e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Eylül 2003  Sayı: 110

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

Soldan Sağa6.jpg (49878 bytes)

1- “Geçmiş Zaman Peşinde” genel başlığı altında topladığı roman dizisiyle XX. Yüzyıl Fransız edebiyatının en büyük adlarından biri sayılan ünlü yazar. 2- Ekonomik alanda kendi kendine yeterli olmaya yönelen bir ülkenin rejimi - Tapınaklarda üzerinde kurban kesilen taş masa. 3- Boruları döndürmeden eklemeyi sağlayan bağlantı parçası - “Harami var diye korku verirler / Benim ....... yüklü kervanım mı var” (Karacaoğlan). 4- Yansıma, yankı - Silifke ilçesinde antik bir kent. 5- Güçlü özgünlüğü olan - Eski Yunan mimarlığının üç biçeminden biri - Bir gıda maddesi. 6- “Güzelliğin ....... par’etmez / Bu bendeki aşk olmasa” (Aşık Veysel) - Federasyon durumunda birleşmiş olan. 7- Coğrafyadaki kıyı tiplerinden biri - Eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatmakta kullanılan deyim sözü - Telefon sözü. 8- Elektrik akımı iletiminde kullanılan metal tel - Kültür. 9- Çıkar yol, çare - Osmanlılarda önceleri halktan yalnız olağanüstü durumlarda, sonraları ise sürekli olarak toplanan vergi. 10- Ayakkabının üst yüzünün ön tarafından dikişle ayrılan burun bölümü - Bir soru eki. 11- İşaret - Bir nota - Madencilikle ilgili kuruluşumuzun kısa yazılışı. 12- Ekin biçilirken saptan dökülerek ertesi yıl kendiliğinden çıkan tane - Tahıl yığını.

Yukarıdan Aşağıya

1- Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bir bölüm ya da tüm borçlardaki ödeme zorunluluğunun geri bırakılması. 2- Soyundan gelinen kimse - Küçük erkek kardeş - Eğilimi olan. 3- Herhangi bir işte birbirinden ileri geçmek isteyenlerden her biri - Bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen sarılgan bir bitki. 4- Filme de aktarılan “Şahika”, “Yeşil Yıllar”, “Hayat Ağacı” gibi romanlarıyla tanınmış İngiliz yazar - Küçük su kanalı. 5- Sarhoş, mest - Bir spor kulübümüzün kısa yazılışı - Baston. 6- Adları sıfat yapan bir yapım eki - Keten dövmeye yarayan toprak. 7- Alınmış bir şeyi geri verme - Düz ve geniş arazi. 8- Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı - Atletizmin üç ana dalından biri. 9- İspanyolların sevinç ünlemi - Bir nota - Erden çavuşa kadar askerlere verilen ad. 10- Zafer - “Örneğin ....... içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi” (Edip Cansever) - Yiyecek bulamayan yoksul kimse. 11- Nazi partisinin hücum kıtasını simgeleyen harfler - Gerçekçilik. 12- Koşma, bisiklet, yol yarışı ve yüzmeyi içeren yarışma dalı - “Parmak” da denilen bir İngiliz uzunluk ölçüsü birimi.

 

 

7.jpg (53427 bytes)

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön