceyhan Akkaya, Dr. Zühtü Şahin  ve Avukat Murat Özveri katkı sundular.

Programında “TTB ve işçi sağlığı, işyeri sağlık hizmetleri ve işyeri hekiminin görevleri, işyeri sağlık kayıtları ve istatistikleri, kayıt formları, işyeri durum saptaması ve risk değerlendirmesi” başlıklarının yer aldığı kurs iki gün sürdü.   Grup çalışmaları ve ile zenginleşen program, KTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Aytekin Yazgan’ın da katıldığı katılımcı işyeri hekimlerinin sunumları ile sona erdi.

 

Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumu

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası (ATO) ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Bilimciler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumu” 8-9 Kasım 2003 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

8 Kasım 2003 günü saat 9.00’da başlayacak olan toplantının açış konuşmalarını ATO Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamit Hancı yapacaklar.

Sempozyumun ilk gününde tartışılacak oturumlar şöyle:

“Hemşire Hakları”, “Acil Çalışanlarının Hakları”, “Laboratuvar Çalışanlarının Hakları”, “Eczacı Hakları”, “Hekim Hakları”, “Sağlık Çalışanlarının Hakları ve Sivil Toplum”.

9 Kasım 2003 Pazar günü gerçekleştirilecek oturumlar ise şunlar: 

“Sağlık Çalışanlarının Kitle İletişim Araçları Karşısında Korunması”, “Diş Hekimlerinin Hakları”, “Hekim Hakları ve Tabip Odaları”, “Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Personelin Hakları”.

Sempozyum, oturumların ardından kapanış konuşmalarıyla sona erecek.

 

Sütlaş’dan “Köşeli Yazılar”

Tıp Dünyası - ANKARA - Dr. Mustafa Sütlaş’ın “Köşeli Yazılar” adlı kitabı Türk Tabipleri Birliği yayınlarından çıktı.

“Köşe olmak, Dört köşe olmak, köşe sahibi olmak... Gündelik yaşamımızda sıkça kullandığımız ya da duyduğumuz sözcükler. Çok eskiden var mıydı, bilemiyorum. Kanımca son 20 yılın dağarcığımıza soktuğu sözcükler bunlar. Bu sözler, söylendiği kişiler için hoş olsa da, bana hep olumsuz anlam yüklü sözler gibi gelir. O  nedenle de uzak durur, korkarım; köşe olmaktan, dört köşe olmaktan, köşe sahibi olmaktan” diye başlamış Mustafa Sütlaş kitabına. Bu nedenle de önce “Köşe Yazıları” diye adlandırdığı kitabını sonra “Köşeli Yazılar” olarak değiştirmiş. Sağlık sisteminden örgüt ve örgütlenmeye, hasta-hekim/sağlıkçı ilişkisinden medya ve sağlığa geniş bir yelpaze var “Köşeli Yazılar”da; sohbet gibi sıcak ve “dostlukla”...

 

2004 TTB Asgari Ücret kitabı hazırlanıyor

Tıp Dünyası - ANKARA - 2004 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret kitabı hazırlıklarına başlandı. 2003 kitabının gözden geçirilmesiyle yeni kitaba son şekli verilecek. Bu amaçla uzmanlık derneklerine Eylül sonunda bir yazı gönderilerek, Kasım ayı başına kadar önerilerini TTB’ye iletmeleri istendi.

TTB’nin Türkiye’de hekimlik işlem adları listesinin tekleştirilmesi ve tek bir kodlama sistemi için Bakanlığa yaklaşık bir yıldır yaptığı girişimlere Ekim ayı içinde olumlu yanıt geldi. Bakanlık ilgili heyeti ile TTB merkezinde yapılan görüşmede çalışmaların ortaklaştırılması, hekimlik uygulamaları için mevcut TTB kitabı’nın esas alınarak Kasım başında yeniden sürecin gözden geçirilmesi ilk adım olarak benimsendi.

 

UDKK yeni yönetimi belirlendi

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (UDKK) yeni dönem Yönetim Kurulu belirlendi.

TTB UDKK Genel Kurulu 4 Ekim 2003 Cumartesi günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Amfi’de gerçekleştirildi. Açılış ve Divan’ın oluşturulmasından sonra, TTB UDKK Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan bir konuşma yaptı. Ardından TTB UDKK Genel Sekreteri Prof. Dr. Nural Kiper, TTB UDKK Yürütme Kurulu’nun geçen 6 aylık döneme ilişkin faaliyetlerini sundu. TTB UDKK bilançosunun sunulmasının ardından, Doç. Dr. Cem Terzi yeni dömem UDKK’nin projelerini anlattı. Uzmanlık derneklerinin UDKK’den beklentilerini sundukları serbest tartışma bölümünden sonra oylamaya geçildi.

Oylama sonucuna göre yeni yürütme kurulu şöyle:

Asil Üyeler:   Pelin Zorlu, Oya Bayındır, Cem Terzi, Ali Kocabaş, Ali Kutsal, Ali Özyurt, Suat Aytaç, Oğuz Söylemezoğlu; Yedek Üyeler: Bahar Gökler, Osman İlhan, Hamdi Öğüş; UEMS Temsilcisi: Umut Akyol, TTB Temsilcisi: Songül Yalçın.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön