e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2003  Sayı: 107

 

İTO’dan “Hekimlik Uygulamalarında İşlem Adları Paneli”

“Ortak dile gereksinim var”

11.jpg (40308 bytes)Hekimlik Uygulamalarında İşlem Adları Paneli, Türkiye’de sağlık sektöründe ciddi bir kayıt sistemi ile veri tabanına gereksinim bulunduğunu, sağlık alanındaki tarafların hekimlik uygulamalarında ortak dil kullanılmasının pek çok sorunu çözeceği görüşünde hemfikir olduğunu ortaya koydu.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) düzenlediği “Hekimlik Uygulamalarında İşlem Adları” paneli 1 Haziran 2003 Pazar günü İTO’da gerçekleştirildi. Panelde, hekimlik uygulamalarında ortak bir dil kullanımının pek çok sorunu çözeceği saptaması yapıldı.

Panel saat 10.00’da İTO Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un açış konuşması ile başladı. Dr. Güray Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde ilk konuşmada Dr. Sarper Tanlı, CPT, ICD, DRG gibi dünyada uygulanmakta olan işlem adlarından söz etti. Tıp Bilişim Derneği Başkanı Dr. Tayfun Enünlü, Sağlık Bakanlığı’nda yürütülen Sağlık Bilgi Envanter Çalışması ve Bütçe Uygulama Talimatı’nda kullanılan işlem adları çalışmasını anlattı. TTB Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Şükrü Güner, asgari ücretin Türkiye’de ve TTB’deki tarihsel sürecini, yaşanan sıkıntıları ve bunları aşmak için yapılan çalışmaları aktardı. TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu da TTB asgari ücret tarifesinin son düzenlemesinde yer alan işlem adlarının belirlenme sürecini ve mekanizmasını, bu konuda nelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Toplantı sonunda yapılan tartışmalarda, Türkiye’de sağlık sektörünün ciddi bir kayıt sistemine ve dolayısıyla veri tabanına gereksinim bulunduğu saptaması yapıldı. Çalışmaya katılan tüm tarafların uygulanacak hekimlik uygulamalarındaki ortak dil kullanılmasının birçok sorunu çözeceği konusunda hemfikir olduğu dile getirildi ve en kısa zamanda TTB ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda profesyonel bir anlayışla konuyla ilgili çalışmalara  başlanması gerektiği sonucuna varıldı.

Toplantıya, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu sigorta kurumları olan Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK, İl Sağlık Müdürlüğü, SSK Sağlık İşleri Bölge Müdürlüğü, uzmanlık dernekleri, Özel Sağlık Kuruluşları Derneği, Özel Hastaneler Derneği, Sigortacılar Birliği, Sağlık Yöneticileri Derneği’nden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön