e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

MERKAP uygulamada

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB bünyesinde oluşturulan Merkezi Kayıt Programı (MERKAP) 1 Eylül itibarıyla yaşama geçirildi. Bu tarihten itibaren tüm işlemler MERKAP üzerinden yürütüleceği için, üye güncellemelerinin 2004 yılının Ocak ayına kadar tamamlanması gerekiyor.

TTB Merkez Konseyi’nce tabip odalarına yazı gönderilerek, MERKAP projesi doğrultusunda başlatılan üye kayıtları güncelleme işleminin biran önce tamamlanması ve bilgilerinin hızla Merkez Konsey’e ulaştırılması istendi. TTB’den gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Tabip odası üyesinin Merkez Konseyi’nden talebi oluştuğunda (sertifika eğitim programları, kimlik kartı, yayın abonelikleri vb.) üyenin MERKAP kaydı kontrol edilecek, üye bilgisinin eksiksiz olması istenecektir. Hekimin üye otludğu tabip odası dışında başka bir odada da kaydının olması durumunda mükerrer kayıt tabip odasına bildirilecek, üyenin mükerrer kayıtlarını gidermesi ve MERKAP’a bilginin geçilmesi beklenecektir.”

 

TCDD hastaneleri SSK’ye devredildi

Tıp Dünyası - ANKARA -  Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir’de bulunan Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait hastaneler SSK ile yapılan bir protokol ile bu kuruma devredildiler. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü, Prof. Dr. Orhan Canpolat, TCDD hastanelerinde çalışan personelin isterlerse SSK’ye geçebileceklerini ve şu anda görev yaptıkları  ildeki bir SSK kurumunda görev  yapabileceklerini bildirdi.

Orhan Canpolat, söz konusu protokolle ilgili olarak, Ankara Tabip Odası’nın TCDD Ankara Hastanesi’nde düzenlenen “Hekim Buluşması”nda yaptığı konuşmada bilgi verdi. Demiryolu hastanelerinde çalışanların bu protokol nedeniyle özlük haklarında herhangi bir gerileme yaşanmaması için tüm önlemleri aldıklarını savunan Canpolat, Ankara’daki hastaneyi koşullar el verirse pediatri hastanesine dönüştürmeyi düşündüklerini açıkladı. Canpolat, diğer illerdeki hastanelerde ise  personel takviyesine gidileceğini, “genel hastane” olarak kullanılacağını belirtirken, Ankara’daki hastanenin pediatri hastanesine dönüştürülmesi durumunda ise mevcut personelin il içinde arzu ettikleri birimlerde görevlendirileceğini kaydetti.

 

Manisa’da turizm sağlığı kursu yapılıyor

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 11-16 Kasım 2003 tarihlerinde Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kurs kontenjanı 200 kişiyle sınırlı tutulurken, kurs katılımcı ücreti 385 milyon lira olarak belirlendi. Kursa katılmak isteyen hekimlerin en geç 20 Ekim 2003 tarihine kadar TC Ziraat Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi’nde 151829 nolu hesaba yatırılması gerekiyor. Tabip odasından sağlanabilecek başvuru formu banka dekontuyla birlikte yine tabip odasına teslim edilmelidir.

Okullar açılırken TTB uyardı...

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, yeni öğretim yılı başlarken aileleri ve eğitimcileri uyardı. TTB’den yapılan yazılı açıklamada, okula yeni başlayan çocukların yüzde 5’inin uzman desteğine gereksinim duydukları belirtilerek, “Okul korkusu ya da anne-babasından ayrılma ile ilgili kaygısı olan çocukların önceden ayrılığa, bağımsızlığa alıştırılması gerekiyor. Böyle bir sorun varsa anne-baba, çocuk ve okul işbirliği ile çocuğun desteklenmesi gerekiyor” denildi. Aileler, çocuğun bu ayrılığa yavaş yavaş alıştırılması konusunda uyarılırken, anne ya da babanın sınıfta, koridorda, bahçede ve daha sonra evde beklemesi gibi güvenceleri çocuklarına vermeleri, bu güvencelerin yerine getirilmesinde titiz davranmaları önerildi. Açıklamada, anne-babanın ve eğitimcinin çabalarına karşın, çocukta giderek artan tepkiler gelişiyorsa bu durumda uzman desteğine başvurulabileceği anımsatıldı.

 

Onur Kurullarının İşlevleri toplantısı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen “Onur Kurulları’nın İşlevleri Toplantısı” 4-5 Ekim 2003 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantının ilk gününde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve TTB Yüksek Onur Kurulu temsilcisinin yapacağı açış konuşmalarının ardından, tabip odası onur kurullarının sunumlarına geçilecek. Dr. Murat Civaner’in “Yüksek Onur Kurulu Dosyalarının Analizi” başlıklı sunumunun ardından, Avukat Mustafa Güler “Yüksek Onur Kurulu Dosyalarında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar” başlıklı bir sunum yapacak. Toplantının ilk günü tartışma ve çalışma gruplarının oluşturulmasının ardından sona erecek.

İkinci gün çalışma gruplarının hazırlıkları ve sunumunun ardından, forum ve sonuç bildirgesinin açıklanmasının ardından toplantı sona erecek. 

 

Yanlış habere yargı müdahalesi

Tıp Dünyası - TEKİRDAĞ - Tekirdağ Tabip Odası'nın, merkezi Lüleburgaz'da olan yerel Çevrem Dergisi'nin yayınladığı "1.750.000.000-TL Maaş, Oh Ne Ala, Tabip Odaları Neyin Peşinde" başlıklı haber üzerine açtığı dava, derginin genel yayın yönetmeninin 3 ay hapis ve 1 milyar lira para cezasına çarptırılmasıyla sonuçlandı. Mahkeme, davaya konu olan haberde kullanılan "hukuk dışı uygulamaları ile sanayicileri canından bezdiren tabipler odasının keyfi uygulamasına son verilmeli", "...zorda olan sanayimizi saçma sapan dayatmalarınızla ne yapmaktasınız", "...siz ya saymasını bilmiyorsunuz ya da kitaptan mı anlamıyorsunuz", "...doktorlarınızın da sizin bu yersiz dayatmanızı onaylamadığını bilmelisiniz" gibi ifadelerin eleştiri konusu ile bütünlüğü bulunmayacak derecede ve eleştiri sınırını aşarak, alay edici, küçük düşürücü anlam taşıdığına karar verdi. Dergi, mahkeme kararına da geniş bir biçimde yer verdi.

 

Danıştay’dan TİSK’e red

Tıp Dünyası - ANKARA - Danıştay 8. Dairesi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Dr. Murat Ergöz tarafından, “Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmenin durdurulması” istemiyle açılan davayı reddetti. 

Dava dilekçelerinde özetle, TTB’nin iptali istenen yönetmeliği düzenleme yetkisinin bulunmadığını, TTB’nin çalışma onay yetkisinin sadece ikinci görev alacak hekimler yönünden olduğu, yönetmeliğin kimi düzenlemelerinin yasal düzenlemelere aykırı olduğu, TTB’nin işyeri hekimleri için hekimlik hizmetleri yönünden asgari ücret belirleme yetkisinin bulunmadığı iddiaları ileri sürülürken, yönetmelik  hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması istendi. Danıştay 8. Dairesinin  19 Ağustos  2003 tarihli kararıyla, bu istemleri reddetti.

Aynı yönetmelik ile ilgili olarak Danıştay 8. Dairesi tarafından Resmi Gazete’de yayımlanması gereken yönetmeliklerden olduğu ve yayımlanmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu karar üzerine Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi tarafından görüşülerek kabul edilen TTB İşyeri Hekimleri Çalışma Onayı Yönetmeliğini 19 Aralık 2002 günü Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Halen yürürlükte olan Yönetmelik doğrultusunda tabip odaları uygulamaları devam edecek.

 

İzmir’de MYK toplandı

Tıp Dünyası - İZMİR - Türk Tabipleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) 29 Ağustos 2003 Cuma günü İzmir’de toplandı. Merkez Konsey üyeleri ile İstanbul, Ankara, ve İzmir Tabip Odalarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sağlık ve Türkiye gündemindeki konuların değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde yaşama geçirilecek ve hükümetin bütçe büyüklüklerini açıklamasıyla birlikte bir büyük eylemde somutlaşacak olan “acil eylem programı”nın  ayrıntıları konuşulduğu toplantıda, başta Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi olmak üzere, gündemdeki diğer konular da masaya yatırıldı.

 

Burnshield Hidrojel yasaklandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı, Pag Sağlık ve Tedavi Tesisleri Ltd. Şti. adına ithal izinli olan “Burnshied Hidrojel Burnblotts” adlı yanık kreminin 0563(-/03.20079 seri numaralarına ait numunelerinde “yoğunluğun üst limitin üzerinde bulunması”, “klorbutanol’üformülasyonda bulunmasına rağmen teşhis edilememesi”, “çay ağacı yağının formülasyona göre eksik bulunması nedeniyle, 2. sınıf geri çekme işlemi uygulanmasına karar verdi.

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön