Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı Yapıldı

PHK Kol toplantısı 16 aralık 2023 tarihinde Ankara Tabip Odası ve TTB ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı;

  • PHK  yürütme çalışmaları
  • Tıp eğitimi ve Tıp Fakültelerinin durumu
  • Yeni mezun hekimlerin memnuniyetsizlikleri ve umutsuzluk durumları
  • Sağlıkta şiddet

Gündem önerileri ile başladı. Toplantıya;

Derya Pekbayık (Başk), Zafer Çelik (Sekr), Naciye Demirel, Erdoğan Mazmanoğlu, Aydın Şirin (MK), Adalat Çıbık(MK), Neşe Çağlayan Yılmaz, Onur Çeçen, Alpertan Açar, Nur Canoğlu  ve Muharrem Baytemur  Katıldı.

Toplantıda yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

PHK nın fikir sahibi de olduğu ve yapılması için uzun süredir uğraş verdiği “Nasıl bir Birinci Basamak çalıştayı” nın 18-19 mayıs 2024 tarihinde yapılması. Bu çalıştayı  Bursa Tabip Odası ev sahipliğinde olması ancak İstanbul Tabip odasının da bu çalıştayın yürütücülüğü ve ev sahipliğine talip olduğu ifade edildi.  Çalıştay PHK yürütücülüğünde Birinci Basmakla ilgili kolların (AHK, HSK ve İşçi Sağlığı Kolu) ortaklığında yapılması, Çalıştay için tabip odaları tarafından en az iki kişinin katılımının sağlanması önerildi.

Sürekli Tıp eğitimlerinin gündemimize almamız ve bu çalışmalarımızı kolların ortak çalışması olarak yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.

Tıp eğitiminin içeriği ve tıp fakültelerinin sayı ve kalite yönünden içinde bulunduğu durum değerlendirildi; 

2023 yılı verilerine göre Ülkemizde 91 devlet ve 37 Vakıf üniversitesinde olmak üzere toplam 128 Tıp Fakültesi  mevcuttur. Tıp Fakültelerindeki öğrenci  kontenjan sayısı 21950 ve mevcut öğrenci sayısı 112058’dir. Tıp Fakültelerindeki eksik öğretim üyesi kadrosu 819 dur.  Mevcut Hekim sayısı bu yıl itibarı ile 200000’dir. Bunun 53697’si Pratisyen Hekim olup, 27762tanesi mevcut Aile Hekimliği Biriminde çalışmaktadır.

Mevcut veriler göz önüne alındığında hekimler için işsizlik, Niteliksizlik, Vakıf Üniversiteleri ile Devlet Üniversitelerindeki giriş puanı ve eğitim eşitsizlikleri yakın geleceğin sorunları olacaktır.  Bu sorunlarla birlikte yeni mezunların çaresizlik duygusunu da dile getiren bir açıklamanın en kısa sürede hazırlanmasına karar verildi.

TTB de aynı tarihte yapılan sağlıkta şiddet çalıştayı nedeniyle, toplantı  gündemindeki sağlıkta şiddet konusu ele alınmadı.