TTB PHK Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yürütme Kurulu toplantısı 15 Aralık 2018 tarihinde Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Dr. Kamiran Yıldırım, Dr. Zafer Çelik, Dr. Onur Çeçen, Dr. Rıdvan Yılmaz, Dr. Varol Tunalı, Dr. Fethi Burak Dağ katıldılar.

Toplantıda;  

- Dr. Rıdvan Yılmaz, 8-11 Kasım 2018 tarihinde Hatay’da gerçekleştirilen 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi hakkında sunum yaptı. Kongrenin hazırlık aşamaları, sunumu ve sonlandırılması dönemlerini bir rapor halinde özetleyen Yılmaz, kongrede Kol adına “Nasıl Bir Birinci Basamak İstiyoruz?” başlıklı bir çalıştay yapılması önerisinin getirildiği bilgisini aktardı.

- PHK toplantısının 9 Şubat 2018’de yapılması kararlaştırıldı.

- Acillerde ve 112’de yaşanan sorunlarla ve sağlık çalışanlarının durumları ile ilgili bir çalışma yapılması kararlaştırıldı.

- TSM'lerin işlevleri ve sağlık çalışanlarının çalışma koşulları, sorunları hakkında bir değerlendirme yapılması planlandı.

- Sertifikasyona dayalı hekimlik uygulama alanları ile ilgili Pratisyen Hekimler Kolu’nun tutum ve önerilerini oluşturmak üzere bir çalışma (çalıştay) yapılması önerisi yapıldı.

- Kol toplantısında çalıştırılmayan hekimlerle ilgili gündem yapılması kararlaştırıldı.