e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

Pratisyen hekimler 8. kez buluşuyor

8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin hazırlıkları tamamlandı...

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB Pratisyen Hekimler Kolu (PHK), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) ve TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nin (GPE) ortaklaşa düzenlediği 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin hazırlıkları tamamlandı. 15-19 Ekim 2003 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştirilecek kongrenin bilimsel programı oluşturuldu.

Ülke geneline yayılmış tüm pratisyen hekimlerin ortak emeğiyle gerçekleştirilmesi planlanan kongrede, pratisyen hekimlik alanına ilişkin uygulamalar ve gelişmeler, dünyadaki değişimler, mesleki pratikteki sorunlar, tıpta yaşanan son gelişmeler geniş bir katılımcı katkısı ve farklı başlıklarla ele alınacak.

Kursun bilimsel programı 15 Ekim 2003 Çarşamba günü yapılacak kurslarla başlayacak.

Eğiticiliğini Dr. Pınar Bilaloğlu, Dr. Dilek Gökharman ve Dr. Işıl Tunçbilek’in yapacağı “Birinci Basamakta Kemik Eklem Radyolojisi” kursunda katılımcılara, birinci basamak hekiminin kemik ve eklem hastalıkları yönünden, hastayı tedavi ve yönlendirme yapabileceği durumlarda, elde edilen direkt grafileri değerlendirebilmesi için gerekli bilgi ve beceri aktarılacak.

Birinci basamakta biyokimya ve mikrobiyoloji konusunda bilgi, periferik yayma, boğaz kültürü, tam idrar tahlili yapma ve değerlendirme konusunda bilgi ve beceri aktarabilme amacıyla düzenlenecek kursun başlığı “Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı”. Dr. Mahmut Akdağ’ın sorumlu olduğu kursun eğiticileri Dr. Sevgi Eskiocak, Dr. Müşerref Otkun, Dr. Gülden Ayhan Karataş olacaklar.

Kongrenin ilk gününde gerçekleştirilecek bir diğer kurs da “Birinci Basamakta Meme Muayenesi” başlığını taşıyor. Birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlerin meme kanseri erken tanısı yapabilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi aktarma amacını taşıyan kursun eğiticileri Dr. Lale Tuna, Dr. Birgül Uz, Dr. Naciye Sökeli, Dr. Oben Şenoğlu olacaklar.

“Birinci Basamakta Vaginal Smear Alma” üzerine düzenlenecek olan kursta, vaginal smear alma konusundaki bilgiler aktarılacak. Kursun eğiticiliğini, Dr. Levent Korkmaz, Dr. Ayşen Nazaroğlu, Dr. Ebe Ayhan Altınboğa üstlendiler.

“Kardiyopulmoner Resussitasyon” kursunda “Temel Yaşam Desteği” ve “İleri Yaşam Desteği” konuları aktarılacak. Dr. Recep Bıyıklı, Dr. Mehmet Varol, Dr. Özay Ünlü, kursun eğiticileri olacaklar.

“Birinci Basamakta Epi İnfo Kullanımı” kursunda, birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlerin araştırmalar ya da rutin kayıt sisteminden elde edilen verileri bilgisayarda epi-info üzerinden işlemesi ve analizi anlatılacak. Kursun eğiticiliğini Dr. Kevser Vatansever, Dr. Sena Beliner, Dr. Şamih Demli, Dr. Hasan Değirmenci, Dr. Asuman Güzelant ve Dr. Ümit Kaan Arpacı yapacaklar.

Bir diğer kursun başlığı “Birinci Basamakta EKG” olarak belirlendi. Birinci basamakta çalışan hekimin EKG değerlendirme, pratik yorumlama ve tanı koyabilmesini amaçlayan bu kursun sorumluluğunu Dr. Alp Çevik, eğiticiliğini de Dr. Metehan Akbulut, Dr. Suat Yorgancı, Dr. Hüseyin Yılmaz, Dr. Mehmet Kabukçu yapacaklar.

İlk günün son kursu ise “Birinci Basamakta Psikiyatrik Muayenede Görüşme Teknikleri” başlığını taşıyor. Dr. Alper Büyükakkuş’un sorumluluğunu, Dr. Kültegin Ögel, Dr. Suat Yalçınsoy, Dr. Beyza Kutay, Dr. Turabi Yerli’nin eğiticiliğini üstlendiği kursta, hastaların psikiyatrik yönden değerlendirilmesi, sorunlu hastalarla başa çıkma konusunda bilgi aktarılması amaçlanıyor.

Oturumlar ikinci gün başlıyor

Kongrede oturumların sunulacağı program için açılış konferansı 16 Ekim 2003 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Açılış konferansında Avrupa Genel Pratisyenler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Mateja Bulc ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek konuşma yapacaklar.

Kongrenin ikinci gününde, “Birinci Basamakta Sağlık Örgütlenmesi”, “Birinci Basamakta Çocukların Ortopedik Sorunlarına Yaklaşım”, “Birinci Basamakta Baş Ağrılı Hastaya Yaklaşım”, “Sağlık Bilinci/Kültürü Oluşmasında Medyanın Rolü”, başlıklı oturumlar sunulacak. Aynı gün, “Aile Merkezli Psikososyal Destek Modeli” başlıklı serbest bildiri sunulacak.

17 Ekim 2003 Cuma günü “Çocuklarda Tekrarlayan Karın Ağrıları”, “Deri Lezyonlarına Tanı ve Tedavi Açısından Yaklaşım”, “Tüberkülozda Sorunlar ve D.O.T.S.”, “Genel Pratisyenlikte Eğitici Eğitimi”, “Çocuklarda Anemiye Yaklaşım”, “Çocuklarda D Vitamini Yetersizliği ve Malnutrisyonel Rikets”, “Menapoz ve Birinci Basamakta İzlem”, “Pratisyen Hekimlikte İletişim” başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.

Serbest bildiride, “TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitici Eğitimi Programı Modülleri” yer alacak.

18 Ekim 2003 Cumartesi gününün oturum başlıkları ise “Demans ve Kognitif Bozukluklar”, “Gastrit, Ösephajit ve Peptik Ulcusda Yeni Yaklaşımlar”, “Çocuklarda Astım”, “Mesleki Kararlarımız: Reçete Sınırlamaları ve RPT”, “Kızamık Eliminasyon Programı”, “Düşük Klirensli Hastaya Yaklaşım”, “2020’li Yıllarda Sağlık”, “Akılcı İlaç Kullanımı”, “Koroner Arter Hastalığı” olarak belirlendi.

Kongrenin son günü olan 19 Ekim 2003 Pazar günü, “Çocukların Psikiyatrik Sorunları”, “Adli Hekimlik Uygulamaları ve İstanbul Protokolü”, “Hipo ve Hipertroidiler” başlıklı oturumların ardından, “Mesleğimiz ve Geleceğimiz” başlıklı forum gerçekleştirilecek. Kongre, sonuç bildirgesinin hazırlanması ve açıklanmasıyla son bulacak.

Kongreye katılım

Kongreye katılım ve kayıt işlemlerinin yapılabilmesi için “Kayıt Formu”nun eksiksiz doldurularak 30 Eylül 2003 tarihine kadar Kongre Bilimsel Sekreteryası’na gönderilmesi gerekiyor.20 Ağustos’tan sonrası için 90 milyon lira olarak belirlenen kongre kayıt ücretinin Pratisyen Hekimlik Derneği’nin Yapı ve Kredi Bankası Carrefour Şubesi’ndeki 1000717-9 nolu hesabına yatırılması isteniyor. Kurslara katılmak isteyenlerin ise kayıt formundaki kurs kayıt bölümünü doldurması gerekiyor. Yoğun talep nedeniyle oluşabilecek sıkışık nedeniyle katılmak istenen kursların tercih sırasına göre yazılması öneriliyor.

 

Sosyal

etkinlikler

Bundan önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kongrede bilimsel programın yanı sıra yoğun bir sosyal program da gerçekleştirilecek. Kongrenin açılış ve kapanış etkinliklerinin yanı sıra  tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın “İnsanlarım” adlı şiir dinletisi, dramalar, film gösterimleri, dia gösterimleri, resim ve fotoğraf sergileri ile müzik dinletileri yer alacak.

Kendi ürettiklerini paylaşmak isteyen hekimler, bu konuyla ilgili olarak da Kongre Sekreteryasıyla iletişime geçebilecekler.

İletişim adresleri:

Türkocağı Cad. No:7 Kat:2

Cağaloğlu/İstanbul

Tel: 0 212 528 89 88

Faks: 0 212 528 89 87

e-mail:

[email protected]

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön