e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği Sürekli Eğitim Programı Ankara’da yapıldı

“İşitmenin korunması eğitimi”

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, “işyeri hekimlerine işyerindeki gürültünün sağlığa etkileri ve işitmenin korunması, değerlendirme ve takibi konusunda bilgi ve tutum kazandırmak” amacıyla deneme eğitimi  düzenledi.

13.gif (113282 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen ve Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı Bölümü, Türk Odyoloji Derneği, Türk Akustik Derneği, İş Müfettişleri Derneği ve TMMOB’nin katkılarıyla hazırlanan, “işyeri hekimlerine işyerindeki gürültünün sağlığa etkileri ve işitmenin korunması, değerlendirme ve takibi konusunda bilgi ve tutum kazandırmak” amacıyla düzenlenen deneme eğitimi 22 hekimin katılımıyla 25-26 Ocak 2003 tarihinde Ankara’da yapıldı. Pilot olarak yapılan bu eğitime eğitici olarak Prof. Dr. Erol Belgin, Uzm.Ody. Maviş Emel Kulak Kayıkçı, Öğr.Gör. Aydan Genç, Yrd.Doç. Dr. Ahmet Ataş, Prof. Dr. Mehmet Çalışkan, İş Müfettişi Selçuk Çevirme katıldı. Bu eğitimin 2003 yılı içerisinde yaygınlaştırılarak sürdürülmesi planlanıyor.

Eğitim programının başlık ve altbaşlıklıkları şöyle:

nİşitme fizyolojisi ve anatomisi: İşitme sisteminde yer alan anatomik yapıların temel özellikleri ve fizyolojik çalışma ve etkilenme özellikleri anlatıldı. Bu yapı içerisinde yer alan kulak kepçesi, dış kulak yolu, orta kulak, iç kulak, işitme sinir ve santral bağlantıları incelendi.

nTemel odyolojik kavramlar: İşitme sisteminin incelenmesi ve araştırılmasında kullanılan frekans, ses şiddeti, odyometre, impedansmetre, odyogram, hava ve kemik yolu işitme eşikleri, akustik refleks vb., temel odyolojik kavramlar incelendi ve örneklerle açıklandı.

nİşitme ölçüm teknikleri: İşitme algısının tespit edilmesinde kullanılan temel test yöntemleri olan hava ve kemik yolu işitme eşiklerinin tespiti, konuşma testleri, ayırıcı tanıda kullanılan objektif ve subjektif test yöntemleri, maskeleme yöntemleri ve serbest alan test yöntemleri incelendi ve örneklerle anlatıldı.

nİşitme kaybı tipleri: İşitme kaybı tiplerinden olan sensörinöral, iletim, mikst, fonksiyonel ve santral işitme kayıplarının genel özellikleri örneklerle anlatıldı. Günlük iletişim üzerindeki etkileri ve özellikleri tartışıldı. Mesleki sağırlık şüphesi olan vakaların örneklerle belirlenmesi, tanı konması.

nGürültünün fizyolojik etkileri: İşyerlerinde karşılaşılan gürültü tipleri ve özellikleri karşılaştırılarak canlılar üzerindeki fizyolojik etkileri tartışıldı. İşitme sisteminin etkilenmesi üzerinde daha ayrıntılı olarak incelenerek ve örnekler verilerek anlatıldı.

nGürültü ölçüm teknikleri: İşyerlerinde karşılaşılan gürültü şiddetini ve özelliklerini tespit etme amacı ile kullanılan ölçüm teknikleri tartışılarak, ölçümde kullanılan “Sound Level Meter-SLM” anlatıldı ve SLM’de yapılan ölçümlerin analizleri örneklerle tartışıldı. Ses ölçümünde kullanılan araçların (SLM ve dozimetriler)  kalibrasyonu ve kullanılması. Gürültü haritasının çıkarılması.

nAktif ve pasif gürültüden korunma yöntemleri: Aktif ve pasif gürültüden korunma yöntemleri, bireysel korunma yöntemlerinin örneklerle tartışılması.

nİşitmenin korunmasının takibi: Uluslararası gürültü standartlarının belirtilmesi, işitme eşikleri ve gürültüye maruz kalma arasındaki ilişki, gürültülü ortamlarda çalışan kişilerin işitme eşiklerinin yıllık izlemleri ve yıllık izlemlerde kullanılacak formların oluşturulması (kullanımı)  ve yorumlanması ve işitmesi bozulmuş kişilere yaklaşım, işe giriş muayenelerinde kullanılacak kriterler.

nYasal gereklilikler: Uluslararası standartlar, ülkemiz mevzuatı ve standartları (işitme düzeyinin izlemi, çalışma ortamının analizi, mesleki sağırlık vs.)

Eğiticiler, eğitim sonunda tüm katılımcılarla,  eğitimi bütün detaylarıyla mercek altına aldılar. Beklentiler, ihtiyaçlar ve mevcut program arasındaki uyum sorunları tartışmaya açıldı. Tüm dersler üzerinde yapılan tartışmalarla, bundan sonra alanda işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımıza yönelik eğitimin içeriği yeniden tanımlanmaya çalışıldı.

Bundan sonraki adım, eğitimin yapılandırılmasının tamamlanarak tüm hekimlere ulaşabilecek bir yaygınlık içinde sunulmasını sağlamak olacaktır.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun işyeri hekimlerinin giderek daha fazla açlığını hissettikleri özgün ve detaylı eğitim çalışmaları konusunda çalışmalar devam edecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön