e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

Ege Bölgesi’ndeki 5 tabip odasının katıldığı hekim buluşması Manisa’daydı...

“Sağlık devletin sırtında yük değildir”

Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli Tabip Odaları, sağlığın bir hak olduğunun bütün topluma anlatılabilmesi için başlatılacak eylem sürecine bütün hekimlerin destek vermesini istediler. Hekimler, hükümetin taleplerini kabul etmemesi durumunda üretimden gelen güçlerini kullanma kararlılığında. 

Tıp Dünyası - MANİSA - Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli Tabip Odaları temsilcileri 30 Ağustos 2003 tarihinde Manisa’da “Hekim buluşması”nda biraraya geldiler. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerden itibaren sağlık alanındaki olumsuzlukların gerçek nedenlerinin hekimler ile halka anlatılacağı ve taleplerin hükümete iletileceği belirtildi. Hekim buluşmasında, hükümetten IMF politikalarını uygulamaktan vazgeçmesi ve 2004 bütçesine sağlığa daha fazla kaynak ayırması istendi.

Ege Bölgesi’ndeki 5 tabip odasının katıldığı hekim buluşmasında Türkiye’nin en öncelikli sağlık sorunları bir kez daha gözden geçirildi ve bunların daha önceki hükümetlerin olduğu gibi 59. Hükümetin de uygulamayı sürdürdüğü IMF politikalarıyla düzeltilemeyeceği vurgulandı.

Toplantıda hekimler, Türkiye’nin içinde bulunduğu sağlık sorunları son derece açık bir biçimde ortadayken, hükümetin hekimlik mesleğinin bağımsızlığını tehdit eden, iş güvencesini ortadan kaldıran sözleşmeli personel uygulaması, sağlığı kamusal hak olmaktan çıkarıp bütünüyle piyasaya devreden “Kamu Personel Rejimi Yasası”, “Yerel Yönetimler Yasası” ve herkes için “ek vergi” anlamına gelen Genel Sağlık Sigortası gibi konularla uğraşmasını eleştirdiler. Toplantıda ayrıca, tüm bu düzenlemelerin sadece hekimler için değil, tüm toplum ve ülke geleceği açısından büyük tehditler içerdiğine de dikkat çekildi.

Sağlığı devletin sırtında bir yük olarak görülmemesi, IMF politikalarından vazgeçilmesi, sağlığın bir hak olduğunun herkesçe kabul edilmesi için önümüzdeki günlerde başlatılacak eylemlilik sürecinin de değerlendirildiği toplantıda, hekimlerin taleplerinin gerçekleşmemesi durumunda üretimden gelen gücün kullanılması da dahil olmak üzere pekçok etkinlik düzenleneceği bildirildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön