e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2003  Sayı: 112

 

Tabip odalarının eylemlilikleri sürüyor

6-10 Ekim tarihleri arasında “görev yoklaması” yapan tabip odaları, “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programı kapsamında eylemliliklerini de sürdürüyorlar. Bu süreçte tabip odalarınca çok sayıda basın açıklaması ve toplantısı, hastane ve sağlık ocağı ziyareti gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası TBMM’ye yönelik faks eylemi gerçekleştirirken, TTB Merkez Konseyi üyeleri de AKP ve CHP Grup Başkanvekilleri ile TBMM’de görüştüler.

4.jpg (30323 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programı kapsamında tabip odalarının eylemlilikleri sürüyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, 15 Ekim günü TBMM’ye giderek AKP ve CHP’nin Grup Başkanvekilleriyle birer görüşme yaptılar. Görüşmelerde, sağlık bütçesinin en az iki katına çıkarılması ve hekim özlük haklarında iyileştirme yapılması talepleri yinelendi. İstanbul Tabip Odası’nca TBMM’ye yönelik olarak faks eylemi gerçekleştirilirken, Ankara ve İzmir’de de toplantılar gerçekleştirildi.

Tabip odaları 6-10 Ekim tarihleri arasında görev yoklaması sürerken, bir yandan da bilgilendirme toplantıları ve basın açıklamalarıyla eylemlilik sürecini devam ettirdiler. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlediği toplantıda hükümetin sağlık reformu adı altında başlattığı çalışmalara ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler verdiler ve “Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı”nı hekimlere anlattılar. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin alınabilmesi için nüfus cüzdanının yeterli olması gerektiğini ve ek katkı payı alınmamasını gerektiği bir kez daha vurgulandı.

İzmir Tabip Odası da, görev yoklamasını 6 Ekim Pazartesi günü SSK Tepecik Eğitim Hastanesi önünde düzenlenen bir basın açıklamasıyla başlattı. Basın açıklaması sonrası hastalara ücretsiz sağlık için nüfus cüzdanı yeterli adlı broşür yanında karanfiller dağıtıldı. 7 Ekim’de de Konak Merkez Sağlık Ocağı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İstanbul Tabip Odası’nca da 15 Ekim günü Kadıköy ve İstanbul Tıp Fakültesi postanelerinden TBMM’ye yönelik faks eylemi gerçekleştirildi. AKP Hükümetinin sağlık politikalarının yol açtığı sorunları içeren metinde şunlara yer verildi:

“Sayın Milletvekilleri,

İnsanca yaşayabileceğimiz maaş artışı için, iş güvencemiz için, nitelikli sağlık hizmeti üretebileceğimiz yeterli donanımı olan bir sağlık ortamı için, ücretsiz ve ulaşılabilir sağlık hakkı için, sağlığa ayrılan bütçenin en az 2 katına çıkarılmasını, IMF ve Dünya Bankası’nın dayatması ile oluşturulmak istenen “sağlıkta dönüşüm paketi”nin TBMM’den geçirilmemesini talep ediyorum.”

TTB Merkez Konseyi üyeleri de, 15 Ekim günü TBMM’ye giderek, CHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Haluk Koç ve AKP Grup Başkanvekili Eyüp Fatsa ile birer görüşme yaptılar. Görüşmelerde hekimlerin talepleri, yaşama geçirilmek istenen düzenlemelerden görecekleri zararlar ve bunun kısa ve uzun vadede doğuracağı olumsuzluklar anlatıldı. Ayrıca, hekimlerin bu konudaki kararlılıklarını göstermek amacıyla, 6-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen görev yoklamasının sonuçları da grup başkanvekillerine iletildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön