e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

Hekimler, “döner sermaye” uygulamasını halka “döner” dağıtarak protesto ettiler.

“Döner sermaye”ye “döner”li protesto

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekim Kolu, 1 Şubat 2003 günü İstanbul Sultanahmet Parkı’nda bir basın açıklaması düzenleyerek, döner sermaye yerine “Temel Sağlık Hizmetleri Tazminatı” ödenmesini istedi.

4.gif (54171 bytes)Tıp Dünyası - İSTANBUL - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekim Kolu (PHK), “döner sermaye” uygulamasını protesto etmek amacıyla 1 Şubat 2003 Pazar günü İstanbul’da bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından halka döner dağıtıldı.

Sultanahmet Parkı’nda gerçekleştirilen eylemde konuşan TTB PHK Başkanı Dr. Muharrem Baytemur, 1991 yılından bu yana hastanelerde döner sermaye uygulamasının varolduğunu belirterek, “Gün geçtikçe halkın cebinden çıkan para artıyor. Kısa bir süre sonra da döner sermaye çalışanların maaşı haline gelecek” diye konuştu.

Basın metnini eyleme katılan hekimler adına İstanbul Tabip Odası PHK Başkanı Selma Okkaoğlu okudu. Hastanelerde çalışan hekimlerle aralarındaki ücret farkının giderek arttığına dikkat çeken Okkaoğlu, döner sermayenin çözüm olmadığını belirterek, “Temel görevimiz tüm bölgedeki insanlara koruyucu, geliştirici, tedavi edici sağlık hizmeti sunmaktır” dedi.

Döner sermaye uygulamasının koruyucu sağlık hizmetlerine yeni bir darbe vuracağını kaydeden Okkaoğlu, şöyle konuştu:

“2002 yılında 70 ildeki aşı oranlarının düşme nedenlerinin başında döner sermaye geliyor. Koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmeyerek bunun bedeli genç, yaşlı, erkek, kadın ve tüm halkımıza ödettiriliyor. Döner sermaye uygulaması, hekim ücretlerine anlamlı bir katkı yapmıyor. Hastalarımızın sağlık hizmetine kavuşamamasının hesabını kim verecek?”

Sağlık ocaklarının döner sermaye işletmesi haline gelmesini, sağlığın ticarileşmesini ve hekimlerin iş güvencelerinin ellerinden alınmasını eleştiren Okkaoğlu, hükümetin sağlıkta “aile hekimliği”, “genel sağlık sigortası” gibi ne olduğu ve nasıl uygulanacağı belirsiz kavramları ortaya attığını söyledi. Okkaoğlu, döner sermaye yerine ücretlerine temel sağlık hizmeti tazminatı ödenmesini istediklerini belirterek, “Sağlık ocaklarındaki personel, araç-gereç sıkıntısına çözüm üretilmelidir. Herkese sağlık hizmeti için 224 sayılı yasa geliştirilerek uygulanmalıdır. Bizler mesleğimizi çağdaş koşullarda yapmak istiyoruz. İnsanca yaşam ücreti istiyoruz. Vatandaşın cebindekini değil hakkımız olanı istiyoruz” diye konuştu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön