e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mart 2003  Sayı: 100

 

Tıp eğitimi çalışma koşulları ve asistan örgütlülüğü

13.gif (23638 bytes)Dr. Ümit Erkol, Dr. Hamit Boztaş, Ankara Tabip Odası Asistan Komisyonu adına-Uzmanlık öğrencileri son dönemlerde özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi asistan eğitiminin bir çok merkezde verildiği illerde sorunlarını bir araya gelerek tartışma ve çözümler üretme anlamında bir hareketlilik ve arayış içerisinde gözükmekteler. Yıllardır yapılmakta olan ve tıp eğitiminin bileşenlerinin önemli bir kısmının temsilini ve ortak üretimini yansıtan 8. Tıpta Uzmanlık Eğitimi kurultayı bu yıl Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldı. Ankara Tabip Odası bu kurultayın hazırlanma sürecinde asistan üyelerini bu kurultaya katma ve etkin rol alma konusunda özendirdi. Aynı dönemde uzmanlık derneklerinin birinci ve dördüncü yıl asistanlarından birer kişi olmak üzere asistan üyelerini kurultaya katmaları konusunda uzmanlık derneklerinden yardım istendi. Kurultay süresince eş moderatörlüğü üstlenen asistanlar kurultay sırasında bir insiyatif oluşturarak bunu kapanış sırasında kurultay bileşenleriyle paylaştılar.

Ankara’da asistanlar bu bildirge ışığında Ankara Tabip Odası’nda asistan komisyonu oluşturdu. Bu komisyon bir değerlendirme toplantısı yaparak kendisine asistanların çalışma koşulları, asistan eğitimi ve asistan örgütlülüğü konularında çalışmalar yapmayı hedefleyen bir yol çizdi. Bu üç konunun da tartışıldığı bir toplantı TTB UDKK başkanı  Prof. Dr. Semih Baskan’ın katılımıyla 6 Şubat’ta Ankara Tabip Odasında yapıldı. Prof. Dr. Semih Baskan’ın sunumunu takiben interaktif bir tartışma yöntemi ile yapılan toplantı bir çok konuda aydınlatıcı oldu. Mart ayı içerisinde asistan komisyonu tarafından istatistik konusunda bir kurs bunu takibende bilimsel makale değerlendirmesi ve yazımı ile hekimin yasal sorumluluklarının tartışılacağı toplantılar planlanmaktadır. Bu eğitim dönemi bitmeden yapılabilecek farklı illerdeki asistan örgütlülüklerini yan yana getiren bir toplantı bir sonraki eğitim kurultayında asistanların kendi talepleri ve katkılarını daha etkili sunmalarına yol açacaktır.

İzmir Tabip Odası bünyesinde bazı asistan arkadaşlarda asistan komisyonu kurma girişiminde bulundular. Bir anket yoluyla kendi sorunlarını tespit ederek toplantılar yapmaya başladılar

İstanbul’da özellikle Savaş Ay tarafından yapılan acil serviste çekimler sonrası  2 asistan arkadaşa yönelik suçlamalara karşı asistan örgütlülüğü oldukça etkili olan bir tarzda yaklaşarak hem acil servislerde yaşanan sorunları çözümleyen hem de asistan arkadaşları hedef olmaktan çıkaran bir biçimde mücadele etti ve sonuç da aldı.

Son zamanlarda asistanlar yaşadıkları hayata daha fazla müdahale etmek ve koşulları biraz daha asistanlar lehine çevirmek için bulundukları yerlerde çalışıyorlar.  Bu çalışmalar sırasında kendisine ulaşılamamış ve yaşadığı hayatın öznesi olmak asistanlara,  asistan komisyonlarının çağrısı var.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön