Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Bilim Kurulu Toplantısı Sonrası 12 Ocak 2022’de Açıklanan Kararlarla Toplumun Sağlığını Riske Atmaya Devam Eden Sorumluları İstifaya Davet Ediyoruz 15.01.2022
2 Pratisyen Hekimler Kolu Tarafından Hazırlanan Broşür Yayımlandı 22.10.2021
3 Acımız Büyük; TTB’nin Emektarlarından, Pratisyen Hekimler Kolu Sekreterimiz Dr. Rıdvan Yılmaz’ı Kaybettik 30.09.2021
4 TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı Yapıldı 24.06.2021
5 Pratisyen Hekimler Kolu Yürütme Toplantısı Raporu 08.06.2021
6 Aşı Candır, Aşı Hayat Kurtarır 18.01.2021
7 Pratisyen Hekimler Kolu Yeni Yürütmesini Seçti 13.01.2021
8 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
9 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 15.05.2019
10 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 9 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı 14.02.2019
11 TTB PHK Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi 21.12.2018
12 Dr. Yaşar Ulutaş’ın haksız sözleşme feshi derhal iptal edilmelidir 21.11.2018
13 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
14 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
15 Bir hayalimiz var! 24.05.2018
16 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı 14.12.2017
17 TTB PHK toplandı 14.12.2017
18 Kol toplantısı yapıldı 14.12.2017
19 Birinci basamakta nöbet uygulaması ne ilk, ne son olacaktır! 14.12.2017
20 TTB PHK Yürütme Kurulu Planlı Toplantısı Kararları 14.12.2017
21 15 Şubat 2014 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı 14.12.2017
22 Birinci Basamak Hekimlerinin Meslek Eğitimi Güncel Değerlendirmeler 14.12.2017
23 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşme 14.12.2017
24 11 Ocak 2014 tarihinde PHK Yürütme Toplantısı TTB’de yapıldı 14.12.2017
25 7 Eylül 2013, PHK Yürütme Kurulu 14.12.2017
26 PHK YÜRÜTME KURULU 15 ARALIK TOPLANARAK GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞTÜ 14.12.2017
27 26.01.2013 Tarihli PHK Toplantısı 14.12.2017
28 30 MART 2013 PHK YÜRÜTME TOPLANTISI 14.12.2017
29 TTB PHK AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ DEĞRLENDİRMESİ 14.12.2017
30 TSM VE PHK DEĞERLENDİRMESİ 14.12.2017
31 6.Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi 14.12.2017
32 TTB GYK toplantısı yapıldı 14.12.2017
33 TTB Merkez Konseyi Kollar Toplantısı 14.12.2017
34 TTB Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Kurulu Toplandı 14.12.2017
35 PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANDI 14.12.2017
36 GÜZEL İZMİR SAĞLIK OCAKLARINI VERMEYECEK 14.12.2017
37 25 Mart 2007 Kol Toplantısı 14.12.2017