Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Deprem Bölgesinde Kamusal Bir Sağlık Sistemi Oluşturulmalıdır! 26.05.2023
2 Bozuk Düzende Doğru Çark Olmaz 03.04.2023
3 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin ve Birinci Basamak Hekimlerinin Hak Ettiği Değeri Bulması İçin Hep Birlikte Mücadelemizi Sürdüreceğiz 08.01.2023
4 PHK Yürütme Kurulu Toplantısı Yapıldı 13.10.2022
5 Pratisyen Hekimler Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 04.10.2022
6 Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Özlem ve Dostlukla Anıyoruz 01.10.2022
7 Sağlığımız İçin Taleplerimiz ve I. Basamak Sağlık Hizmetleri 10.09.2022
8 Tek Kalemde Birleşmiş, Performans Dayatması Olmayan, Emekliliğe Yansıyan Ücret Tüm Çalışanların Hakkıdır 29.08.2022
9 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
10 Pratisyen Hekimler Kolu Tarafından Hazırlanan Broşür Yayımlandı 22.10.2021
11 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, Pratisyen Hekimler Kolu Sekreterimiz Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Kaybettik 30.09.2021
12 TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı Yapıldı 24.06.2021
13 Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Toplantısı Raporu 08.06.2021
14 Aşı Candır, Aşı Hayat Kurtarır 18.01.2021
15 Pratisyen Hekimler Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 13.01.2021
16 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
17 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 15.05.2019
18 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 9 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı 14.02.2019
19 TTB PHK Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi 21.12.2018
20 Dr. Yaşar Ulutaş’ın haksız sözleşme feshi derhal iptal edilmelidir 21.11.2018
21 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
22 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
23 Bir hayalimiz var! 24.05.2018
24 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı 14.12.2017
25 TTB PHK toplandı 14.12.2017
26 Kol toplantısı yapıldı 14.12.2017
27 Birinci basamakta nöbet uygulaması ne ilk, ne son olacaktır! 14.12.2017
28 TTB PHK Yürütme Kurulu Planlı Toplantısı Kararları 14.12.2017
29 15 Şubat 2014 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı 14.12.2017
30 Birinci Basamak Hekimlerinin Meslek Eğitimi Güncel Değerlendirmeler 14.12.2017
31 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşme 14.12.2017
32 11 Ocak 2014 tarihinde PHK Yürütme Toplantısı TTB’de yapıldı 14.12.2017
33 7 Eylül 2013, PHK Yürütme Kurulu 14.12.2017
34 PHK YÜRÜTME KURULU 15 ARALIK TOPLANARAK GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞTÜ 14.12.2017
35 26.01.2013 Tarihli PHK Toplantısı 14.12.2017
36 30 MART 2013 PHK YÜRÜTME TOPLANTISI 14.12.2017
37 TTB PHK AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ DEĞRLENDİRMESİ 14.12.2017
38 TSM VE PHK DEĞERLENDİRMESİ 14.12.2017
39 6.Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi 14.12.2017
40 TTB GYK toplantısı yapıldı 14.12.2017
41 TTB Merkez Konseyi Kollar Toplantısı 14.12.2017
42 TTB Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Kurulu Toplandı 14.12.2017
43 PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANDI 14.12.2017
44 GÜZEL İZMİR SAĞLIK OCAKLARINI VERMEYECEK 14.12.2017
45 25 Mart 2007 Kol Toplantısı 14.12.2017