e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Ekim 2003  Sayı: 112

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

bulmaca.jpg (44587 bytes)Soldan Sağa

1- Genellikle Uzakdoğu ülkelerinde “B” vitamini eksikliğinden doğan bir hastalık - Soyundan gelinen kimse. 2- Asya ile Avrupa’yı ayıran dağ sırası - Tombul, iri yapılı. 3- Memet baydur’un bir tiyatro oyunu - “Ne feryat edersin ..... bülbül/ Senin bu feryadın gülşene kalsın” (Emrah). 4- İtici neden, güdü - Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle artırılmış bir kauçuk. 5- Kuzu sesi - Gümüşbalığının küçüğü - Çabuk ve kolay kavrayan. 6- Yoksullara yiyecek dağıtan hayır kurumu - Niğde’nin bir ilçesi. 7- Tören, merasim - Anadolu’nun birçok yöresinde bulgur pilavına verilen ad. 8- İnce ve keskin ses - Bir filmi ya da tiyarto oyununu yönetem kims. 9- Tıp dilinde frengiye verilen ad - Japonlara özgü bir tür güreş. 10- Bir etkinliğin geçiciolarak durdurulduğu süre - Kesilen ağacın yerde kalan kütük dibi - Parola. 11- Burun iltihabı - Çıplak vücut resmi - Temel, esas. 12- Müzik eşliğinde yapılan bir tür jimnastik hareketi - Kurumuş saplarından mobilya yapılan bir bambu türü.

Yukarıdan Aşağıya

1- Hastalık derecesinde yemek yeme isteği - “Gizemli zatürree” de denilen akut solunum yetersizliği sendromunun kısa yazılışı. 2- Tıp dilinde derinin kanlanmasına verilen ad - Kızartılmış ekmeği et suyuyla başlayarak yapılan yemek. 3- İstanbul’un bir semti - Yiyeceği ortaklaşa sağlanan bir toplantı. 4- Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kısa yazılışı - Yeryüzü parçası - “Yollar bir .... dağlar düğüm/Çözüle çözüle bitmez” (B.S. Erdoğan). 5- Bektaşi ve Alevi şairlerinin tarikat konularını dile getirdikleri şiir türü - Borsada belli miktardaki hisse senedini belirtmekte kullanılan işlem birimi. 6- Bir gida maddesi - “Çok hoş” anlamında argo sözcük. 7- Yunanistan’a ait bir ada - Sidiktorbası. 8- Cerahat - Bir renk - Kuran’ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri. 9- Yelken devrinde irtibat hizmetlerinde kullanılan hızlı ve hafif bir gemi - Bir peygamber. 10- Japonların ulusal dini Şintoizm’in en büyük güneş tanrıçası - Utanç duyma. 11- Güneş doğmadan önceki alaca karanlık - Oda içinde tuğla ya da taşdan yapılmış ocak. 12- Kansız - “Akşamlar bir .... gibi biterdi” (Attila İlhan).

 

 

bulmaca_c.jpg (56390 bytes)

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön