e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2003  Sayı: 107

 

 

21-22 Haziran'da 53. Olağan Büyük Kongresi'ni yapacak olan Türk Tabipleri Birliği bu yıl 50. yaşını kutluyor...
"Geçmişimizi geleceğe umutla taşıyoruz"

1-1.jpg (8686 bytes)Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 53. Olağan Genel Kurulu, 21-22 Haziran 2003 tarihlerinde Ankara’da Devlet Su İşleri Konferans Salonu’nda yapılacak. TTB Yasası’nın 1953’te kabul edilişinin 50. yıldönümü nedeniyle “Geçmişimizi Geleceğe Umutla Taşıyoruz” sloganıyla hazırlandı. Büyük kongreye, TTB’nin hayatta olan tüm eski başkanlarının yanı sıra Dünya Tabipler Birliği (DTB) Başkanı Dr. Kati Myllimaki de katılacak.


"Özlük haklarımızdan, sağlığımızdan ve ülkemizden vazgeçmeyeceğiz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Dr. Orhan Odabaşı, son yıllarda sağlık alanında uygulanan politikaların, özünde sağlığı bir hak olmaktan çıkarıp, alınıp satılan herhangi bir ürüne ve kamusal bir etkinliğin ötesinde “serbest piyasa”nın bir unsuruna dönüştürmeyi esas aldığını söyledi. Sağlıkta özel sektöre aktarılan kaynakların nitelikli emek sahibi hekim ve sağlık çalışanları yerine, büyük ölçüde ilaç ve tıbbi ürün başlığında uluslararası sermayeye aktarıldığının bilindiğini kaydeden Odabaşı, “Bu nedenle ‘özlük haklarımızdan, sağlığımızdan, ülkemizden vazgeçmeyeceğiz’ şiarı bugün çok daha fazla önem kazanmıştır ve gelecek dönem programının ana eksenini oluşturacaktır” dedi.


İyi hekimlik mücadelesi

TTB, 51. Büyük Kongre’nin yapıldığı 29-30 Haziran 2002 tarihinden bu yana tıp eğitiminden ücretlere, vardiyadan mecburi hizmete, insan haklarından savaşa varan çok geniş bir yelpazede çok sayıda çalışmayı ve etkinliği yaşama geçirdi. “Özlük hakları” ile ilgili olarak, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, hükümet yetkilileri, bakanlar ve hekim milletvekilleri ile görüşmeler gerçekleştirildi.


TTB, "devlet memurlarının özel sağlık kurumlarına sevki"ne ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi
"Yasal süreç başlatacağız"

3-1.jpg (5333 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, “devlet memurlarının özel sağlık kurumlarına sevki”ne ilişkin düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Düzenlemenin, kamu kaynaklarını özel sektöre aktarmanın bir sembolü olduğunu belirten Sayek, başta hastalar olmak üzere, hekimler, geri ödeme kurumları, kamu birinci basamak kuruluşları ve hatta özel sağlık kuruluşlarının bu düzenlemeden olumsuz etkileneceğini söyledi. Sayek, “TTB olarak çok hoşnutsuzuz. TTB, yasal süreç dahil, üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.


Hükümetin sağlık alanındaki 6 aylık icraatını değerlendiren tabip odaları, AKP'ye tepki gösterdi
"Tüccar siyaset" sağlığı satıyor

stanbul ve İzmir Tabip Odaları, iktidardaki 6. ayını dolduran AKP Hükümeti’nin sağlık alanını ticarileştirdiğini, kamu kaynaklarını özel sektöre plansız ve denetimsiz bir biçimde aktardığını açıkladı. İstanbul ve İzmir Tabip Odaları, AKP’nin sağlık alanındaki çalışmalarının hiçbirinin yeni olmadığı, geçmiş hükümetlerin IMF ve Dünya Bankası’nın istekleri doğrultusunda hazırladıkları projelerin tamamına AKP’nin sahip çıktığını vurguladı.


"Sorun sistemden kaynaklanıyor"

Samsun-Sinop Tabip Odası Yönetim Kurulu 31 Mayıs 2003 günü bir basın toplantısı düzenleyerek, “Neşter Operasyonu” bahane edilerek tüm hekimlik camiasının ve hekimlik mesleğinin karalanmaya çalışılmasına sert tepki gösterdi. Samsun-Sinop Tabip Odası Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Başkan Dr. Ramazan Aşçı, son dönemde hekimlere yöneltilen eleştirilerinin dozunun terbiye sınırlarını aştığını, bazı medya ve politika çevrelerinin soğukkanlılığını kaybettiğini, her gün bir televizyonda ya da bir gazetede hekimleri suçlayan, aşağılayan yayınlar yer aldığı söyledi. Büyük çoğunluğu hiçbir araştırmaya dayanmayan bu yayınların mahalle dedikodusu düzeyinde olduğunu savunan Aşçı, “İlginçtir ki çözüm üretmesi gereken politikacılar hekimleri hedef gösteren açıklamalar dışında hiçbir şey yapmış değillerdir” dedi. Tartışmaların asla tıbbi alanda yapılmadığına, sürekli finans ve işletme zeminine çekilmeye çalışıldığına dikkat çeken Aşçı,  “Sadece bu bile olayın hekimlerle direkt bir ilgisi olmadığını göstermek için yeterlidir” diye konuştu.


Gündem
Şimdi sözleşme zamanı
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimi Çalışma Onayı Yönergesi

Sağlık hizmetlerinin parasal yapısı ve sağlıkta yolsuzluk tartışmaları
Dr. Ata Soyer - Son günlerde “neşter operasyonu” ve “devlet memurlarının özel sağlık kurumlarına sevki” haberleri ile, sağlık gündemin ön sıralarına yerleşti. “Neşter operasyonu”na hayıflanıp, sağlıkta yolsuzlukların nasıl önleneceği tartışılırken, “devlet memurlarının özel sağlık kurumlarına sevk edilebilmesi” de, sağlık hizmetlerinden memnuniyet tartışmalarını tetikledi. Burada, teknik olarak bu iki konunun tartışılması yerine, bu tartışmaların zemini olan sağlık hizmetlerinin parasal yapısı ele alınıp, bir yaklaşımda bulunulacaktır.

Türkiye'de hekimlik: Biz zengin olma mesleği mi? Ucuz işgücü mü?
Haziran ayının ilk yarısında 2003 gelir vergisi beyanlarından yola çıkarak gazetelerde “Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırı altında hekimlerin bulunduğunun ortaya çıktı” haberi (hayretle, inanmayan ve alaycı bir üslupla) yer aldı.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Ettiba (Tabipler) Odaları Islah Edilebilir mi?
Dr. H. Zafer Kars

Çizgisel
Dr. Halis Dokgöz

Sağlık Bakanlığı "zorunlu hizmet" yerine yaşama geçirmeyi planladığı "çakılı sözleşmeli personel" için ücret belirledi
Çakılı! Sözleşmeli! Yüksek (!) Ücretli!
Göreve geldiği ilk günden bu yana çeşitli kereler hekimlerin en büyük mağduriyetlerinden biri olan “zorunlu hizmet uygulamasını” kaldıracaklarını dile getiren Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, zorunlu hizmet yerine hekimleri daha mağdur edecek “çakılı sözleşmeli personel” uygulamasını yaşama geçirmeye hazırlanıyor. Çakılı personel için “700 milyon ile 2.5 milyar lira arasında ücret” belirlendi.

Savaş sonrası Irak'ta sorunlar büyüyor
9-1.jpg (6788 bytes)Uluslararası yardım örgütleri, Irak’ta Sağlık Bakanlığı acilen tekrar kurulmazsa, yaklaşan yazla birlikte ishalli hastalıklarda büyük artış olacağı konusunda uyarıda bulundular. Irak’taki içme suyunun yaklaşık %50’sinin güvenli olmadığı ve Temmuz ile Ağustos aylarında sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu, eğer uygun izlem, test ve koruma yöntemleri bir an önce uygulanmaya başlanmazsa, ishalli olgu sayısında patlama olacağı belirtiliyor. Bu tüm Irak halkını ilgilendiren bir halk sağlığı sorunu...

TTB'nin yayınladığı "GAP Bölgesi Sağlık Sektörü Raporu" bölgede sağlık hizmetlerinin durumunu ortaya koydu
"Nitel ve nicel yönden yetersiz"
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanlığı ile birlikte hazırlayarak yayınladığı “GAP Bölgesi Sağlık Sektörü Raporu”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık hizmetlerinin nicel ve nitel yönden yetersizliğini ortaya koydu. Raporda, Türkiye’de sağlık alanında genel olarak varolan sorunlarının, bölgenin özel koşulları nedeniyle daha da yoğunlaştığı ve ağırlaştığı belirtildi. GAP Bölgesi Sağlık Sektörü Raporu, GAP BKİ ve Diyarbakır-Batman-Siirt Tabip Odası arasında bölgenin sağlık durumunu değerlendirmek; sağlık hizmetlerinin durumunu irdelemek ve varolan sağlık sorunları ile nedenlerini yeniden tanımlamak, çözüm geliştirmek amacıyla imzalanan protokol sonucu, bölgedeki 9 ilin sağlık hizmetlerinin incelenmesiyle oluşturuldu. Bölgenin sağlık sorunlarına ilişkin çarpıcı tespitler sunan raporda yer alanlardan bazıları özetle şöyle:

İzmir Tabip Odası Sağlık Parkı açıldı

Dışarıdan Göz...
Benim (solcu, hatta marksist) Doktor Arkadaşlarım
Aydın Engin
 

İTO'dan "Hekimlik Uygulamalarında İşlem Adları Paneli"
"Ortak dile gereksinim var"

11-1.jpg (6608 bytes)İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) düzenlediği “Hekimlik Uygulamalarında İşlem Adları” paneli 1 Haziran 2003 Pazar günü İTO’da gerçekleştirildi. Panelde, hekimlik uygulamalarında ortak bir dil kullanımının pek çok sorunu çözeceği saptaması yapıldı.

HÜTF kuruluşunun 40. yıldönmünü kutladı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin (HÜTF) kuruluşunun 40. yıldönümü kutlandı. HÜTF Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek, HÜTF’nin 40 yıldır Türkiye akademik ortamına büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.

ÇİHD 5. yaş gününü "Ulaşım-Çevre-Sağlık" paneliyle kutladı...
Çevre İçin Hekimler Derneği (ÇİHD)’nin düzenlediği “Ulaşım-Çevre-Sağlık” adlı panel   8 Mayıs 2003 Perşembe günü İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Konferans Salonu’nda yapıldı.

"Açık Süte Karşı Ulusal Kampanya" ve bazı sorular
14-1.jpg (3452 bytes)Son yıllarda ülkemizde sigara karşıtlığından osteoporozun önlenmesine; eğitime destekten  okulların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesine uzanan bir dizi konuda kampanyalar düzenleniyor.  İlk bakışta toplum yararına görünen bu kampanya furyasına geçen hafta içinde  önemli bir medya desteği ile bir yenisi eklendi.  Basına yansıyan bilgilerden, temel mesajı “sokakta satılan süt mikroplu ve zararlıdır, sakın içmeyin” olan bu kampanyanın, kutu sütler için ambalaj üreten uluslar arası bir şirket (Tetra Pak) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) tarafından düzenlendiğini öğreniyoruz. Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Thomas Körmendi kampanyanın amacını “Türkiye’de süt tüketim oranı ne yazık ki çok düşük. Varolan tüketimin yüzde 70’ini ise açık süt oluşturuyor. Son olarak Açık Süte Karşı Ulusal Kampanya ile de yurt çapında bir seferberlik ilan ediyoruz. Açık süt çok sayıda bulaşıcı hastalığa yol açıyor, insan sağlığını tehdit ediyor ve satışı kanunen yasak. Kampanyamız ile geniş kitlelere ulaşacağımıza ve Türkiye’de sağlıklı süt tüketim alışkanlığının yaratılması yönünde önemli bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum” sözleriyle açıklıyor. Toplantıda bir konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Tanju Besler ise daha önce Ankara’da açık sütlerdeki mikroorganizma miktarını ve bu sütlerin içeriğini değerlendirdikleri araştırmaya atıfta bulunarak “Açıkta satılan sütler, çok sayıda ağır bulaşıcı hastalığa yol açan zararlı mikroorganizmalar içeriyor” diyor.
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

Dr. Recep Oymak yaşamını yitirdi

Zonguldak'ta işyeri hekimliği kursu

Haziran kongre ayı

8. Halk Sağlığı Günleri 23-25 Haziran tarihleri arasında Sivas'ta

Hekim atamaları 27-28 Haziran'da

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön