e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

 

58. Hükümet'in 3 aylık icraatında "savaş" dışında bir şey yok
Hükümeti "rahatsız" etme zamanı
1-1.gif (4113 bytes)AKP hükümeti, sağlık alanında hala tam olarak açıklanamayan “aile hekimliği” ve “genel sağlık sigortası” projelerini yaşama geçirecek. Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu,22 Şubat’ta toplanarak taleplerimizin gercekleşmesi için faaliyet programı belirleyecek.

Türk Tabipleri Birliği, yetki yasası görüşülmeden önce TBMM'yi uyardı
"Tarih sizi bu kararınızla hatırlayacak"

3-1.gif (4789 bytes)TBMM’nin ABD’li personele Türkiye’deki askeri üs ve tesislerde bulunma iznini veren tezkereyi görüşmesinden bir gün önce, TTB Merkez Konseyi tüm milletvekillerine, bakanlara, TBMM’de grubu bulunan parti genel başkanlarına ve Başbakan’a açık mektup gönderdi.


İnsanlık tarihinde savaşlar nedeniyle ölenlerin sayısı bugün dünya nüfusuna yaklaşıyor...
Ölenlerin %90'ı sivil

ABD’nin Irak’a yönelik saldırısında, 58. hükümet ülkeyi geri dönüşü olmayan bir yola sürüklerken, Türk Tabipleri Birliği (TTB), bir kez daha bu savaşın “bizim adımıza” olmadığını anımsatarak, herkesi savaş ortamını mutlaklaştıran politikalara karşı direnmeye çağırdı.


Hekimler "döner sermaye" uygulamasını halka "döner" dağıtarak protesto ettiler
"Döner sermaye"ye "döner"li protesto

4-1.gif (6189 bytes)Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekim Kolu (PHK), “döner sermaye” uygulamasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat 2003 Pazar günü İstanbul’da bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından halka döner dağıtıldı.


100'ller meclisi, ABD'nin Irak'a saldırısının önlenmesi için ortak bildiri hazırladı
2000 kişi barış için biraraya geldi

5-1.gif (6454 bytes)Barış Girişimi’nin organizasyonu ile Lütfü Kırdar Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanan 2 bin kişi, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak’a olası müdahalesine ve Türkiye’nin bu müdahaleyi desteklemesine” karşı çıktı.


Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Belek, "sağlıkta özerkleştirme" kavramını değerlendirdi
"Islah edilmiş özelleştirme"

6-1.gif (6807 bytes)Bir hükümetin daha sağlık politikalarında “özerkleştirmeyi” gündeme getirdiğini ve bunu “olumluluk” olarak sunduğunu anlatan Belek, özelleştirme uygulamalarının hastanelerdeki kuyrukları azaltmadığını söyledi. Belek, sağlık sistemindeki merkezi yapının parçalanmasının yönetim maliyetlerinin artmasına yol açtığını belirtti.


Gündem
Dışarılardan...
Dr. Füsun Sayek
f_sayek.jpg (1789 bytes)Kısaca bir soluklanmak, yaşadığımızı bir dış halkadan izlemek….İşte seyahat. Uzun bir tatille gelen seyahat “gündemimizi’ belirliyor. Bir günlük gazeteden haberlerle sürdürürsek  dışarıların tıp gündemi şöyle;

İstanbul Tabip Odası SSK Komisyonu, "Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu" düzenledi
"SSK'daki olumsuzlukların sorumlusu hekimler değil!..."

7-1.gif (6360 bytes)İstanbul Tabip Odası SSK Komisyonu “Çözümü Birlikte Üretelim” sloganıyla en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan SSK sağlık kurumlarında yaşanan krizi ve yaşanan sorunları tartışmak üzere2 Şubat Pazar günü bir günlük bir sempozyum düzenledi.


Bütçe Uygulama Talimatı, 1 Şubat 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağlık ocağında hizmet ucuz(!)
57. Hükümetin Sağlık Bakanı Osman Durmuş, birinci basamak sağlık hizmetlerini ücretlendirme konusunda ilk adımları atmıştı. Sağlık müdürlükleride vatandaşı haberdar etmek için sağlık ocaklarına “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Ücretlendirilmiştir” duyuruları astı. Böylece yıllardır yoksullaştırılan geniş halk kesimlerinin ilk elde ulaşabildiği birinci basamak sağlık hizmetleri ücretlendirilerek vatandaşın cebinde ne varsa onu da almayı hedefleyen bir uygulama yürürlüğe sokulmuştu. Osman Durmuş döneminde Sağlık ocaklarında muayene ücretleri 4 milyon 400 bin olarak belirlenmişti.

Döner sermaye uygulaması aşılama hizmetlerini olumsuz etkiledi
Aşı oranları %10 düştü
TTB Pratisyen Hekim Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemur, döner sermaye uygulamasının halkı mağdur edecek durumlara yol açacağı uyarısında çok daha önce bulunduklarını anımsatarak, aşılama oranlarındaki düşüşün bunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ünüvar ile görüştü
Sağlık Bakanlığı müsteşarına "brifing"
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile 30 Ocak 2003 tarihinde bir görüşme yaptı. Konsey Üyeleri, Sağlık Bakanlığı’nca hükümet kurulduğundan bu yana sağlık politikaları alanında yapılan çalışmaların aktarıldığı görüşmede, çalışmalarla ilgili olarak TTB’ye arzu edilen bilgi akışının gerçekleştirilmediğini, bunun da TTB’nin katkısını sınırladığını dile getirildi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
"Bizden günah gitti" mi?
Prof. Dr. Gençay Gürson

Çicgisel
Dr. Halis Dokgöz

Halk Sağlığı Kolu Neler Yapıyor?

Aksaray'da "Malpraktis" toplantısı

"Asgari Ücret" kitabında düzeltme

Samsun'da bilgisayar kullanımı kursu

İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı ve Hastalıkları Yarışması için başvuru süresi başladı. "İşçi sağlığı" alanında yapılacak bilimsel çalışmaların ödüllendirileceği yarışmanın başvuru süresi 14 Şubat 2003'te sona erecek.


Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Sürekli Eğitim Programı Ankara'da yapıldı
"İşitmenin korunması eğitimi"
TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, “işyeri hekimlerine işyerindeki gürültünün sağlığa etkileri ve işitmenin korunması, değerlendirme ve takibi konusunda bilgi ve tutum kazandırmak” amacıyla deneme eğitimi  düzenledi.

Sağlık ve tıp ortamının olumsuzluklarında ana sorumlu olarak hekimleri işaret etmek...
Ne kadar gerçekçi?
TTB, hekimlik meslek etiği kuralları da dahil olmak üzere, dile getirdiği politika ve çözüm önerilerini hemen bugün gerçekleştirilebilir ve yanlış politikalara rağmen ısrarla savunulması ve hayata geçirilmesi gereken değerler olarak düşünmektedir. Hedef saptırarak ancak bunun gerçekleşmesi geciktirilebilir.

Dışarıdan Göz...
Sağlıkta yükselen değerler
Şükran soner

Hekim, reçete yazıyorsa!

KİTAP...KİTAP...KİTAP...
KİTAP...KİTAP...
ODSH El Kitabı Çıktı
KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

 

Behçet Aysan Ödül Töreni 26 Şubat'ta

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

Manisa'da Temel Sağlık Hizmetleri

TEB'e destek

GYK 22 Şubat'ta toplanıyor

TTB PHK 1 Mart'ta toplanacak

Savaş karşıtları 1 Mart'ta Ankara'da

Toplum ve Hekim'in son sayısı
 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön