e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mart 2003  Sayı: 100

 

 

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu'nun 22 Şubat 2003 tarihli toplantısında "savaş" gündemi öne çıktı
"Bu savaşı durdurmalıyız"
"Hükümet faiz ödemeyi seçti"
1-1.gif (3602 bytes)Toplantıda, AKP’nin seçim öncesi ve hükümete geldikten sonraki belgeleri incelendi. 2003 bütçesi ve bütçeden sağlığa ayrılan pay ile sağlıkta nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağının değerlendirilmesinin ardından 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri ele alındı. GYK, “Hekimlerin Savaş Karşıtı Bildirgesi”nin hazırlanarak 14 Mart etkinliklerinde okunmasını kararlaştırdı.
Dr. Ata Soyer, GYK toplantısında yaptığı değerlendirmede, AKP programının gerçekçi ve çağdaş olmadığını belirtirken, hükümetin temel görev olarak faiz ödemeyi seçtiğini ve gelir artırmayı düşünmediğini kaydetti.

Bazı hekim ve sağlık personeline "savaşa hazır olun" talimatı gönderildi
"Savaşa hazır(!) mısınız?

Sağlık Bakanlığı, ABD’nin Irak saldırısına dönük olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sağlık personeli görevlendirmelerine başladı. Buna göre, bölgede 15 ile 20 arasında sağlık kampı kurulması, bu kampların bir bölümünün Kuzey Irak’ta yer alması, en az 1000 dolayında sağlık personelinin bulunması planlanıyor.


"Tezkereyi reddedin"

3-1.gif (11458 bytes)TTB, TMMOB, DİSK ve KESK’den oluşan Savaş Karşıtı Platform, TBMM’ye yaptığı ziyaretlerde ülkedeki ezici çoğunluğun savaş istemediğini bir kez daha anımsatarak, ABD’nin Irak saldırısının ülkenin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu savunmanın, savaşa karşı çıkan milyonlarca insanı kandırmak için oluşturulmuş gerekçeden başka bir şey olmadığını vurguladı.


Avrupa Tabipler Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklaşa düzenlediği toplantıya Türk Tabipleri Birliği adına Prof. Dr. Nural Kiper Katıldı
"Tükenmişlik sendromu" en fazla hekimlerde

4-1.gif (12918 bytes)EFMA ve WHO’nun 7-9 Şubat’ta Berlin’de gerçekleştirilen ortak toplantısında, telematik tıptan hekim ve ilaç/teknoloji ilişkisine, diploma denkliği ve kalite standardizasyonundan sigara karşıtı eylemlere, hasta haklarından hekimlerde “tükenmişlik sendromuna” uzanan konular tartışıldı.


Aziz Konukman, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne 2003 bütçesini değerlendirdi.
"Hükümet kamuoyunu bilgilendirmeli"

5-1.gif (5553 bytes)Bütçelerin, parlamenterler dahil, kamuoyunun bilgisinden kaçırıldığını söyleyen Konukman, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin, bunların kamuoyuna açıklanması için baskı yapması gerektiğini kaydetti.


Yrd. Doç. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Aksakoğlu sağlık ocaklarında döner sermaye uygulamasını değerlendirdiler
"Sağlıkta özelleştirmede yeni adım"

“Sağlık Bakanlığı’nın öncelikli amacı Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kuruluşlarınca sağlık hizmetlerine ayrılan paradan sağlık ocaklarına bir pay aktarmaktır. Ayrıca sağlık ocaklarına yapılacak başvurularda kişilerden alınacak doğrudan para ile de daha küçük oranda bir kaynak yaratma hedeflenmektedir. Bu nedenle getirilecek yük doğrudan sosyal güvenlik kuruluşları ve vatandaşlar üzerine olacaktır.”


Gündem
Halk Sağlığına Köprü: Türk Tabipleri Birliği
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)Kısaca bir soluklanmak, yaşadığımızı bir dış halkadan izlemek….İşte seyahat. Uzun bir tatille gelen seyahat “gündemimizi’ belirliyor. Bir günlük gazeteden haberlerle sürdürürsek  dışarıların tıp gündemi şöyle;

Bir hekimin günlüğünden: Döner sermaye

Döner sermaye uygulamasına ilimizde Aralık ayında başlanacak. Bugün Sağlık Grup Başkanlığı’nın ayarladığı bir arabayla ilçemizin tüm sağlık ocaklarını temsilen yaklaşık on kişi Sağlık Müdürlüğü’ne toplantıya gittik. Toplantıda hepimize para alma kurallarının yazılı olduğu kağıtlar ve fiyat listesi dağıtıldı. Sunum yapan görevlilerin üslupları hem özendirici hem de tehditkardı.


Dünya Tabipler Birliği ve dünyadaki diğer sağlık meslek örgütleri de savaşa karşı çıktılar:
"Savaşlar nedeniyle her saat 35 kişi ölüyor"
Dünya Tabipler Birliği, Dünya Diş Hekimleri Federasyonu, Uluslararası Hemşirelik Konseyi, Uluslararası Ebeler Federasyonu ve Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’ndan yapılan ortak açıklamada, hükümetlerin anlaşmazlıkları demokratik yöntemlerle çözmeleri ve dünyada barış sağlamaları istendi.

Sağlık haberleri medyada nasıl ve ne biçimde yer buluyor?
Doç. Dr. İrfan Erdoğan’ın Toplum ve Hekim’in yeni sayısında yer alan makalesinden: Medya dünyasında iyiyi ve kötüyü tanımlayan “rating”  sistemidir. Sağlık haberciliğine “ne olduğu belli olmayan Orta çağ yaklaşımı” değil, ne yaptıklarını çok iyi bilen profesyonellerin özellikle 1980’lerden sonra egemen olan ve en aşağı ortak öğeler seviyesinde çalışan pragmatik ve sömürgen profesyonel kültürü hakimdir.

Kanal 7 ve Tibuk'a tazminat cezası
Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, açlık grevi eylemlerinin ülke gündeminde yoğun olarak yer aldığı dönemde yaptığı açıklama ile Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Besim Tibuk’u ve açıklamayı yayınlayan Kanal 7 televizyonunu 3 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
İş yasası değiştiriliyor
Dr. Sedat Abbasoğlu

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

Ortopedi malzemelerinde standardizasyon çalışmaları

Behçet Aysan anısına verilen şiir ödülleri, 26 Şubat'ta gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi
"Kötüler kendilerine tahammül eden bulundukça azgınlaşırlar"
10-1.gif (8237 bytes)Bu yıl sekizincisi düzenlenen Behçet Aysan Şiir Ödüllerini, “Günün Kapıları” adlı eseriyle Tevfik Taş ve “Aşk Boyu Sürgün” adlı eseriyle Ahmet Günbaş kazandı.

Hekimlerin global tütün kontrolüne ilişkin manifestosu:
Tütün gözlem altında

GPE temsilcileri Ünüvar ile görüştü


Tıp eğitimi çalışma koşulları ve asistan örgütlülüğü
Dr. Ümit Erkol, Dr. Hamit Boztaş, Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu adına-Uzmanlık öğrencileri son dönemlerde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi asistan eğitiminin bir çok merkezde verildiği illerde sorunlarını bir araya gelerek tartışma ve çözümler üretme anlamında bir hareketlilik ve arayış içerisinde gözükmekteler. Yıllardır yapılmakta olan ve tıp eğitiminin bileşenlerinin önemli bir kısmının temsilini ve ortak üretimini yansıtan 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi kurultayı bu yıl Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldı.

8. Tıpta Uzmanlık Kurultayı'nda oluşan asistan insiyatifi bildirgesi

Dışarıdan Göz...
Demokrasinin yolu sağlıktan geçiyor
Bekir Coşkun

KİTAP...KİTAP...KİTAP...
KİTAP...KİTAP...
Çevre ve Çocuk Sağlığı kitabı çıktı
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

TTB okulu

Bartın'da panel

Bostancı'nın cezasının iptali istendi

Kadir Gökalp yaşamını yitirdi

Saçaklıoğlu'nun çalışması belgesel oldu

İTO'dan üyelik kampanyası

Tıbbi atık bertaraf ücretleri

MSG ve STED'in yeni sayıları çıktı
 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön