e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Şubat 2003  Sayı: 99

 

Behçet Aysan Ödül Töreni 26 Şubat’ta

Tıp Dünyası - ANKARA - Behçet Aysan Ödül Töreni 26 Şubat 2003 Çarşamba günü saat 19.30’da 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) 2 Temmuz 1993’te Sıvas katliamında yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan ile 36 aydının anısına bu yıl sekizincisi verilen Behçet Aysan Şiir Ödülü,

28 Aralık 2002 günü gerçekleştirilen jüri toplantısıyla sahibini bulmuştu. Arif Damar, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan ve Ataol Behramoğlu’ndan oluşan Seçici Kurul, Tevfik Taş’ın “Günün Kapıları” ile Ahmet Günbaş’ın “Aşk Boyu Sürgün” adlı eserleri 2002 Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne değer görmüştü.

 

 

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - TTB İşçi sağlığı işyeri hekimliği kolu 11 Ocak 2003 cumartesi günü TTB Merkez Konseyi binasında toplandı.Toplantıda, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğretim Üyesi Dr. Burçak Özoğlu, “Değişen Üretim Süreçlerinin Çalışma Koşullarına Etkisi” başlığı altında Fordist, Taylorist ve esnek üretim modelleri hakkında bir sunu yaptı. Öğleden sonra da, TTB, İşyeri Hekimliği İşçi Sağlığı Kolu’nun 2003 yılı çalışma programı kola sunuldu ve tartışıldı. İşyeri hekimliği çalışma onayı yönetmeliği doğrultusunda çıkarılacak yönergeye ilişkin tabip odaları görüşlerini ilettiler ve bu konuda hazırlık yapılması doğrultusunda kol yürütme kurulu görevlendirildi. TTB İşçi Sağlığı Kol toplantısına, Adana, Ankara, Kocaeli, Kayseri, Kırşehir, Samsun, Antalya, Uşak, Tekirdağ, Gaziantep, Eskişehir, Sivas, İçel, Çorum, İstanbul, Kırklareli, Hatay, Aksaray, Kahramanmaraş Tabip Odalarının temsilcileri katıldı. 12 Ocak 2003 tarihinde de kol yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

 

 

Manisa’da Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu

Tıp Dünyası - MANİSA - Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen “I. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”, “Birinci Basamakta Temel Yaklaşımlar” başlığıyla 5 Nisan 2003 tarihinde Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Üreme sağlığı uygulamaları, kronik hastalıklar ile ilgili yeni uygulamalar, çocuk sağlığı uygulamaları, çevre sağlığı uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama uygulamaları, kayıt ve bildirim sisteminin geliştirilmesi, teknoloji kullanımı, SSK’li hastaların Sağlık Ocakları’na entegrasyonu, sağlık hizmet araştırmaları ve adli tıp uygulamalarının ele alınacağı sempozyuma Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ve Celal Bayar Üniversitesi de destek veriyor.

 

TEB’e destek

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Komisyonu, Türk Eczacıları Birliği’ne (TEB) eğitim desteği verecek.

ODSH eğitim kursu, 24-27 Şubat 2003 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek

 

 

GYK 22 Şubat’ta toplanıyor

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22 Şubat 2003 tarihinde saat 9.30’da Ankara’da Merkez Konsey binasında toplanacak. Dr. Ata Soyer’in “Hükümetin Sağlık Politikaları”na ilişkin sunum yapacağı toplantıda, 14 Mart Etkinlik Programı ele alınacak. ABD’nin Irak saldırısı ya da olası gelişmeler doğrultusunda gündem genişletilecek. 

 

TTB PHK 1 Mart’ta  toplanacak

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pratisyen Hekim Kolu (PHK) 1 Mart 2003 tarihinde Ankara’da Merkez Konsey binasında toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak toplantıda 14 Mart haftası, komisyon ve yürütme kurulu çalışmaları, 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Ankara’nın örgütlenme modeli ile ilgili sunumu, mesleki kararlar oturumu, SSK İlaç Genelgesi ve gündemdeki diğer gelişmeler ele alınacak.

 

 

Savaş karşıtları 1 Mart’ta Ankara’da buluşuyor

Tıp Dünyası - ANKARA - Emek Platformu, ABD’nin Irak saldırısını protesto etmek amacıyla 1 Mart 2003 Cumartesi günü Ankara’da merkezi bir eylem gerçekleştirecek. Eyleme, tüm Türkiye çapından savaş karşıtları katılacak.

 

 

Toplum ve Hekim’in son sayısı

Tıp Dünyası - ANKARA - Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Medya- İletişim-İdeoloji” dosyasının incelendiği Kasım-Aralık 2002 sayısı çıktı. Dosya Editörlüğü’nü Dr. Yavuz Üçkuyu’nun yaptığı derginin bu sayısında, Funda Başaran’ın “Enformasyonun Değişen Niteliği ve Medya”, Metin Çulhaoğlu’nun “Egemen İdeoloji ve Medya”, Aydın Çubukçu’nun “Medya, Kaçıncı Kuvvet?”, İrfan Erdoğan”ın “Tekelleşme, Medya ve Medya Pratikleri”, Yavuz Üçkuyu’nun “Haber, Kurgu ve Çarpıtma Haberlerle Nasıl Yönlendiriliyoruz?”, Kenan Erçel’in “2000 Yılında ABD Medyasının Kulak Asmadığı On Çarpıcı Haber”, Mustafa Sütlaş’ın “Sağlkı ve Tıp Haberlerine Kamuoyunun ve Sağlıkçıların İlgisi”, Eriş Bilaloğlu’nun “TTB Medyası” başlıklı yazılarının yanı sıra, ilgi çekici pekçok konu yer aldı. Toplum ve Hekim Dergisi’ne ulaşmak isteyenler, yıllık 20 milyon lira karşılığında abone olabilirler.    

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön