e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

Denizli’deki “hekim buluşması”ndan “eylemlilik sürecine destek” kararı çıktı...

“Hemen, şimdi, biz”

4.jpg (17702 bytes)Tıp Dünyası - DENİZLİ - Denizli Tabip Odası’nca düzenlenen “Hekim Buluşması” 31 Ağustos 2003 Pazar günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 hekimin katıldığı toplantıya, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Haluk Başçıl, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz, MYK Üyesi Dr. Naci İşoğlu, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Semih Tatlıcan katıldılar.

AKP Hükümeti’nin “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” kapsamında ye alan yasaların topluma ve hekimlere etkilerinin tartışıldığı toplantıda, yaşama geçirilmesi planlanan Genel Sağlık Sigortası (GSS), Aile Hekimliği, Kamu Personel Yasası, Yerel Yönetimler Yasası gibi düzenlemelerden toplum sağlığının olumsuz etkileneceği, hastanelerin işletmeler haline geleceği,  sağlıkta kamusal alandan vazgeçilip özelleştirileceği, hekimlerin özlük haklarının daha da kötüleşeceği, işsiz hekimler yaratılacağı konularında ortak görüş oluştu.

Tüm bu olumsuzluklara karşı TTB Merkez Konseyi ve tabip odalarının süreci durdurma konusunda üyeleri ile yapabileceği eylemlilik seçeneklerinin tartışıldığı toplantıda, TTB Merkez Konseyi ve odaların Aralık ayına kadar olan dönemde gerçekleştireceği tüm hekimleri bilgilendirme, halka anlatma ve üretimden gelen gücü kullanma eylemlerinin desteklenmesi kararı alındı. Slogan ise “Hemen, şimdi, biz” olarak belirlendi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön