e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

 

Hekimlere saldırılar sürüyor

Görevi başındaki hekimlere yöneltilen fiziksel ve sözlü saldırılar ile hizmet vermeyi güçleştiren “tacizlerde” son bir ay içinde dikkat çekici artış oldu. Bu artışın Sağlık Bakanı’nın “hekimler hastaların cebinden elini çeksin”, Başbakan’ın “Hekimler iğne yapmaktan aciz” gibi açıklamalarından sonra yaşanması, hekimler arasında bir raslantı olarak kabul edilmiyor. Diyarbakır Vali Yardımcısı Cumali Atilla, 13 Ağustos 2003’te gece yarısı Diyarbakır Devlet Hastanesi’ne “baskın” düzenleyerek, hekimlere hakaret ve tehditlerde bulunurken, Antalya Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde son bir yılda yaşanan bıçaklı saldırıların sayısı 13’u buldu.


Tabip Odaları, hükümetin sağlık ortamında yarattığı olumsuzluğu gidermek için harekete geçti
İyi hekimlik ayakta!
TTB Merkez Konseyi’nin yaptığı eylemlilik çağrısı doğrultusunda, arka arkaya bölge toplantıları düzenlendi. 30 Ağustos’ta Ege Bölgesi tabip odaları, 6 Eylül’de Orta-Doğu Karadeniz Bölgesi tabip odaları, 7 Eylül’de Marmara Bölgesi tabip odaları, 13 Eylül’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi tabip odaları, 14 Eylül’de İç Anadolu Bölgesi tabip odaları toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda, eylem kararının bütün gücüyle yürütülmesi benimsendi. Grev yoklaması ve “Beyaz Eylem” Ekim’de.

Hükümet, IMF'yi memurlarına yeğledi. Sami Evren, eylem programını 1 Ekim'de başlatacaklarını söyledi
Hükümetle ipler geriliyor
2-1.jpg (3203 bytes)Hükümetin “IMF programına ters” diyerek, memur sendikalarının isteklerini geri çevirmesi üzerine, sendikalar ile hükümet arasında yaklaşık 1 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşmazlık çıktı. KESK Başkanı Sami Evren, 1 Ekim’de TBMM’ye yürüyeceklerini, diğer demokratik kitle örgütlerine bu eyleme destek vermek için çağrıda bulunacaklarını söyledi. Evren, üretimden gelen güçlerini kullanma konusunda son derece kararlı olduklarını bildirdi.

İstanbul Tabip Odası'ndan açıklama
"Hükümet halka karşı!"

İstanbul Tabip Odası (İTO), hükümetin kamu sendikaları ile uzlaşamamasını ve tıkanan toplu görüşme sürecinde uzlaştırma kurulunun raporunu hiçe saymasını kınadı. İTO, bu süreçte kararını IMF ve Dünya Bankası programı yönünde veren hükümetin, tek olanağı kamusal hizmetlerden yararlanabilmek olan milyonlarca yoksul ve çaresiz halka karşı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

 

SSK'da pahalı tedavi dönemi

Ülkenin en büyük ilaç alıcısı konumundaki SSK’nın 2001 yılında 990 trilyon, 2002 yılında  1.375 katrilyon olan ilaç harcamasının , 2003 yılında  2,1 katrilyon olması bekleniyor. Yılda 60 milyon muayene yapılan SSK’da 120 milyon kutu ilaç yazılıyor. Bu ilaçları doğrudan üretici firmalardan kimi zaman yüzde 90’a varan indirimlerle alabilen SSK’nin, ortalama indirim oranı yüzde 40 ila yüzde 60 arasında değişiyordu.

Pratisyen hekimler kurla mı, kurssuz mu "aile hekimi" olacak?

Sağlık Bakanlığı, birinci basamak hizmetlerinin nasıl düzenleneceği konusunda net projeler ve bilgiler ortaya koyamazken, toplantılarda aktarılanlar birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha karmaşık hale geleceğini, sağlık kuruluşlarının sayılarının ve olanaklarının artırılması yerine hekimlerin yaptıkları poliklinik sayısının artacağını ve  birinci basamakta özelden hizmet satın alınacağını ortaya koydu.


Gündem
Artık "tanık olmak" yetmiyor
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Edward Said*, ayrıca "tanıklık edenlerin" bazılarını çok rahatsız ettiklerini söylüyor ve onların "konuşacak makamları olmadığından eveleyip gevelemeden dobra dobra konuşurlar" diye ekliyor. Örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ve hekimler yıllardır pek çok şeye "tanıklık ediyor". Dobra dobra konuşarak da tanıklığı "ifşa ediyor". Hekim mesleğinin bağımsız doğası gereği o iktidar, bu muhalefet diye gözetmeksizin tanıklıklarından ve hayallerinden sözediyor.


Aile Hekimliği Pratisyen Hekimlik Değildir
Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğini birinci basamak olarak kabul eden ve pratisyen hekimliğin yerine koyan yaklaşımının doğru olmadığı belirtildi. Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kılıç ve Dr. Reyhan Uçku, “Aile Hekimliği Pratisyen Hekimlik Değildir” başlıklı yazılarında bunu dayanaklarıyla ortaya koydular.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye önerdiği programı 3 yıldır uygulayan Bulgaristan'da sağlık tam bir kaos içinde...
Dr. Erkan Kapaklı: "Hekimlere 'şahıs tüccarı' deniyor"
Dünya Bankası, Türkiye’ye de önerdiği “Genel Sağlık Sigortası”, “Aile Hekimliği” ve “Sağlık Bakanlığı’nın hizmet sunumundan çekilmesi” başlıklarından oluşan “sağlıkta dönüşüm” programını 3 yıldır uygulayan Bulgaristan’a 7-13 Temmuz tarihleri arasında bir inceleme gezisi düzenledi. Geziye Türk Tabipleri Birliği adına katılan Dr. Erkan Kapaklı, iddia edilenlerin aksine, şu anda Bulgaristan’da sağlık sisteminin tam bir karmaşa içinde olduğunu, hastaları da hekimleri de zor duruma sokan bir sürecin yaşandığını söyledi.

Denizli'deki "Hekim buluşması"ndan "eylemlilik sürecine destek" kararı çıktı...
"Hemen, şimdi, biz"
4-1.jpg (2660 bytes)Denizli Tabip Odası’nca düzenlenen “Hekim Buluşması” 31 Ağustos 2003 Pazar günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 hekimin katıldığı toplantıya, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Başçıl, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz, MYK Üyesi Dr. Naci İşoğlu, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Semih Tatlıcan katıldılar.

Ege Bölgesi'ndeki 5 tabip odasının katıldığı hekim buluşması Manisa'daydı...
"Sağlık devletin sırtında yük değildir"
Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli Tabip Odaları temsilcileri 30 Ağustos 2003 tarihinde Manisa’da “Hekim buluşması”nda biraraya geldiler. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerden itibaren sağlık alanındaki olumsuzlukların gerçek nedenlerinin hekimler ile halka anlatılacağı ve taleplerin hükümete iletileceği belirtildi. Hekim buluşmasında, hükümetten IMF politikalarını uygulamaktan vazgeçmesi ve 2004 bütçesine sağlığa daha fazla kaynak ayırması istendi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Nasıl İyi Hekim Olunur?
Dt. Tonguç Görker

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

2004 yılı SSK İlaç Talimatnamesi, hekimlerin büyük tepkisini çeken 2002 listesinin aynısı
İlaç talimatnamesinde hataya devam
2004 yılı için hazırlanan yeni SSK İlaç Talimatnamesi’nde, varolan ilaç talimatnamesinde yer alan ve hekimlerin büyük tepkisini çeken düzenelemelerin aynen korunduğu öğrenildi. Varolan ilaç talimatnamesine halkın ilaca ulaşabilme hakkını ve hekimin ilaç yazma yetkisini rasyonel olmayan bir biçimde kısıtladığı için tepki gösteren hekimler, yeni listede bunların hiçbirinin düzeltilmemesine  tepki gösterirken, SSK’yi henüz vakit varken bu eleştirileri dikkate almaya çağırdılar.

TTB Merkez Konseyi tıp fakültelerinin dekanlarıyla biraraya geliyor...
"Sağlıkta Dönüşüm" masaya yatırılacak
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 23 Eylül 2003 Salı günü, Türkiye’deki tüm tıp fakültelerinin dekanlarıyla biraraya gelecek. Toplantıda tıp ve sağlık ortamındaki gelişmeler ele alınacak.

Genel Sağlık Sigortası: Birinci basamağın rant alanına dönüştürülmesi
9-1.jpg (3208 bytes)Genel Sağlık Sigortası tekrar gündemde. Diğer taslaklardaki anlayışın bu kanun taslağında da egemen olduğu görülüyor. Bu kez aile hekimliğinin birinci basamağa yerleştirilmesi “operasyonunun” daha ön planda olduğu söylenebilir. Ancak sonuç olarak sağlık ocakları yerine aile hekimliğinin getirilmesi, sağlık hizmetlerinin sigortacı yaklaşımla ele alınması gibi özellikleriyle bu kanun tasarısı da birinci basamak sağlık hizmetlerini özelleştirme ve yeni bir rant alanına dönüştürme çabası.

Dünyadan haberler

Dışarıdan Göz...
IMF politikaları neyi amaçlıyor
Prof.Dr. Erinç Yeldan
 

Pratisyen hekimler 8. kez buluşuyor

TTB Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nin (GPE) ortaklaşa düzenlediği 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin hazırlıkları tamamlandı. 15-19 Ekim 2003 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştirilecek kongrenin bilimsel programı oluşturuldu.

TTB-STED fotoğraf yarışması
11-1.jpg (3453 bytes)TTB Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) her yıl düzenlediği “TTB-STED Fotoğraf Yarışması - 2003” için başvuru süresi 30 Eylül 2003 tarihinde sona erecek. Yarışma sonucunda birinciye fotoğraf makinesi, ilk dört kişiye de tanınmış fotoğraf sanatçılarının albümleri sunulacak. Ödül alan eserler ve seçici kurul tarafından uygun görülenler 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde sergilenecek ve ödül töreni 3 Kasım 2003’te Nusret Fişek Ödülleri kapsamında gerçekleştirilecek.Yarışmaya katılma koşulları şöyle:

TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu
 

Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...Kitap...

"Uluslararası ve Ulusal Hukuk Sisteminde İşyeri Hekimliği Sempozyumu" kitabı çıktı

 

İlan Panosu


Hukuk Köşesi
Muayenehaneler kapatılıyor mu?
Av. Mustafa Güler
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

MERKAP uygulamada

TCDD hastaneleri SSK'ya devredildi

Manisa'da Turizm Sağlığı Kursu yapılıyor

Okullar açılırken TTB uyardı

Onur Kurullarının İşlevleri Toplantısı

Yanlış habere yargı müdahalesi

Danıştaydan TİSK'e red

İzmir'de MYK toplandı

Burnshield Hidrojel yasaklandı

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön