e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Mart 2003  Sayı: 100

 

Çevre ve Çocuk Sağlığı kitabı çıktı

14.gif (64561 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Çevre İçin Hekimler Derneği’nin  (ÇİHD) ortaklaşa hazırladığı “Çevre ve Çocuk Sağlığı” kitabı çıktı. Yard. Doç. Dr. Nilay Etiler ve Dr. Ümit Şahin’in yayına hazırladığı kitap, 18-20 Ekim 2002 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “Uluslararası Çevre ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu”nda sunulan bildiriler ve özetlerden oluştu.

Kitabın, ÇHİD tarafından hazırlanan “sunuş”unda şunlara yer verildi:

“Çevresel kirleticilerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri çevre sağlığı ve ekoloji alanında çalışan bilimsel çevrelerin gün geçtikçe daha fazla önem verdiği anahtar bir konu haline gelmektedir. Tüm toplumun temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve çocukların sağlanabilecek en yüksek sağılk düzeyinde ve güvenli bir çevrede yaşama hakları birlikte ele alınarak, çocukların çevre sağlığı konusu sağlıklı, sürdürülebilir ve adil bir toplumun geliştirilmesinde kritik öneme sahip bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek ögrütleri ve sivil topum kuruluşları çalışmalar yürütmekte, hükümetler trafından çevre ve sağlıkla ilgili oluşturulan uluslararası kuruluşlar çocukların çevre sağlığını öncelikli konu olarak ele alma eğilimini benimsemeye başlamaktadırlar. Koruma ve etkenin kaynağında önlenmesi çevre kirliliğinin  sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili genel yaklaşımının bir örneği olarak, çocuk ve çevre sağlığı alanında da temel ilkedir.

Sempozyumun ve kalıcı bir kaynak olmasını umduğumuz bu kitabın toplumda ve bilimsel çevrelerde, çevre ve çocuk sağlığı konusundaki duyarlılığın artması ve üniversiteler, meslek ve uzmanlık örgütleri ve sivil toplum kuruluşları arasında ortak bir duyarlılık ve dilin yaratılması için bir fırsat olmasını umuyoruz.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön