e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

İyi hekimlik ayakta!...

afis_dr_k.jpg (14193 bytes)afis_halk_k.jpg (17292 bytes)TTB Merkez Konseyi’nin yaptığı eylemlilik çağrısı doğrultusunda, arka arkaya bölge toplantıları düzenlendi. 30 Ağustos’ta Ege Bölgesi tabip odaları, 6 Eylül’de Orta-Doğu Karadeniz Bölgesi tabip odaları, 7 Eylül’de Marmara Bölgesi tabip odaları, 13 Eylül’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi tabip odaları, 14 Eylül’de İç Anadolu Bölgesi tabip odaları toplantıları gerçekleştirildi. Toplantılarda, eylem kararının bütün gücüyle yürütülmesi benimsendi. Grev yoklaması ve “Beyaz Eylem” Ekim’de.

Tıp Dünyası - ANKARA - Tabip odaları, hükümetin gerek sağlık alanında gerekse tüm toplumsal alanda yarattığı olumsuzluklara karşı çıkmak ve iyi hekimlik değerlerini bir kez anımsatmak amacıyla harekete geçti. Arka arkaya düzenlenen bölge toplantılarında, Türkiye’nin genel içinde bulunduğu durum ve sağlık alanında yaşanan olumsuzluklar bir kez daha değerlendirildi ve TTB Merkez Konseyi’nin eylem kararına tam destek verilmesi kararlaştırıldı.

TTB Merkez Konseyi’nin 23 Temmuz 2003 tarihinde tabip odalarına yaptığı çağrının ardından, tabip odaları arka arkaya düzenledikleri bölge toplantılarında konuyu değerlendirdiler. 30 Ağustos’da tarihinde Manisa’da Ege Bölgesi tabip odaları biraraya geldiler. 6 Eylül’de Samsun’da Orta-Doğu Karadeniz tabip odaları bölge toplantısı, 7 Eylül’de İstanbul’da Marmara tabip odaları bölge toplantısı, 13 Eylül’de Diyarbakır’da Güneydoğu Anadolu Bölgesi tabip odaları bölge Toplantısı, 14 Eylül 2003’de Aksaray’da İç Anadolu Bölgesi tabip odaları bölge toplantısı yapıldı. 21 Eylül’de de Erzurum’da Doğu Anadolu Bölgesi tabip odaları bölge toplantısı yapılacak. Bölge toplantılarının yanı sıra illerde “hekim buluşmaları” da sıklaştırıldı.

Başkanlar Ankara’da buluşuyor

Tabip odaları başkanları da alınan karar doğrultusunda 17 Eylül’de Ankara’da biraraya gelecekler. Tüm tabip odalarının başkanları, hükümetin 8 aydır yaşama geçirdiği sözleşmeli hekimlik, özele sevk, performansa göre döner sermaye gibi uygulamaların yanı sıra, yaşama geçirmeye hazırlandığı Genel Sağlık Sigortası, Aile Hekimliği gibi uygulamalarına karşı çıkıyorlar. Ayrıca, yalnız sağlık alanıyla ilgili olmayan ama tüm toplumu etkileyecek Kamu Yönetimi Temel Yasası, Yerel Yönetimler Yasası ve Kamu Personel Rejimi Yasası gibi düzenlemelere de karşı çıkılıyor. Tabip odası başkanları, bütün bu yaşananlara karşı çıkmak amacıyla yürütecekleri eylem programını açıklayacaklar.

Eylem sürecinde, hekimlerle ve halkla bu sürecin bütün yalınlığı ve açıklığıyla paylaşılması, diğer demokratik kitle örgütleriyle paylaşılması, yazılı ve görsel basın ile paylaşılması, konuyla ilgili açıklayıcı toplantıların artırılması, iller düzeyinde basın açıklamaları yapılması, başta hekim milletvekilleri olmak üzere milletvekillerine gerekli mesajların ve çağrıların iletilmesi gibi etkinlikler düzenlenecek.

Hekimler, bütün bu süreçin sonunda gerekirse üretimden gelen güçlerini kullanacaklar.

Bu amaçla Ekim ayı içerisinde grev yoklaması yapılacak 2004 bütçesinin IMF’nin açıkladığı değerlere göre hazırlanması durumunda bütçenin TBMM’ye iletileceği 15 Ekim çarşamba günü ülke çapında “Beyaz Eylem” gerçekleştirilecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön