YÜRÜTME KURULU

Pratisyen Hekimler Kolu 2022-204 Dönemi Yürütme Kurulu:

  • Dr. Derya Pekbayık (Manisa) (Başkan)
  • Dr. Zafer Çelik (Ankara) (Sekreter)
  • Dr. Abbas Bingöl (Van)
  • Dr. Ahmet Baran Sever (Diyarbakır)
  • Dr. İsmail Bulca (Adana)
  • Dr. Naciye Demirel (İstanbul)
  • Dr. Neşe Yılmaz (Eskişehir)
  • Dr. Onur Çeçen (İstanbul)